Daily Archive: Tháng Năm 1, 2024

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THẾ KỶ 21 LÀ GÌ?

 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI  THẾ KỶ 21 LÀ GÌ? NANCY FRASER Nancy Fraser là giáo sư Triết học và Chính trị Henry và Louise A. Loeb tại New School. Các tác phẩm của bà đã được dịch sang hơn 20 thứ tiếng và được Tòa án Tối cao Brazil trích...