Category: Tác phẩm

NĂM CỦA LENIN: Bắt đầu từ đâu?

NĂM CỦA LENIN: Bắt đầu từ đâu?

#NĂMCỦALENIN: Bắt đầu từ đâu? Tuần này chúng ta sẽ xem xét một văn bản ngắn nhưng quan trọng của Lênin, trong đó trình bày nhiều chiến thuật và phương pháp sẽ đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng lực lượng cộng sản ở Nga. Được viết vào...

BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU? V.I LENIN

Trong những năm gần đây, câu hỏi “phải làm gì” đã gây ra sự quan tâm đặc biệt từ các nhà Dân chủ-Xã hội Nga. Vấn đề không phải là chúng ta phải chọn con đường nào (như trường hợp vào cuối những năm 80 và đầu 90), mà là...

Silvia Federici and the demand for “Wages for Housework” – Silvia Federici và phong trào đòi tiền công cho việc nhà

Dang-Thanh Nguyen Vietnamese version of this book review “Silvia Federici và phong trào đòi tiền công cho việc nhà” (on Wages against Housework, 1975, ISBN: 978-095-02-7029-6) was published in Khoa học và Phát triển [Science and Development: the weekly newspaper of Vietnam Ministry of Science and Technology of Vietnam ]...

ABC về chủ nghĩa xã hội – Sách bản đầy đủ

ABC VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI – PHIÊN BẢN ĐẦY ĐỦ Sau 3 tháng công bố từng chương một trong tác phẩm, cùng với hàng loạt chương phụ bổ sung, VN Young Marxists xin trân trọng giới thiệu cho bạn đọc phiên bản đầy đủ của cuốn “ABC về chủ...

CHƯƠNG 15: MÁY MÓC

Sau khi thảo luận về cách mà các nhà tư bản có thể tăng lợi nhuận, bằng cách cải thiện năng suất thông qua việc áp dụng các phương thức tổ chức mới tại nơi làm việc, giờ đây Marx hướng sự chú ý của mình tới sự phát triển...

Thư ngỏ của Raskolnikov gửi Stalin

Thư ngỏ của Raskolnikov gửi Stalin

Tôi sẽ nói sự thật về bạn Điều tồi tệ hơn bất kỳ lời nói dối nào.* [*Từ vở kịch Woe from Wit của Griboyedov, Màn III, Cảnh 9.]   Stalin, ông đã tuyên bố rằng tôi là một ‘kẻ sống ngoài vòng pháp luật’. Bằng cách làm như vậy,...