Cuộc đấu tranh đen và cách mạng xã hội chủ nghĩa (Phần III)

Chủ nghĩa dân tộc đen và cách mạng xã hội chủ nghĩa

Như các ví dụ về Malcolm X và Black Panthers cho thấy, trải nghiệm của nhiều người là sự bắt đầu từ quan điểm dân tộc đen dẫn họ đến kết luận rằng một quan điểm giai cấp và đấu tranh là cần thiết. Đối với nhiều người, chủ nghĩa dân tộc đen thể hiện sự bác bỏ mang tính cấp tiến về hiện trạng, về các điều kiện áp bức và bóc lột kinh tế tàn bão mà hàng triệu công nhân và thanh niên da đen phải đối mặt. Đó là sự phẫn nộ vì thiếu sự công nhận những đóng góp to lớn của người da đen cho lịch sử, văn hóa và khoa học thế giới. Nhiều người theo chủ nghĩa dân tộc đen cũng nhiệt thành chống lại chủ nghĩa đế quốc Mỹ và các cuộc chiến của nó, và những ảnh hưởng này ở nhà. Và mặc dù một số người theo chủ nghĩa dân tộc đen thực tế ủng hộ sự tách biệt và chống lại sự thống nhất của tất cả các công nhân vượt qua các dòng chủng tộc, điều đã đóng vai trò tiêu cực trong sự chia rẽ giai cấp, chúng ta phải hiểu được bản chất của tình cảm dân tộc đen nói chung, đó là một biểu hiện của mong muốn đấu tranh chống áp bức và phân biệt chủng tộc, chứ không phải mong muốn một nhà nước riêng biệt.

Nhiều thanh niên da màu, khi bắt đầu trở nên cực đoan về chính trị, đã chuyển đến các ý tưởng của chủ nghĩa dân tộc đen. Chúng ta phải liên hệ một cách thân thiện và gần gũi với những người có tình cảm dân tộc, đặc biệt là khi họ đang trong quá trình phá vỡ về chính trị với Đảng Dân chủ. Không theo bất kỳ cách nào mà chúng ta sẽ “khước từ” những khao khát chân thành và cấp bách của họ để tìm ra giải pháp cho những vấn đề nghiêm trọng mà phần lớn người da đen đang đối mặt. Nhưng chìa khóa để tranh thủ được các công nhân và thanh niên da đen chiến binh nhất là trình bày cho họ một cương lĩnh rõ ràng dựa trên giai cấp công nhân và các yêu cầu chuyển tiếp cho sự chuyển đổi xã hội xã hội chủ nghĩa.

Chúng ta phải cung cấp sự hỗ trợ quan trọng và kiên nhẫn cho những người theo chủ nghĩa dân tộc da đen di chuyển theo hướng đấu tranh giai cấp, giải thích và khuyến khích sự cần thiết của một chương trình và quan điểm của giai cấp công nhân. Chúng ta phải rút ra và xây dựng các điểm chính của thỏa thuận trong khi kiên nhẫn giải thích các điểm bất đồng của mình, tất cả cùng nhau chiến đấu trong cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử và cho các công việc chất lượng, tiền lương, điều kiện, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nhà ở cho tất cả. Nói tóm lại, chúng ta phải kiên nhẫn giải thích chương trình, ý tưởng và phương pháp của WIL, nhấn mạnh sự cần thiết của cuộc đấu tranh giai cấp thống nhất. Điều này sẽ không phải lúc nào cũng dễ dàng, và chúng ta sẽ có nhiều bất đồng quan trọng. Nhưng không có lối tắt nào để xây dựng tổ chức cách mạng và sự đoàn kết giai cấp công nhân nói chung.

Ví dụ, một số tổ chức cộng đồng dân tộc chủ nghĩa và dân tộc da đen đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ thực hiện lời hứa của họ miễn thỏa hiệp của họ về 40 mẫu đất và một con la, tức là trả thù cho con cháu của những người nô lệ trước đây. Mặc dù một số người kêu gọi một số loại bồi thường tiền tệ riêng lẻ, nhu cầu chính là cho các khoản bồi thường xã hội. Liên minh quốc gia về người da đen đòi bồi thường ở Mỹ kêu gọi các chính sách của người dùng để sửa chữa sự bất bình đẳng chủng tộc và rào cản đối với cơ hội trong cộng đồng người da đen, như tài nguyên cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Những người khác nhiệt tình lập luận rằng các khoản bồi thường dưới hình thức kiểm tra là không đủ, rằng mặt sau của chính hệ thống, nơi sinh ra sự phân biệt chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát, cần phải được phá vỡ.

