VNYoungMarxist Blog

Judith Butler nghĩ bạn đang làm quá.

  Điều đầu tiên tôi làm khi đọc cuốn sách mới của Judith Butler, “Who’s Afraid of Gender? – Ai sợ giới?”, là tra từ “phantasm -ảo tưởng”, xuất hiện 41 lần chỉ trong phần giới thiệu. (Nó có nghĩa là ảo ảnh; “ảo tưởng về giới tính” – phantasm...

NĂM CỦA LENIN: Bắt đầu từ đâu?

NĂM CỦA LENIN: Bắt đầu từ đâu?

#NĂMCỦALENIN: Bắt đầu từ đâu? Tuần này chúng ta sẽ xem xét một văn bản ngắn nhưng quan trọng của Lênin, trong đó trình bày nhiều chiến thuật và phương pháp sẽ đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng lực lượng cộng sản ở Nga. Được viết vào...

BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU? V.I LENIN

Trong những năm gần đây, câu hỏi “phải làm gì” đã gây ra sự quan tâm đặc biệt từ các nhà Dân chủ-Xã hội Nga. Vấn đề không phải là chúng ta phải chọn con đường nào (như trường hợp vào cuối những năm 80 và đầu 90), mà là...

Silvia Federici and the demand for “Wages for Housework” – Silvia Federici và phong trào đòi tiền công cho việc nhà

Dang-Thanh Nguyen Vietnamese version of this book review “Silvia Federici và phong trào đòi tiền công cho việc nhà” (on Wages against Housework, 1975, ISBN: 978-095-02-7029-6) was published in Khoa học và Phát triển [Science and Development: the weekly newspaper of Vietnam Ministry of Science and Technology of Vietnam ]...

Gaza đang bị san bằng và xóa sổ

Có nỗi buồn nào trên trái đất lớn hơn việc mất quê hương. Euripides Mục tiêu chiến tranh của Israel đã đủ rõ ràng. Lộ trình mà quân đội nước này theo đuổi trong bốn tháng qua đã được Giora Eiland, một cựu sĩ quan quân đội có ảnh hưởng...