Category: Kinh tế

Hình mẫu Trùng Khánh một thập kỷ đã qua

Trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2012, những người dõi theo Trung Quốc trên khắp thế giới và một bộ phận đáng kể cánh tả quốc tế đã dành sự quan tâm lớn đến Trùng Khánh, một thành phố nằm ở phía tây nam của đất nước này....

IMF cảnh báo về thảm họa nợ toàn cầu

IMF cảnh báo về thảm họa nợ toàn cầu

Niklas Albin Svensson, IMT, 14 tháng 10 năm 2020 Các quốc gia nghèo nhất trên thế giới đang trải qua một vòng luẩn quẩn của nợ nần chồng chất. Đại dịch coronavirus đã gia tăng thêm gánh nặng cho ngân khố quốc gia của họ. Các nước này, với ngành...