Tagged: nữ quyền

Chủ nghĩa Marx vs Chính trị bản sắc (Phần III)

Trong bất kỳ bài viết và bài phát biểu nào của các tín đồ trực tiếp của “Giao thoa”, người ta hiếm khi tìm thấy bất kỳ đề cập nào về giai cấp, ít hơn nữa là giai cấp công nhân. Trong những khoảnh khắc hiếm hoi khi giai cấp...