Tagged: Liên Xô

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương XVIII)

CHƯƠNG XVIII BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TỰ CHỦ XÃ HỘI § 127. Thế nào là bảo vệ lao động?  Giai cấp công nhân chiến đấu để bảo vệ chế độ cộng sản, bởi vì chế độ đó sẽ giải phóng người lao động khỏi sự bóc lột, bởi...

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương XVII)

CHƯƠNG XVII  VẤN ĐỀ NHÀ Ở § 125. Vấn đề nhà ở trong xã hội tư bản Đặc quyền của giai cấp tư sản trong vấn đề nhà ở rõ ràng hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác. Những người tư sản thường sống ở những khu tốt nhất của...

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương XVI)

CHƯƠNG XVI VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH TRONG NHÀ NƯỚC VÔ SẢN § 122. Nhà nước như một bộ máy ký sinh Trước đó chúng ta đã chỉ ra rằng Nhà nước là tổ chức cưỡng bách, nó là biểu hiện cho sự thống trị của một giai cấp này lên...

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương XV)

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương XV)

CHƯƠNG XV TỔ CHỨC NGÂN HÀNG VÀ SỰ LƯU THÔNG TIỀN TỆ §120. Quốc hữu hóa Ngân hàng và Ngân hàng Nhân dân Thống nhất. Ngân hàng với tư cách là Trung tâm lưu giữ sổ sách Rất ít công nhân nhận thức được chính xác ngân hàng là gì,...

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương XIV)

CHƯƠNG XIV VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHÂN PHỐI § 115. Bãi bỏ hoạt động buôn bán tư nhân Mỗi phương thức sản xuất sẽ tương ứng với một phương thức phân phối (hàng hóa); sau khi đã thủ tiêu sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, nước cộng...

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương XIII)

CHƯƠNG ⅫⅠ VỀ VIỆC TỔ CHỨC NỀN NÔNG NGHIỆP  §103. Điều kiện nông nghiệp ở nước Nga trước Cách mạng  Ngay cả trước cách mạng, nông nghiệp Nga hoàn toàn là nền nông nghiệp tiểu nông. Sau cách mạng tháng Mười, sau khi điền sản của địa chủ đã bị...

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương XII)

CHƯƠNG XII TỔ CHỨC CÔNG NGHIỆP §93. Trưng thu từ giai cấp tư sản và quá trình quốc hữu hóa nền công nghiệp quy mô lớn Việc tước đoạt quyền sở hữu của giai cấp tư sản được bắt đầu ngay sau cuộc cách mạng tháng Mười một cho đến...