Category: kinh tế học

Chương II. Tiền

Chương II. Tiền

Vàng? Vàng lấp lánh, vàng quý giá?… Vì bao nhiêu đó mà đen hóa trắng; dơ bẩn thành thánh thiện; Sai hoá đúng; đê tiện thành cao quý; Già hoá trẻ; hèn lại thành dũng. … Chúa ơi, gì thế này? Sao lại thế này? Những gã thầy tu, kẻ...

Chương 1: Hàng hóa

Bài liên quanCuộc đấu tranh đen và cách mạng xã hội chủ nghĩa (Phần I) Lời tựa Hoa Kỳ là quốc gia giàu có và quyền lực nhất hành tinh, với sự giàu có thừa…Gramsci, bá quyền và quan hệ quốc tế: một cố gắng hệ thống… Cách đây một...