VNYoungMarxist Blog

Chủ nghĩa Marx và nước Mỹ  – Chương 2

Chủ nghĩa Marx và nước Mỹ – Chương 2

Chương II – Cách mạng Mỹ “Quốc gia nào có thể bảo vệ quyền tự do của chính nó nếu như nhà cầm quyền không được cảnh báo không ngừng rằng người dân giữ gìn tinh thần của sự kháng cự? Hãy để họ cầm vũ khí. Cây tự do...

Chủ nghĩa Marx và nước Mỹ – Chương I

Chủ nghĩa Marx và nước Mỹ – Chương I

Chương I – Máu từ mọi lỗ chân lông Một ý tưởng không phải của Mỹ sao? Để hiểu được các ý tưởng của chủ nghĩa Marx, trước tiên cần phải tiếp cận chúng mà không có thành kiến. Điều này thật khó bởi vì cho đến nay, đại đa...

Chủ nghĩa Marx và nước Mỹ – Lời tựa

Chủ nghĩa Marx và nước Mỹ – Lời tựa

Lời tựa Công việc hiện tại bắt đầu như là một bản thảo giới thiệu cho lần xuất bản Lý trí trong sự nổi dậy ở Mỹ. Xuất phát từ ý niệm rằng hầu hết người Mỹ đã có thành kiến ​​chống lại chủ nghĩa Marx như thể nó là...

Bài học từ Công xã

Bài học từ Công xã

Mỗi lần chúng ta nghiên cứu về lịch sử Công xã, chúng ta lại thấy nó từ một khía cạnh mới, nhờ vào kinh nghiệm có được từ những cuộc đấu tranh cách mạng sau này và trên hết là các cuộc cách mạng mới nhất, không chỉ cách mạng...