Bản năng giai cấp và mong muốn biến đổi căn bản xã hội ẩn sau những yêu cầu này là rõ ràng. Chúng ta phải rút ra bản chất của những yêu cầu này thông qua thảo luận kiên nhẫn và đấu tranh đoàn kết để cải thiện chất lượng cuộc sống của tất cả người lao động. Cách duy nhất để thực sự đạt được sự đền bù đầy đủ trong việc đền bù trong nhiều thế kỷ phân biệt đối xử và sự tàn bạo là đấu tranh cho sự tước đoạt của các nhà tư bản, những người có tài sản và quyền lực dựa trên việc khai thác giai cấp công nhân và sử dụng phân biệt chủng tộc để thu lợi nhuận tối đa. Chúng ta phải giải thích rằng chỉ thông qua sự chuyển đổi xã hội chủ nghĩa của xã hội, chúng ta mới có thể đặt cơ sở để chấm dứt sự phân biệt đối xử và bất bình đẳng vốn có trong hệ thống tư bản.

Trong các cuộc trò chuyện với một công nhân hoặc thanh niên theo chủ nghĩa dân tộc da đen, nếu anh ta hoặc cô ta chủ trương ly thân, chúng tôi sẽ giải thích rằng chúng tôi hoàn toàn bảo vệ quyền của Người da đen làm điều đó nếu đó là điều mà đa số quyết định. Nhưng chúng tôi cũng kiên nhẫn tranh luận chống lại nó và vì sự thống nhất tối đa của giai cấp, giải thích rằng trong thực tế chỉ có cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa chiến thắng mới có thể làm được điều này. Trong các cuộc thảo luận với Đảng Công nhân Xã hội (SWP) vào những năm 1930, Trotsky đã giải thích vị trí mà chúng tôi sẽ đảm nhận khi thảo luận về câu hỏi này một cách cụ thể với các công nhân dân tộc da đen: Những đồng chí Negro của chúng tôi có thể nói rằng để được độc lập, nó sẽ giúp chúng ta theo mọi cách có thể, nhưng sự lựa chọn là của chúng ta. Tuy nhiên, tôi, với tư cách là thành viên của nhóm Đệ tứ, giữ quan điểm rằng chúng ta phải ở trong trạng thái giống như người da trắng,

Thảo luận của Trotsky với SWP

Một điểm quan trọng của tài liệu tham khảo về chủ đề cuộc đấu tranh Đen ở Mỹ là các cuộc thảo luận mà Leon Trotsky đã có với các thành viên của SWP trong những năm 1930. Cùng với V.I Lenin, Trotsky là một trong những người lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Mười ở Nga năm 1917, và là người sáng lập ra Quốc tế thứ tư. Các cuộc thảo luận của ông với SWP về chủ đề này là một kho tàng lý thuyết và thực hành quan trọng của chủ nghĩa Marx. Thật không may, đã có nhiều sự nhầm lẫn và nhiều sai lầm mắc phải do giải thích sai các văn bản này. Ví dụ, sự nhấn mạnh quá mức mà nhiều nhóm Trotskyist đưa ra cho viễn cảnh rằng cuộc đấu tranh Đen sẽ đi theo con đường chia cắt dân tộc hoặc tự trị điều có thể bắt nguồn từ sự hiểu biết phiến diện về những cuộc trò chuyện này với SWP.

Điều quan trọng nhất cần hiểu là phương pháp của Trotsky, cũng như bối cảnh lịch sử và chính trị nơi các cuộc thảo luận này được tổ chức. Cũng cần lưu ý rằng đây là những trích đoạn từ các bản sao của các cuộc hội thoại chưa được xử lý, các tài liệu đã không được biên soạn đầy đủ. Những bình luận của ông về vấn đề này dựa trên những cân nhắc chung về quyền tự quyết của các quốc gia, đặc biệt là khi nó được áp dụng cho châu u và đế chế Sa hoàng và kinh nghiệm về Cách mạng Nga năm 1917. Như chính ông thừa nhận, những quan sát của ông không phải là dựa trên sự thân quen với tình hình đặc biệt của áp bức chủng tộc mà người da đen phải chịu đựng ở Mỹ, đây là một vấn đề theo nhiều cách làm nên sự khác biệt về chất.

