Tagged: châu phi

Bất ổn gia tăng ở Tây Phi

Như đã đưa tin trước đó, cuộc đảo chính gần đây ở Niger và phản ứng từ các quốc gia Tây Phi xung quanh đang làm gia tăng căng thẳng và bất ổn chính trị trên toàn khu vực. Chỉ vài ngày sau khi đảo chính quân sự nổ ra...