Category: Nhân vật & Lịch sử

Karl Marx: Người chống chủ nghĩa thực dân và ủng hộ sự giải phóng của nhân dân Ả Rập Marcello Musto   Khi sống ở Algiers, Marx đã phẫn nộ lên án sự tàn bạo của thực dân Pháp, lên án trước những hành động ngược đãi lặp đi lặp...

“Mùa thu nóng bỏng” ở Ý

“Mùa thu nóng bỏng” ở Ý là một trong những thời điểm sâu sắc nhất của quá trình cực đoan hóa toàn cầu vào cuối những năm 1960 và 1970, thời kỳ của các cuộc đình công lớn, nổi dậy của sinh viên và đấu tranh xã hội kéo dài...

NHỮNG SUY NGẪM VỀ GANDHI

Thánh thần nên bị phán là có tội, luôn là như vậy, cho đến khi người ta chứng minh được rằng họ vô tội, nhưng những bài kiểm tra được áp dụng đối với họ thì tất nhiên, không nhất thiết phải giống nhau trong mọi trường hợp. Đối với...

Nguồn gốc của ngày tháng năm

Nguồn gốc của ngày tháng năm

  “Ý tưởng về cơ bản là tuyệt vời của Ngày một tháng Năm là bước tiến tự chủ, ngay lập tức của quần chúng vô sản”, Rosa Luxemburg đã viết trong niềm sau mê vào đêm trước Ngày tháng Năm năm 1913. Được viết một phần tư thế kỷ...

204 năm ngày sinh nhật của Karl Marx

204 năm ngày sinh nhật của Karl Marx

“Các nhà triết học chỉ giải thích thế giới theo những cách khác nhau. Song điểm mấu chốt là phải thay đổi nó.” – K. Marx, Luận cương về Feuerbach. AdminlocalhostBài liên quanFREDERICK ENGELS: MỘT TƯỢNG ĐÀI KHỔNG LỒ CỦA CHỦ NGHĨA MARX Ngày hôm nay, 28 tháng 11, là...