Do đa số họ vẫn là nông dân và mang tâm tính người nông thôn, Trotsky đã có sự gần gũi với quần chúng Đen nhiều như sự gần gũi với các dân tộc lạc hậu trong đế chế Sa hoàng, những người mà sau nhiều thế kỷ bị áp bức chỉ có thể thức tỉnh ý thức dân tộc trên cơ sở các sự kiện lớn: Như trong trường hợp ở nước Nga, sự tàn phá của Chiến tranh thế giới thứ nhất, sự sụp đổ của đế chế Sa hoàng và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trong các điều kiện này, quyền tự quyết dân tộc đóng vai trò cách mạng trong việc lật đổ chủ nghĩa Sa hoàng và chủ nghĩa tư bản và cho sự hình thành Liên Xô. Với một kỷ nguyên bất ổn thậm chí còn lớn hơn mở ra vào những năm 1930, Trotsky kêu gọi các đồng chí của SWP hãy để ngỏ khả năng phát triển tương tự cho người da đen ở Mỹ dưới những đòn giáng của sự kiện.

Thảm họa của chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa Stalin và Thế chiến thứ hai hiện ra trước mắt loài người và các sự kiện lịch sử chấn động trái đất đang diễn ra. Quốc tế thứ tư đang ở giai đoạn đầu hình thành, chỉ vừa mới phá vỡ với Quốc tế thứ ba do Stalin thống trị (The Comintern). Quốc tế thứ tư bảo vệ các ý tưởng, phương pháp và truyền thống của Lenin và Đảng Bolshevik, đấu tranh cho chủ nghĩa quốc tế và chủ nghĩa xã hội thế giới, trái ngược với biếm họa quan liêu và toàn trị của chủ nghĩa Stalin và ý tưởng phản động của chủ nghĩa xã hội trong một nước. Các lực lượng phôi thai của Trotskyism đang chiến đấu để phá vỡ sự kìm kẹp của những người cải cách và những người theo chủ nghĩa Stalin đối với giai cấp công nhân ở Mỹ và quốc tế.

Đảng Cộng sản (CP) do Stalin kiểm soát đã gặt hái nhiều thành quả ở miền Nam nước Mỹ, đặc biệt là với những người lao động da đen trong ngành dệt may, do các tổ chức liên minh đầy nhiệt huyết của họ và các chiến dịch chống phân biệt đối xử. Với sự hồi sinh của phong trào lao động trong những năm 1930, các công nhân da đen đã tham gia vào một cuộc đấu tranh mạnh mẽ và quyết tâm để cải thiện chất lượng cuộc sống của họ trong sự đoàn kết với nhiều công nhân da trắng, những người có lợi ích giai cấp cơ bản là như nhau. Vào thời điểm đó, CP đã đưa ra một cách giả tạo nhu cầu tự quyết của người da đen và ý tưởng về một quốc gia Đen riêng biệt tại thời điểm mà không có tình cảm nào như vậy tồn tại giữa đại đa số người da đen. Trái lại, người da đen đang đấu tranh cho sự hòa nhập và bình đẳng, chứ không phải chia ly. Trên thực tế, nhiều công nhân da đen đã thất vọng bởi sự nhấn mạnh của CP về quyền tự quyết, mà nhiều người trong số họ hiểu một cách dễ hiểu là một nhu cầu có lợi cho sự phân biệt. Chính trong bối cảnh chung này, SWP đã đặt ra vấn đề về quyền tự quyết của người da đen ở Mỹ.

Những cuộc thảo luận này cũng nhằm một phần vào việc “uốn cong cây gậy” nhằm chống lại vị trí máy móc và có phần mang tính hình thức được đưa ra bởi “Johnson” (CLR James, một thành viên hàng đầu của SWP lúc đó), người dường như đại biểu cho nhu cầu về quyền tự quyết của người da đen sống ở Mỹ dẫu hoàn toàn “phản động”, và mặc dù phải chấp nhận nếu đây thực sự là nhu cầu của quần chúng Đen, nó sẽ được ủng hộ “mặc dù phản động trên nhiều phương diện.” Trotsky đã khước từ đặc tính của nhu cầu này như là “sự phản động”, vì trong một số trường hợp, nó có thể có nội dung tiến bộ, và nhiều ý kiến ​​của ông đã tập trung vào sự trình bày của Johnson về vấn đề này.

