Category: Tác phẩm

CHIẾN TRANH VÀ NỀN DÂN CHỦ – XÃ HỘI NGA

Cuộc chiến tranh châu Âu đã nổ ra, cuộc chiến mà tất cả chính phủ và các đảng tư sản các nước đã chuẩn bị từ lâu. Sự phát triển của vũ khí, sự tăng cường tột độ của cuộc đấu tranh giành giật thị trường trong giai đoạn mới...

CƯƠNG LĨNH ĐẢNG CỘNG SẢN NGA

CƯƠNG LĨNH ĐẢNG CỘNG SẢN NGA

(Được thông qua tại Đại hội Đảng Cộng sản Nga lần thứ tám, tổ chức từ ngày 18 đến 28 tháng 3 năm 1919) Cách mạng tháng Mười một [25 tháng 10, lịch cũ; Ngày 11 tháng 11, lịch mới, năm 1917] ở Nga, hiện thực hóa chế độ chuyên...

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương XIX)

CHƯƠNG XIX  VỆ SINH CÔNG CỘNG  §135. Sự cấp thiết phải bảo vệ sức khỏe cộng đồng Dưới chủ nghĩa tư bản, người lao động luôn bị buộc phải sống trong những khu vực bẩn thỉu của thành thị, nơi dịch bệnh dễ hoành hành. Chỉ vì nỗi sợ rằng...