Category: kinh tế học

Chương II. Tiền

Chương II. Tiền

Vàng? Vàng lấp lánh, vàng quý giá?… Vì bao nhiêu đó mà đen hóa trắng; dơ bẩn thành thánh thiện; Sai hoá đúng; đê tiện thành cao quý; Già hoá trẻ; hèn lại thành dũng. … Chúa ơi, gì thế này? Sao lại thế này? Những gã thầy tu, kẻ...

Chương 1: Hàng hóa

Bài liên quanCHƯƠNG TỪ IV – VIII: GIÁ TRỊ THẶNG DƯ Sau khi lập biểu đồ về sự phát triển lịch sử của sản xuất hàng hóa và tiền tệ, giờ…Biện chứng cách mạng và sự giải phóng nhân loại – Phần 1 Phép biện chứng của Hegel Trong khi...