Category: Tác phẩm

Lao động làm thuê và tư bản (1847)

Lao động làm thuê và tư bản (1847)

*Mục lục: Đề tựa của Engels cho bản tiếng Anh năm 1891. Lời mở đầu. Tiền lương là gì? Cái gì xác định giá của hàng hóa. Cái gì xác định tiền lương. Bản chất và sự phát triển của tư bản. Quan hệ giữa lao động làm thuê và...

Chủ nghĩa Marx và nước Mỹ  – Chương 2

Chủ nghĩa Marx và nước Mỹ – Chương 2

Chương II – Cách mạng Mỹ “Quốc gia nào có thể bảo vệ quyền tự do của chính nó nếu như nhà cầm quyền không được cảnh báo không ngừng rằng người dân giữ gìn tinh thần của sự kháng cự? Hãy để họ cầm vũ khí. Cây tự do...

Chủ nghĩa Marx và nước Mỹ – Chương I

Chủ nghĩa Marx và nước Mỹ – Chương I

Chương I – Máu từ mọi lỗ chân lông Một ý tưởng không phải của Mỹ sao? Để hiểu được các ý tưởng của chủ nghĩa Marx, trước tiên cần phải tiếp cận chúng mà không có thành kiến. Điều này thật khó bởi vì cho đến nay, đại đa...

Chủ nghĩa Marx và nước Mỹ – Lời tựa

Chủ nghĩa Marx và nước Mỹ – Lời tựa

Lời tựa Công việc hiện tại bắt đầu như là một bản thảo giới thiệu cho lần xuất bản Lý trí trong sự nổi dậy ở Mỹ. Xuất phát từ ý niệm rằng hầu hết người Mỹ đã có thành kiến ​​chống lại chủ nghĩa Marx như thể nó là...