Category: Lý thuyết

Silvia Federici and the demand for “Wages for Housework” – Silvia Federici và phong trào đòi tiền công cho việc nhà

Dang-Thanh Nguyen Vietnamese version of this book review “Silvia Federici và phong trào đòi tiền công cho việc nhà” (on Wages against Housework, 1975, ISBN: 978-095-02-7029-6) was published in Khoa học và Phát triển [Science and Development: the weekly newspaper of Vietnam Ministry of Science and Technology of Vietnam ]...

Tóm tắt buổi meeting về chủ đề “Phê phán chủ nghĩa phục quốc Do Thái từ góc nhìn cánh tả Do Thái” được trình bày bởi giáo sư Peter Hudis.

— TÓM TẮT — Giáo sư Hudis chỉ trích phản ứng của Israel trước cuộc tấn công của Hamas, cáo buộc nước này tham gia vào hành vi tàn sát bừa bãi và cáo buộc họ phạm tội diệt chủng. Ông cho rằng hành động của Israel mâu thuẫn với...

Karl Marx: Người chống chủ nghĩa thực dân và ủng hộ sự giải phóng của nhân dân Ả Rập Marcello Musto   Khi sống ở Algiers, Marx đã phẫn nộ lên án sự tàn bạo của thực dân Pháp, lên án trước những hành động ngược đãi lặp đi lặp...