Category: Tác phẩm

CHƯƠNG 15: MÁY MÓC

Sau khi thảo luận về cách mà các nhà tư bản có thể tăng lợi nhuận, bằng cách cải thiện năng suất thông qua việc áp dụng các phương thức tổ chức mới tại nơi làm việc, giờ đây Marx hướng sự chú ý của mình tới sự phát triển...

Thư ngỏ của Raskolnikov gửi Stalin

Thư ngỏ của Raskolnikov gửi Stalin

Tôi sẽ nói sự thật về bạn Điều tồi tệ hơn bất kỳ lời nói dối nào.* [*Từ vở kịch Woe from Wit của Griboyedov, Màn III, Cảnh 9.]   Stalin, ông đã tuyên bố rằng tôi là một ‘kẻ sống ngoài vòng pháp luật’. Bằng cách làm như vậy,...

CHỦ NGHĨA QUỐC XÃ LÀ GÌ?

CHỦ NGHĨA QUỐC XÃ LÀ GÌ?

Những bộ óc ngây thơ nghĩ rằng vương quyền nằm trong chính nhà vua, trong chiếc áo choàng lông chồn và vương miện, trong xương thịt và huyết quản của ông ta. Thực ra, quan trường là quan hệ giữa con người với nhau. Vua chỉ là vua vì lợi...

Chương từ IX – XI. SỰ KHAI THÁC BÓC LỘT

Chương từ IX – XI. SỰ KHAI THÁC BÓC LỘT

  Trong chương 4-8, bí mật đã được tiết lộ: lợi nhuận thúc đẩy chủ nghĩa tư bản tiến lên không gì khác hơn là lao động không công của giai cấp công nhân, phát sinh từ thực tế là giá trị mà nhà tư bản trả cho sức lao...