VNYoungMarxist Blog

TOÀN CẦU HÓA ĐÃ ĐẾN HỒI KẾT?

Giám đốc điều hành của BlackRock, trong một tuyên bố vào tháng 5 năm 2022, đã nói rằng “Nga xâm lược Ukraine đã đặt dấu chấm hết cho quá trình toàn cầu hóa mà chúng ta đã trải qua trong ba thập kỷ qua”. Chắc chắn anh ấy đã đúng...

ĐẤU TRANH GIAI CẤP Ở BẮC CỰC

ĐẤU TRANH GIAI CẤP Ở BẮC CỰC

Điều gì đằng sau sự trỗi dậy đẫm máu của ông già Noel? Ba nhà hoạt động vì người lao động hàng đầu đưa ra phân tích giai cấp đối với ‘nền kinh tế quà tặng’ ở Bắc Cực.   Nhóm nghiên cứu lao động được thành lập bởi một...

TẦNG LỚP TRUNG LƯU HỌ LÀ AI?

Trong tất cả các giai tầng, tầng lớp trung lưu có lẽ là tầng lớp mà nhiều người mong muốn được trở thành một phần của nó nhất. Nhiều thành viên của giai cấp thống trị thích cái nhãn “trung lưu” hơn cái nhãn làm cho sự thống trị tư...

CHỦ NGHĨA MARX VÀ THẾ GIỚI THỨ BA

CHỦ NGHĨA MARX VÀ THẾ GIỚI THỨ BA

Phần lớn dân số thế giới sống trong cái gọi là các quốc gia đang phát triển, trong điều kiện kinh tế suy thoái và bất bình đẳng đáng xấu hổ. Các giải pháp đối với bất bình đẳng toàn cầu được đưa ra thông thường nhấn mạnh vào viện...