Category: Duy vật lịch sử

IRAN 1979: Cuộc cách mạng bị đánh cắp

IRAN 1979: Cuộc cách mạng bị đánh cắp

Minoo Jalali là một trong những người chống lại việc Ayatollah Khomeini lên nắm quyền ở Iran. Vào những tháng đầu năm 1979, bà tham gia một cuộc biểu tình của đông đảo phụ nữ phản đối việc bắt buộc đội khăn trùm đầu ở nơi công cộng. “Cuộc cách...

PHỤ NỮ TRONG ĐẢNG BÁO ĐEN

PHỤ NỮ TRONG ĐẢNG BÁO ĐEN

Tác giả: Leela Yellessety (Bài viết được trích từ mục phỏng vấn có tên “Women in the Black Panther Party: A roundtable”, được đăng trên số 111 của tạp chí International Socialist Review, phát hành vào năm 2018. Phần được lược dịch dưới đây là phần mở đầu của cuộc...

Nước Nga của Putin mang bản chất gì?

Bản gốc tiếng Nga của bài viết này được phát hành ngày 23/4/2020 tại trang web 1917.com nhằm mô tả chế độ cuar Putin tại Nga: nó đã ra đời như thế nào, có những đặc trưng gì, và nó có những khác biệt cơ bản ra sao so với...

TÍNH QUỐC TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MARX

TÍNH QUỐC TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MARX

– Chủ nghĩa Marx phải được đặt trên nền tảng của chủ nghĩa quốc tế, hoặc thế hoặc nó không còn là chính nó nữa – Điều này không đơn thuần xuất phát từ cảm tính, rằng những người theo chủ nghĩa Marx căm ghét mọi sự áp bức và...