Category: Nhân vật & Lịch sử

Silvia Federici and the demand for “Wages for Housework” – Silvia Federici và phong trào đòi tiền công cho việc nhà

Dang-Thanh Nguyen Vietnamese version of this book review “Silvia Federici và phong trào đòi tiền công cho việc nhà” (on Wages against Housework, 1975, ISBN: 978-095-02-7029-6) was published in Khoa học và Phát triển [Science and Development: the weekly newspaper of Vietnam Ministry of Science and Technology of Vietnam ]...

LENIN – 100 NĂM NHÌN LẠI

Ngày 21 tháng 1 năm nay đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày mất của Vladimir Ilyich Ulyanov, người được cả thế giới biết đến với cái tên Lenin, người chắc chắn là một trong những nhà cách mạng vĩ đại nhất từng sống. Bằng những hành động của mình,...

SUMMARY OF THE MEETING PRESENTED BY PROFESSOR PETER HUDIS ​ON “CRITIQUE OF ZIONISM FROM A JEWISH LEFT PERSPECTIVE”

——— Summary ——- Professor Hudis criticized Israel’s response to the Hamas attack, accusing it of engaging in indiscriminate slaughter and accusing it of committing genocide. He argued that Israel’s actions contradicted the lessons of the Jewish Holocaust (from now on referred to as the Holocaust), emphasizing the importance of preventing...

Tóm tắt buổi meeting về chủ đề “Phê phán chủ nghĩa phục quốc Do Thái từ góc nhìn cánh tả Do Thái” được trình bày bởi giáo sư Peter Hudis.

— TÓM TẮT — Giáo sư Hudis chỉ trích phản ứng của Israel trước cuộc tấn công của Hamas, cáo buộc nước này tham gia vào hành vi tàn sát bừa bãi và cáo buộc họ phạm tội diệt chủng. Ông cho rằng hành động của Israel mâu thuẫn với...

Trân trọng giới thiệu với các bạn: Event teach-in “Phê phán chủ nghĩa phục quốc Do Thái từ góc nhìn cánh tả Do Thái” – trình bày bởi giáo sư Peter Hudis Giáo sư Peter Hudis hiện đang giảng dạy Triết học và Nhân văn tại Đại học Oakton và...

Karl Marx: Người chống chủ nghĩa thực dân và ủng hộ sự giải phóng của nhân dân Ả Rập Marcello Musto   Khi sống ở Algiers, Marx đã phẫn nộ lên án sự tàn bạo của thực dân Pháp, lên án trước những hành động ngược đãi lặp đi lặp...

“Mùa thu nóng bỏng” ở Ý

“Mùa thu nóng bỏng” ở Ý là một trong những thời điểm sâu sắc nhất của quá trình cực đoan hóa toàn cầu vào cuối những năm 1960 và 1970, thời kỳ của các cuộc đình công lớn, nổi dậy của sinh viên và đấu tranh xã hội kéo dài...