Hiểu Tư bản của Marx: Một hướng dẫn người đọc.

Tư bản của Karl Marx là một kiệt tác không thể phủ nhận. Và ngày nay nó thậm chí còn mang giá trị thời đại hơn thời điểm nó được viết ra cách đây hơn 150 năm. Thông qua Tư bản, Marx đã cách mạng hóa sự hiểu biết của chúng ta về hệ thống tư bản, khám phá và giải thích các quá trình nội tại, các quy luật hình thành và những mâu thuẫn cố hữu của nó. “Để tiết lộ quy luật kinh tế vận động của xã hội hiện đại”, như Marx viết trong lời tựa cho cuốn Tư bản, là “mục đích cuối cùng” của cuốn sách.

Tuy nhiên, Tư bản vẫn là một cuốn sách khó để hiểu được toàn diện, đặc biệt là đối với những người mới tiếp cận các tư tưởng của Marx cũng như phương pháp phân tích biện chứng. Giống như các ngành khoa học khác, kinh tế chính trị có thuật ngữ riêng của nó, đôi khi có thể tạo thêm rào cản cho việc tiếp cận các khái niệm và lý thuyết có trong tác phẩm. Tuy nhiên, những người vượt qua được những rào cản như vậy sẽ tìm thấy một bữa tiệc ý tưởng và phân tích thực sự; một bộ công cụ vô giá để hiểu về xã hội hiện đại và nền kinh tế tư bản toàn cầu.

Vì vậy,  để mọi người có thể nắm bắt được những chủ đề và ý tưởng chính trong đó, để thấy được mức độ phù hợp của tác phẩm đối với ngày nay, một hướng dẫn là điều cần thiết. Đáp ứng cho điều này Adam Booth và Rob Sewell, các biên tập viên của IMT, đã viết cuốn “Hiểu Tư bản của Marx: Một hướng dẫn người đọc”. Chúng tôi xuất bản dưới đây là bản dịch tiếng Việt của cuốn sách được thực hiện bởi VNyoungMarxist.

Lưu ý là các trích dẫn với số trang tham chiếu đều thuộc ấn bản Tư bản, tập một, của Penguin Classics (1990)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Giới thiệu: sự hình thành Tư bản của Marx

Giới thiệu: Chủ nghĩa Mác trong thời đại của chúng ta

1) Chương 1: Hàng hóa

2) Chương 2-3: Tiền

3) Chương 4-8: Giá trị thặng dư

4) Chương 9-11: Khai thác

5) Chương 12-14: Năng suất, Hợp tác và Phân công Lao động

6) Chương 15: Máy móc

7) Chương 16-22: Tiền lương

8) Chương 23-25: Sự tích lũy

9) Chương 26-33: Nguồn gốc của chủ nghĩa tư bản

Phụ lục 1: Cuộc khủng hoảng hữu cơ của chủ nghĩa tư bản

Phụ lục 2: ‘Suy nghĩ’ và Học thuyết Mác xít về khủng hoảng

Phụ lục 3: Xu hướng giảm tỷ suất lợi nhuận

Bảng chú giải


Adam Booth and Rob Sewell,

Nguồn: Xu hướng Marxist quốc tế

Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
pi fiyat
1 năm trước

Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

Criar conta pessoal
1 năm trước

Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!