Category: kinh tế học

Chương II. Tiền

Chương II. Tiền

Vàng? Vàng lấp lánh, vàng quý giá?… Vì bao nhiêu đó mà đen hóa trắng; dơ bẩn thành thánh thiện; Sai hoá đúng; đê tiện thành cao quý; Già hoá trẻ; hèn lại thành dũng. … Chúa ơi, gì thế này? Sao lại thế này? Những gã thầy tu, kẻ...

Chương 1: Hàng hóa

AdminlocalhostBài liên quanChủ nghĩa Nhân Văn Marxist của Raya Dunayevskaya và sự thay… Nhà tư tưởng gốc Nga Raya Dunayevskaya là một nhân vật quan trọng và có ảnh hưởng đối với cánh…TỪ N.E.P TỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI – Bài giảng số 5 Tư bản châu Âu trong con...