Category: kinh tế học

Chương II. Tiền

Chương II. Tiền

Vàng? Vàng lấp lánh, vàng quý giá?… Vì bao nhiêu đó mà đen hóa trắng; dơ bẩn thành thánh thiện; Sai hoá đúng; đê tiện thành cao quý; Già hoá trẻ; hèn lại thành dũng. … Chúa ơi, gì thế này? Sao lại thế này? Những gã thầy tu, kẻ...

Chương 1: Hàng hóa

AdminlocalhostBài liên quanABC về Chủ nghĩa Cộng sản (Chương I) Chương I – Nền tảng của xã hội tư sản § 6. Nền kinh tế hàng hóa Nếu ta nghiên…Xem xét lại khái niệm về sự tha hóa của Marx I. Giới thiệu Tha hóa là một trong những chủ...