Category: Lý thuyết

Karl Marx: Người chống chủ nghĩa thực dân và ủng hộ sự giải phóng của nhân dân Ả Rập Marcello Musto   Khi sống ở Algiers, Marx đã phẫn nộ lên án sự tàn bạo của thực dân Pháp, lên án trước những hành động ngược đãi lặp đi lặp...

Nguồn gốc XHCN của phong trào giải phóng đồng tính

Nguồn gốc XHCN của phong trào giải phóng đồng tính Jim Downs Phong trào giải phóng đồng tính không bắt đầu bằng các cuộc tuần hành và biểu tình chính trị, mà bằng một cuộc cách mạng về tư tưởng Thành tựu lịch sử về bình đẳng hôn nhân ở...

Cộng sản là tự do

Cộng Sản là Tự Do Soren Mau Những ý tưởng về một xã hội tốt đẹp không bao giờ có thể tự nó thay đổi lịch sử, nhưng điều này không ngăn cản chúng trở thành một phần của quá trình này. Trong những hoàn cảnh lịch sử và chính...

Phụ nữ, giai cấp và chính trị bản sắc

Phụ nữ, giai cấp và chính trị bản sắc Martha E. Gimenez Những suy ngẫm về chủ nghĩa vị nữ và tương lai của nó ____________________________________________________________________ Bao giờ cũng cần phân biệt cuộc đảo lộn vật chất trong những điều kiện kinh tế của sản xuất [và tôi bổ sung...

CHỦ NGHĨA QUỐC XÃ LÀ GÌ?

CHỦ NGHĨA QUỐC XÃ LÀ GÌ?

Những bộ óc ngây thơ nghĩ rằng vương quyền nằm trong chính nhà vua, trong chiếc áo choàng lông chồn và vương miện, trong xương thịt và huyết quản của ông ta. Thực ra, quan trường là quan hệ giữa con người với nhau. Vua chỉ là vua vì lợi...