Tagged: phụ nữ

Cơ sở xã hội cho vấn đề phụ nữ

Những cuộc thảo luận về những vấn đề như là tính ưu việt của giới này so với giới kia, hoặc trò cân não hay sự so sánh cấu trúc tâm lý giữa nam và nữ, những cái như vậy hãy để lại cho các học giả tư sản tự...

Chủ nghĩa Marx vs Chính trị bản sắc (Phần III)

Trong bất kỳ bài viết và bài phát biểu nào của các tín đồ trực tiếp của “Giao thoa”, người ta hiếm khi tìm thấy bất kỳ đề cập nào về giai cấp, ít hơn nữa là giai cấp công nhân. Trong những khoảnh khắc hiếm hoi khi giai cấp...

Chủ nghĩa Marx và sự giải phóng phụ nữ (Phần I)

Chủ nghĩa Marx và sự giải phóng phụ nữ (Phần I)

Chủ nghĩa Marx luôn đi đầu trong sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Ngày 8 tháng 3 (Ngày Quốc tế Phụ nữ) là một ngày trọng đại đối với chúng tôi vì nó là biểu tượng cho cuộc đấu tranh của phụ nữ thuộc giai cấp công nhân nhằm chống...