Năm 1910, 90 phần trăm người da đen vẫn sống ở miền Nam. Bất chấp cuộc “Đại di cư” vào những năm 1930, ba phần tư người Mỹ da đen vẫn sống ở mười hai bang miền Nam. Trong 189 quận của khu vực, người da đen chiếm hơn một nửa dân số. Đây là cái gọi là “vành đai đen”. Ở hai bang, Mississippi và Alabama, họ chiếm hơn 50%. Trotsky giải thích rằng, “người da đen là một chủng tộc chứ không phải một dân tộc: Các dân tộc phát triển từ nguyên liệu chủng tộc trong những điều kiện nhất định … Tất nhiên, chúng ta không bắt người da đen phải trở thành một dân tộc; nếu họ là, thì đó là một vấn đề về ý thức của họ, đó là, những gì họ mong muốn và những gì họ phấn đấu. Chúng tôi nói: Nếu người da đen muốn điều đó thì chúng tôi phải chiến đấu chống lại chủ nghĩa đế quốc đến giọt máu cuối cùng, để họ có được quyền, bất cứ nơi nào và làm thế nào họ muốn, để dành ra một mảnh đất cho chính họ…”

Tuy nhiên, ông không ủng hộ việc đòi hỏi quyền tự quyết vào thời điểm không có tình cảm với nó trong dân số Đen. Trong khi ông nói rằng trong một số điều kiện cụ thể, một phong trào như vậy có thể là tích cực, không lúc nào ông nói rằng nó nhất thiết phải tích cực hoặc nó nên được ủng hộ. Đây là một sự khác biệt quan trọng. Ông đã rất cẩn thận trong phân tích của mình, làm rõ rằng sự phát triển như vậy hoàn toàn không chắc chắn.

Nói cách khác, phần lớn những gì ông nói liên quan đến chủ đề này là giả thuyết và có điều kiện. Ông đang thúc giục các đồng chí của SWP hãy để ngỏ khả năng nơi tâm trạng như vậy có thể phát triển, trong giai đoạn mà các sự kiện to lớn đang diễn ra có thể thay đổi đáng kể tình hình. Ông đã nghĩ đến những sự kiện thay đổi lịch sử có thể cắt ngang xu hướng lịch sử chung của cuộc đấu tranh vì sự bình đẳng và hội nhập của người da đen. Ví dụ, ông nói rằng một cuộc xâm lược của Hoa Kỳ bởi Nhật Bản, chiến thắng của chủ nghĩa phát xít ở Hoa Kỳ, hoặc sự bùng nổ của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa có thể đẩy người da đen tiến tới phát triển ý thức dân tộc thực sự và mong muốn một nhà nước riêng biệt.

Trong điều kiện như vậy, Trotsky giải thích rằng những người Marxist sẽ ủng hộ quyền tự quyết của người da đen, và điều này có nghĩa là họ có quyền thành lập một nhà nước riêng nếu họ muốn. Như ông nói: “Chúng ta phải trung lập trong vấn đề và giữ cánh cửa mở cho cả hai khả năng và hứa sẽ hỗ trợ đầy đủ nếu họ muốn tạo ra nhà nước độc lập của riêng mình.” Nhưng như thường xảy ra với những quan điểm lịch sử rộng lớn, có điều kiện, không cái nào trong số những quan điểm này có thể xảy ra.

Đã không có cuộc xâm lược nào của Nhật Bản, chủ nghĩa phát xít cũng không lên nắm quyền ở Hoa Kỳ. Trên thực tế, con đường ngược lại đã được giai cấp thống trị Hoa Kỳ thực hiện với chính sách cải cách, can thiệp của nhà nước và các chương trình xã hội của Franklin D. Roosevelt, trái ngược với phát xít jackboot. Tiềm năng cho cách mạng xã hội chủ nghĩa cũng bị cắt ngang bởi sự huy động lớn cho chiến tranh và sự bùng nổ kinh tế sau chiến tranh. Người da đen không tụ tập thêm ở miền Nam hay thể hiện theo bất kỳ cách đồ sộ nào mà họ không muốn làm gì với cuộc chiến tranh của người da trắng. Trên thực tế, đã có một cuộc di cư vĩ đại thứ hai của người da đen ra khỏi miền Nam và một triệu người da đen đã gia nhập quân đội. Tất cả những điều này cắt ngang tiềm năng cho sự trỗi dậy của một ý thức dân tộc da đen trên quy mô lớn.

