Category: Xã hội

Một giáo sư tự do bàn về bình đẳng

V.I  Lênin, Put Pravdy số 33, ngày 11 tháng 3 năm 1914. (Lê- nin Tuyển tập, Nxb Tiến bộ, 1972, Mát-xcơ-va, Tập 20, trang  144-147.) Ông giáo sư tự do Tugan-Baranovsky đang trên con đường chiến tranh chống lại chủ nghĩa xã hội. Lần này, ông đã tiếp cận vấn...

ĐẤU TRANH GIAI CẤP Ở BẮC CỰC

ĐẤU TRANH GIAI CẤP Ở BẮC CỰC

Điều gì đằng sau sự trỗi dậy đẫm máu của ông già Noel? Ba nhà hoạt động vì người lao động hàng đầu đưa ra phân tích giai cấp đối với ‘nền kinh tế quà tặng’ ở Bắc Cực.   Nhóm nghiên cứu lao động được thành lập bởi một...

TẦNG LỚP TRUNG LƯU HỌ LÀ AI?

Trong tất cả các giai tầng, tầng lớp trung lưu có lẽ là tầng lớp mà nhiều người mong muốn được trở thành một phần của nó nhất. Nhiều thành viên của giai cấp thống trị thích cái nhãn “trung lưu” hơn cái nhãn làm cho sự thống trị tư...

CHỦ NGHĨA MARX VÀ THẾ GIỚI THỨ BA

CHỦ NGHĨA MARX VÀ THẾ GIỚI THỨ BA

Phần lớn dân số thế giới sống trong cái gọi là các quốc gia đang phát triển, trong điều kiện kinh tế suy thoái và bất bình đẳng đáng xấu hổ. Các giải pháp đối với bất bình đẳng toàn cầu được đưa ra thông thường nhấn mạnh vào viện...

QUẦN CHÚNG PHÁP BÊN BỜ VỰC

QUẦN CHÚNG PHÁP BÊN BỜ VỰC

Banque de France (Ngân hàng Trung ương Pháp) lại một lần nữa điều chỉnh lại mức dự báo của mình đối với nền kinh tế Pháp, một điều chỉnh theo chiều hướng đi xuống: GDP của 2023 sẽ dao động trong khoảng giảm 0,5% đến tăng trưởng thấp 0,8%. Còn...