Category: kinh tế học

Chương II. Tiền

Chương II. Tiền

Vàng? Vàng lấp lánh, vàng quý giá?… Vì bao nhiêu đó mà đen hóa trắng; dơ bẩn thành thánh thiện; Sai hoá đúng; đê tiện thành cao quý; Già hoá trẻ; hèn lại thành dũng. … Chúa ơi, gì thế này? Sao lại thế này? Những gã thầy tu, kẻ...

Chương 1: Hàng hóa

Bài liên quanChủ nghĩa Marx với vấn đề dân tộc (Chương V) Phần thứ năm: Nhà nước dân tộc ngày nay   Trong thời kỳ cổ điển của cuộc cách mạng tư…Gramsci, bá quyền và quan hệ quốc tế: một cố gắng hệ thống… Cách đây một thời gian, tôi...