Ngoài ra, trái với hiểu biết chung của Trotsky về vấn đề, Người da đen ở Mỹ không phải là nông dân lạc hậu. Người da đen đã tổ chức và đấu tranh cho tự do và bình đẳng trong nhiều thế kỷ theo nghĩa đen, và đặc biệt là vào cuối cuộc chiến, rất vô sản. Nếu bất cứ lúc nào, tiềm năng cho một phong trào đa số đối với sự chia ly đã xảy ra, thì đó sẽ là sau thất bại của Tái thiết và trước sự trỗi dậy của CIO, vào thời điểm đó, ngoài tiềm năng chính trị đã có một sự tập trung quá mức của người da đen trong “vành đai đen”.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất cho sự phát triển của một ý thức dân tộc đen thực sự, trái ngược với ý thức chủng tộc Đen, đã thay đổi đáng kể. Đây không phải là vấn đề thứ yếu. Phương pháp và kết luận của Trotsky hoàn toàn chính xác tại thời điểm đó. Nhưng một số trong những nhóm bám vào công thức của ông ngày hôm nay, mà không xem xét những thay đổi khổng lồ đã xảy ra kể từ đó, đang đưa ra kết luận sai về cơ bản. Nếu người da đen ở Mỹ là một thiểu số chủng tộc đặc biệt bị áp bức và không phải là một dân tộc riêng biệt tại thời điểm thảo luận của Trotsky, thì ngay lúc đó họ đã bị biến thành một dân tộc riêng và tách biệt. Với sự di cư của một số lượng đáng kể dân số Đen ra khỏi miền Nam, kết hợp với sự hấp thụ của họ vào tầng lớp lao động, xu hướng đối với một ý thức dân tộc đã hoàn toàn bị cắt ngang.

Sự thay đổi nhân khẩu học

Vào năm 1890, 80 phần trăm dân số da đen và 85 phần trăm dân số da đen ở miền Nam sống ở khu vực nông thôn. Đến năm 2000, khoảng 58 phần trăm người da đen sống ở các khu vực đô thị lớn. Đây là một nhân số da đen khoảng 39,9 triệu người, tương đương 13,8% tổng dân số Hoa Kỳ. Vào thời điểm Tổng điều tra dân số năm 2000, 54,8% người da đen sống ở miền Nam, 17,6% ở Đông Bắc, 18,7% ở Trung Tây và 8,9% sống ở miền Tây. Người da đen tập trung chủ yếu ở các khu vực đô thị lớn, với New York, Texas, Georgia, Florida và California là những bang có số lượng người da đen lớn nhất. Thành phố New York có dân số đô thị da đen cao nhất trong cả nước, với hơn 2 triệu cư dân da đen (chiếm 28% thành phố). Chicago, với 1,6 triệu, hay 18% khu vực đô thị nằm ở vị trí thứ hai. Gary, IN và Detroit, MI có tỷ lệ người da đen lớn nhất (lần lượt là 84 và 82%). Mức độ đô thị hóa dân cư quan trọng khác của người da đen là ở Baltimore, Atlanta, Memphis, Washington, DC và New Orleans.

Có những người đưa ra ý tưởng rằng một ý thức dân tộc có thể nảy sinh ở nơi chưa từng tồn tại trước đây, theo cách ít nhiều trừu tượng, không có cơ sở địa lý, vật chất và kinh tế. Tuy nhiên, quyền tự quyết có một ý nghĩa rất cụ thể đối với những người theo chủ nghĩa Marx. Nó có nghĩa là hình thức quyền cho một nhà nước hoặc khu tự trị riêng biệt. Điều này rõ ràng đòi hỏi một ý thức dân tộc và một lãnh thổ xác định và biên giới chính trị trong đó để phát triển nền kinh tế quốc gia và liên đới tới các nhà nước dân tộc hoặc khu vực khác. Như Malcolm X đã nói khi ông còn là một người theo chủ nghĩa dân tộc đen bình thường: “Đất đai là nền tảng của mọi nền độc lập.” Tiến sĩ James Turner, giám đốc chương trình Nghiên cứu Châu Phi tại Đại học Cornell vào cuối những năm 1960, giải thích rằng “không có sự kiểm soát đối với đất đai, tài nguyên và sản xuất, không thể có quyền tự quyết cho người dân.”

Chủ nghĩa dân tộc dựa trên mối quan hệ của người dân với một mảnh đất xác định. Những thay đổi về nhân khẩu học của thời kỳ hậu Thế chiến thứ hai đã làm thay đổi đáng kể tình hình. Như Theodore Draper đã giải thích trong cuốn sách năm 1970 The Rediscovery of Black Nationalism: “Những xáo động dân cư này đã gây ra những vấn đề khó khăn không chỉ cho các thành phố mà còn cho chủ nghĩa dân tộc đen … Nếu cuộc di cư của người da đen đã từ Nam ra Bắc và từ nông thôn đến Các thành phố, đâu là ‘quốc gia đen’ ở Hoa Kỳ?”

