Category: Xã hội

NHỮNG SUY NGẪM VỀ GANDHI

Thánh thần nên bị phán là có tội, luôn là như vậy, cho đến khi người ta chứng minh được rằng họ vô tội, nhưng những bài kiểm tra được áp dụng đối với họ thì tất nhiên, không nhất thiết phải giống nhau trong mọi trường hợp. Đối với...

Một giáo sư tự do bàn về bình đẳng

V.I  Lênin, Put Pravdy số 33, ngày 11 tháng 3 năm 1914. (Lê- nin Tuyển tập, Nxb Tiến bộ, 1972, Mát-xcơ-va, Tập 20, trang  144-147.) Ông giáo sư tự do Tugan-Baranovsky đang trên con đường chiến tranh chống lại chủ nghĩa xã hội. Lần này, ông đã tiếp cận vấn...