Tagged: Cách mạng Nga

Nước Nga của Putin mang bản chất gì?

Bản gốc tiếng Nga của bài viết này được phát hành ngày 23/4/2020 tại trang web 1917.com nhằm mô tả chế độ cuar Putin tại Nga: nó đã ra đời như thế nào, có những đặc trưng gì, và nó có những khác biệt cơ bản ra sao so với...

CHIẾN TRANH VÀ NỀN DÂN CHỦ – XÃ HỘI NGA

Cuộc chiến tranh châu Âu đã nổ ra, cuộc chiến mà tất cả chính phủ và các đảng tư sản các nước đã chuẩn bị từ lâu. Sự phát triển của vũ khí, sự tăng cường tột độ của cuộc đấu tranh giành giật thị trường trong giai đoạn mới...

LỊCH SỬ CÁCH MẠNG NGA (Lời nói đầu)

LỜI NÓI ĐẦU Trong 2 tháng đầu năm 1917 nước Nga hãy còn nằm dưới ách cai trị của vương triều Romanov, nhưng chỉ tám tháng sau cầm lái con tàu đã là những người Bolshevik. Ít ai trong số họ dám nghĩ tới điều đó khi năm mới bắt...