Category: Lý thuyết

Chương II. Tiền

Chương II. Tiền

Vàng? Vàng lấp lánh, vàng quý giá?… Vì bao nhiêu đó mà đen hóa trắng; dơ bẩn thành thánh thiện; Sai hoá đúng; đê tiện thành cao quý; Già hoá trẻ; hèn lại thành dũng. … Chúa ơi, gì thế này? Sao lại thế này? Những gã thầy tu, kẻ...

Chương 1: Hàng hóa

Bài liên quanCuộc đấu tranh đen và cách mạng xã hội chủ nghĩa (Phần III) Chủ nghĩa dân tộc đen và cách mạng xã hội chủ nghĩa Như các ví dụ về Malcolm X và…Chủ nghĩa Marx với vấn đề dân tộc (Phần III) Phần thứ ba: Lênin với vấn...

PHỤ NỮ TRONG ĐẢNG BÁO ĐEN

PHỤ NỮ TRONG ĐẢNG BÁO ĐEN

Tác giả: Leela Yellessety (Bài viết được trích từ mục phỏng vấn có tên “Women in the Black Panther Party: A roundtable”, được đăng trên số 111 của tạp chí International Socialist Review, phát hành vào năm 2018. Phần được lược dịch dưới đây là phần mở đầu của cuộc...

Nước Nga của Putin mang bản chất gì?

Bản gốc tiếng Nga của bài viết này được phát hành ngày 23/4/2020 tại trang web 1917.com nhằm mô tả chế độ cuar Putin tại Nga: nó đã ra đời như thế nào, có những đặc trưng gì, và nó có những khác biệt cơ bản ra sao so với...

TÍNH QUỐC TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MARX

TÍNH QUỐC TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MARX

– Chủ nghĩa Marx phải được đặt trên nền tảng của chủ nghĩa quốc tế, hoặc thế hoặc nó không còn là chính nó nữa – Điều này không đơn thuần xuất phát từ cảm tính, rằng những người theo chủ nghĩa Marx căm ghét mọi sự áp bức và...