VNYoungMarxist Blog

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương X)

Chương X CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀ GIÁO DỤC § 76. Trường học dưới chế độ tư sản Trong xã hội tư sản, nhà trường có ba nhiệm vụ chính cần hoàn thành. Đầu tiên, nó truyền cho thế hệ công nhân sắp tới sự tận tâm và kính trọng...

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương IX)

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương IX)

CHƯƠNG IX.  HỆ THỐNG TƯ PHÁP VÔ SẢN § 70. Hệ thống tư pháp trong xã hội tư sản Trong số rất nhiều các định chế của xã hội tư sản được sử dụng để áp bức và lừa dối đông đảo quần chúng lao động hẳn ta phải nhắc...

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương VIII)

Chương Ⅷ  ĐƯỜNG LỐI CỦA NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN VỀ VẤN ĐỀ TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI § 61. Đường lối cũ của chúng tôi và vấn đề chiến tranh trong nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Ở §12, chúng tôi đã giải thích cho các bạn về việc quân đội...

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương VII)

CHƯƠNG VII. CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC § 55. Sự áp bức lên các dân tộc bị trị Một trong những hình thức áp bức giữa người với người đó chính là sự áp bức lên các dân tộc bị trị. Trong số những rào cản...

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương VI)

Chương Ⅵ CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT § 46. Chính quyền Xô Viết, một hình thức chuyên chính vô sản Đảng chúng ta là người đầu tiên thành lập, người đầu tiên nhận ra nhu cầu về một chính quyền Xô Viết. Cuộc cách mạng vĩ đại tháng 11 năm 1917...

LỊCH SỬ CÁCH MẠNG NGA (Lời nói đầu)

LỜI NÓI ĐẦU Trong 2 tháng đầu năm 1917 nước Nga hãy còn nằm dưới ách cai trị của vương triều Romanov, nhưng chỉ tám tháng sau cầm lái con tàu đã là những người Bolshevik. Ít ai trong số họ dám nghĩ tới điều đó khi năm mới bắt...

ABC về Chủ nghĩa cộng sản (Chương V)

Chương V: Quốc tế hai và Quốc tế ba   § 35. Chủ nghĩa quốc tế của phong trào công nhân là tiên quyết để dẫn đến thắng lợi của cách mạng cộng sản Cách mạng cộng sản chỉ có thể khải hoàn với tư cách là một cuộc cách...

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Mục lục)

MỤC LỤC Phần thứ nhất: Lý thuyết – Sự phát triển và suy tàn của chủ nghĩa tư bản Giới thiệu: Chương trình của chúng tôi 1. Chương trình là gì? 2. Chương trình trước đây của chúng tôi là gì? 3. Tại sao cần thiết lập một chương trình...

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương IV)

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương IV)

Chương Ⅳ  LÀM THẾ NÀO MÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TƯ BẢN LẠI DẪN ĐẾN CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN  (CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC, CHIẾN TRANH VÀ SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN) §26 Tư bản tài chính Chúng ta đã thấy giữa các doanh nghiệp có một cuộc...