VNYoungMarxist Blog

Sudan: Cách mạng và phản cách mạng

Sudan: Cách mạng và phản cách mạng

Lời nói đầu Cuộc cách mạng Sudan 2019 đã gây chấn động trên toàn lục địa đen, bởi đúng như báo Jacobin đã nói về nó, “một cuộc cách mạng được tổ chức và trình độ chính trị tốt nhất trong khu vực” [1]. Khi nghiên cứu cuộc cách mạng...

Nghèo đói và biến đổi khí hậu

Nghèo đói và biến đổi khí hậu

Hừng Đông, tháng 6 năm 2019 Thế giới của chúng ta đang bị hủy hoại và con cháu chúng ta đang đối mặt với một tương lai bất định bởi ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Không một ai không bị ảnh hưởng, nhưng nghiêm trọng nhất...

Hòa bình nào cho Trung đông?

Hòa bình nào cho Trung đông?

Một năm mới bất ổn Năm 2019 có thể coi là một năm bất ổn nhất kể từ khi nhân loại bước sang thế kỷ XXI: những xung đột đẫm máu ở Trung Đông, những cuộc nổi dậy của quần chúng từ châu Á, Phi cho tới Mỹ la tinh;...

Chủ nghĩa Marx với vấn đề dân tộc (Chương V)

Chủ nghĩa Marx với vấn đề dân tộc (Chương V)

Phần thứ năm: Nhà nước dân tộc ngày nay   Trong thời kỳ cổ điển của cuộc cách mạng tư sản ở Châu Âu, khoảng từ năm 1780 tới 1871, việc thành lập các quốc gia đóng một vai trò tương đối tiến bộ, nó phá vỡ sự cục bộ...

Chủ nghĩa Marx với vấn đề dân tộc (Phần IV)

Chủ nghĩa Marx với vấn đề dân tộc (Phần IV)

Phần thứ tư: Vấn đề dân tộc sau cách mạng tháng 10   Lênin đã viết:   “Những đòi hỏi dân chủ khác nhau, bao gồm quyền tự quyết, không phải là một phần quyết định, mà chỉ là một phần nhỏ của phong trào dân chủ thế giới nói...

Chủ nghĩa Marx với vấn đề dân tộc (Phần III)

Chủ nghĩa Marx với vấn đề dân tộc (Phần III)

Phần thứ ba: Lênin với vấn đề dân tộc   “Trong khi ở các quốc gia đồng nhất về dân tộc, các cuộc cách mạng tư sản đã phát triển những xu hướng hướng tâm mạnh mẽ, thống nhất những ý tưởng để vượt qua chủ nghĩa cục bộ địa...

Lý thuyết Marxist và vô chính phủ

Lý thuyết Marxist và vô chính phủ

Điều gì làm nên khác biệt giữa chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa vô chính phủ? Vì sao bằng cách phân biệt hai lý thuyết này với nhau, những giá trị tương đối của chúng, xem xem một trong hai hay, sự kết hợp giữa các ý tưởng của chúng...