Nói cách khác, ý tưởng về một quốc gia Đen riêng biệt ở Mỹ đã trở nên hoàn toàn không khả thi. Đây là lý do tại sao việc nâng cao nhu cầu về quyền tự quyết cho người da đen là không phù hợp tại thời điểm này. Như Draper giải thích: “Những khu ổ chuột đen đen không có sự tồn tại kinh tế khả thi bên ngoài vùng nội địa chủ yếu là Trắng của chúng; chúng được tách khỏi nhau, thường là bởi hàng trăm dặm …” Đó là không thể đối với người da đen ở Detroit, Atlanta, Harlem, Chicago, Houston, Philadelphia, Los Angeles, New Orleans, vv, để liên kết với nhau trong một nhà nước riêng biệt hoặc khu tự trị, là hình thức tự quyết duy nhất khả dĩ. Ý tưởng rằng phần lớn những dân số bị suy thoái kinh tế này có thể tách mình ra khỏi phần còn lại của xã hội Mỹ không chỉ là không thể mà còn là phản động.

Do đó, theo giả thuyết, trong điều kiện hiện tại, sẽ là sự nhấn mạnh quá mức vào viễn cảnh về một phong trào dân tộc đen đại chúng có thể phát sinh trong giai đoạn tới. Thật không may, nhiều nhóm đã coi đây là quá trình phát triển có khả năng nhất và đã định hướng theo phong trào Đen tương ứng. Để làm như vậy, họ phải ở một mức độ này hay mức độ khác để điều chỉnh các chương trình của họ và tiếp cận một lớp nhỏ những người theo chủ nghĩa dân tộc đen, thay vì kiên nhẫn giải thích sự cần thiết của một quan điểm của giai cấp công nhân.

Sẽ là thiếu sót nếu chúng ta không đề cập đến những tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Marx, làm sáng tỏ và đào sâu sự hiểu biết của chúng ta về những vấn đề phức tạp. Nhưng trong phần lớn các trường hợp, chỉ cần trích dẫn chỗ này hay chỗ kia là không đủ. Chúng ta phải đi đến cốt lõi của vấn đề liên quan, đặc biệt là bối cảnh xã hội, kinh tế và chính trị, đối tượng dự định và ý định của tác giả (nghĩa là nó là một tài liệu công cộng, một cuộc thảo luận nội bộ, một cuộc bút chiến, một minh họa giáo dục , một viễn cảnh rộng lớn, ví dụ lịch sử, v.v.). Trong trường hợp các cuộc thảo luận của Trotsky với SWP, chúng ta phải hiểu phương pháp và cách tiếp cận tổng thể của anh ta, nguồn gốc và sự phát triển của cuộc đấu tranh Đen ở Mỹ, những điều kiện tồn tại vào thời điểm các cuộc thảo luận đó được tổ chức, cũng như những diễn biến tiếp theo về 75 năm qua.

Việc sử dụng thuật ngữ “sự tự quyết”

Như đã giải thích ở trên, đối với những người theo chủ nghĩa Mác, thuật ngữ “Sự tự quyết”, có ý nghĩa khoa học rất chính xác: quyền của một dân tộc bị áp bức thành lập một nhà nước riêng nếu đó là ý chí của đa số, mặc dù nó cũng có thể có dạng một số loại khu tự trị trong trạng thái hiện tại, hoặc quyết định duy trì mối quan hệ hiện tại. Nó áp dụng cho các dân tộc phát triển trong lịch sử hoặc các nhóm thiểu số chủng tộc trong quá trình trở thành các chủng tộc. Những lúc khác có thể sử dụng thuật ngữ “Tự quyết” một cách lỏng lẻo, chung chung hơn, rất có thể là mượn từ các cuộc đấu tranh chống thực dân ở Châu Phi và Châu Á. Nhưng là những người theo chủ nghĩa Marx, chúng ta phải rõ ràng trong cách chúng ta sử dụng thuật ngữ của mình.

Các thuật ngữ khác như “Chủ nghĩa phát xít”, “Chủ nghĩa đế quốc”, “Chủ nghĩa cộng sản”, v.v. cũng đã đi vào dòng chính trong một khái quát hơn nhiều và từ quan điểm của chủ nghĩa Marx, đã theo nghĩa không chính xác. Trong khi tính đến việc đối với một số người, các thuật ngữ này có thể có những cách hiểu khác, chúng ta phải chính xác trong việc giải thích cách chúng ta như những người Marxist sử dụng những từ này. Nếu chúng ta xóa nhòa ranh giới giữa thuật ngữ của chủ nghĩa xã hội khoa học và “diễn ngôn phổ biến”, thì chúng ta sẽ không còn một la bàn rõ ràng để hướng dẫn chúng ta vượt qua những sự kiện đầy biến động và áp lực chắc chắn nảy sinh trong quá trình đấu tranh.

Nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số đã nêu lên khẩu hiệu “tự quyết” như một cách đòi hỏi nhiều hơn những gì trong khu phố và trường học của họ như là một phản ứng dễ hiểu đối với sự bất lực, thứ nhiều người lao động và người nghèo cảm thấy khi phải đối mặt với sự thống trị của các tập đoàn trong cuộc sống của họ. Nhưng chúng tôi tin rằng tận gốc của điều này phản ánh sự khởi đầu của sự thức tỉnh về ý thức chính trị, tổ chức và huy động để cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng, chứ không phải là một nhu cầu rộng rãi về quyền quyết định thành lập một khu vực riêng hay tự trị. Chúng ta phải kiên nhẫn rút ra nội dung thực sự của những yêu cầu này, và định hướng phong trào hướng tới cuộc đấu tranh giai cấp thống nhất để cải thiện chất lượng cuộc sống của tất cả mọi người lao động.

Ví dụ, SWP của Hoa Kỳ, bắt đầu sử dụng thuật ngữ một cách “lỏng lẻo” hơn vào những năm 1960, do nó đã được đưa vào “diễn ngôn phổ biến.” Họ đối xử với nhu cầu của các nhóm Đen về quyền tự quyết cộng đồng trong cộng đồng của họ – có nghĩa là họ muốn kiểm soát nhiều hơn đối với chính quyền địa phương, trường học, v.v. – như một hình thức tự quyết thực sự. Trên thực tế, họ giải thích thuật ngữ này có nghĩa là bất cứ điều gì mà một cộng đồng thiểu số quyết định tại bất kỳ thời điểm nào, chung quy đó là được “tự quyết”, và do đó phải được hỗ trợ. Điều này thể hiện sự từ bỏ định nghĩa của chủ nghĩa Marx về thuật ngữ này. Họ đã nhấn mạnh quá mức vào viễn cảnh rằng một ý thức dân tộc đen sẽ phát triển trên quy mô lớn, và một số hình thức tách biệt của Người da đen Hoa Kỳ sẽ không chỉ có thể xảy ra dưới chủ nghĩa tư bản, mà thậm chí còn tiến bộ, một điều gì đó nên được ủng hộ.

Trong những năm 1950 và 60, thực sự có một phong trào quần chúng, hy sinh và anh hùng của người da đen ở Hoa Kỳ Trong khi thực sự có sự hồi sinh của tình cảm dân tộc đen giữa các tầng lớp nhất định, đại đa số tự coi mình là một dân tộc bị áp bức chủng tộc ở trong xã hội Hoa Kỳ. Đại đa số đã không đấu tranh để thành lập một quốc gia riêng biệt hoặc cho một hình thức nào đó của khu tự trị, mà là để yêu cầu họ được chấp nhận và đối xử như một thành viên bình đẳng của nhà nước và quốc gia hiện tại.

Rằng đôi khi hình thức quyết định lớn hơn vào hoạt động của cộng đồng của họ là giai đoạn phát triển tự nhiên đầu tiên của cuộc đấu tranh khi phải đối mặt với một nhà nước thù địch và phân biệt chủng tộc. Nhưng để đưa ra kết luận rằng điều này thể hiện bước đầu tiên hướng tới sự hình thành ý thức dân tộc thực sự, và hơn nữa, điều này nên được khuyến khích thay vì nhấn mạnh sự cần thiết phải đấu tranh thống nhất của mọi người lao động chống phân biệt đối xử và cải thiện chất lượng cuộc sống của tất cả người lao động, là hoàn toàn không chính xác. Trong một nỗ lực rõ ràng để tìm ra một lối tắt để tranh thủ các công nhân và thanh niên da đen cực đoan, SWP đã theo đuổi phong trào và điều chỉnh chương trình của họ theo yêu cầu của “cộng đồng Đen”, nói tóm lại, nghĩa là đối với các thành phần tiểu tư sản trong giới lãnh đạo.

Một đảng đen riêng biệt?

Điều quan trọng là phải làm rõ vấn đề là liệu có nên hay không với những người theo chủ nghĩa Marx ủng hộ việc thành lập một đảng chính trị riêng biệt dựa trên dân tộc, chủng tộc hoặc tộc người, chống lại đường lối đoàn kết giai cấp. Cả đời mình, Lenin đã chiến đấu chống lại ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc tư sản trong phong trào công nhân và hoàn toàn phản đối ý tưởng chia tách các tổ chức của công nhân. Những người Bolshevik muốn sự thống nhất tối đa của người lao động và do đó đã tiến hành một chiến dịch chống lại bất kỳ thứ chủ nghĩa dân tộc nào trong phong trào. Họ đại diện cho một đảng công nhân và tổ chức công đoàn thống nhất trên toàn đế quốc Nga. Ý tưởng rằng những người Marxist sẽ ủng hộ một đảng riêng cho người da đen hoặc bất kỳ nhóm thiểu số nào khác sẽ bị coi là một tội ác.

Thật không may, những quan điểm thiếu sót của SWP đã khiến họ trong những năm 1960 từ bỏ các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Bolshevik khi họ ủng hộ một đảng riêng cho người da đen. Đó là rất khác từ việc trao hỗ trợ hoặc định hướng có tính phê bình trong tình đồng chí tới một đảng đã thành hình với chương trình và triển vọng dựa trên giai cấp công nhân. Những gì đang được biện minh là một hệ thống chính trị mới cho “người da đen” nói chung, bất kể nền tảng hay lợi ích giai cấp của họ. Thay vì thuyết phục tất cả các công nhân phá vỡ với Đảng Dân chủ, họ ít nhiều đã gạt bỏ những người công nhân da trắng, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Họ trên thực tế đã sử dụng cách tiếp cận “Trước tiên thống nhất người da đen, sau mới đến một lúc nào đó trong tương lai, sẽ thống nhất toàn bộ giai cấp công nhân như toàn thể.”

Để biện minh cho điều này, SWP tuyên bố là dựa trên các cuộc thảo luận năm 1930 của Trotsky với đảng. Nhưng đây là những gì ông nói liên quan đến vấn đề này:

“Nếu một đảng nào khác tổ chức một phong trào quần chúng như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ tham gia như một phần nhỏ, miễn là nó bao gồm công nhân, tiểu tư sản nghèo, nông dân nghèo, v.v … Nhưng vấn đề vẫn là liệu chúng ta có thể tự mình nêu ra sáng kiến ​​thành lập một tổ chức của người da đen chỉ có người da đen hay không – không nhằm mục đích tranh thủ được một số yếu tố cho đảng của chúng ta, mà vì mục đích thực hiện công việc giáo dục có hệ thống nhằm nâng cao họ về mặt chính trị… Về mặt lý thuyết, tôi hoàn toàn rõ ràng rằng một tổ chức đặc biệt nên được tạo ra cho một tình huống đặc biệt … Tổ chức này chỉ có thể biện minh cho chính mình bằng cách tranh thủ được công nhân, người lĩnh canh, v.v … Nếu thành công, chúng tôi sẽ rất vui vì chúng tôi sẽ có một tổ chức người da đen.”

Điều rõ ràng từ những gì Trotsky nói là sự hình thành một tổ chức quần chúng hoặc phong trào của người da đen ở Mỹ có thể tiến bộ, miễn là nó có một cơ sở nơi giai cấp công nhân mà chúng ta có thể định hướng theo ý tưởng và chương trình của mình để nâng cao ý thức giai cấp. Theo cách tương tự, một tổ chức kiểu mặt trận thống nhất xung quanh vấn đề về quyền của người nhập cư sẽ là một sự phát triển tiến bộ trong tình hình ngày nay, miễn là nó có một cơ sở trong đông đảo công nhân mà chúng ta có thể hướng đến với chương trình và quan điểm giai cấp của chúng ta. Điều này khác về bản chất với việc ủng hộ sự thành lập một đảng chính trị riêng cho người da đen hoặc bất kỳ nhóm thiểu số nào khác.

Như Trotsky đã giải thích trong các cuộc thảo luận với SWP chỉ hai tháng trước khi qua đời:

“Ý nghĩa quan trọng và phổ biến nhất là một ấn phẩm bằng ngôn ngữ của người thiểu số trong câu hỏi. Giáo dục người lao động bị cản trở bởi sự khác biệt về ngôn ngữ. Ngay cả các đảng tập trung nhất cũng phải tìm phương tiện liên lạc với các dân tộc khác nhau. Đảng không bao giờ là một tổng số các tổ chức quốc gia. Nó không phải là một liên đoàn của các nhóm dân tộc và mỗi công nhân là thành viên của một tổ chức phổ biến. Các kênh phải được tạo ra cho các công nhân này được biểu hiện. Điều này đúng với các công nhân Mexico, Trung Quốc, Do Thái, Ba Lan, v.v., nhưng người da đen không liên quan gì đến ngôn ngữ. Đó là một vấn đề xã hội được xác định bởi làn da của họ. Nhưng không cần thiết phải tạo ra một tờ báo mới; đó là lý do tại sao nó không giống nhau. Đó là lý do tại sao một loại phương tiện khác là không cần thiết.”

Như đã giải thích trong tài liệu của Chủ nghĩa Mác quốc tế Chủ nghĩa Mác và Câu hỏi dân tộc, ủng hộ một đảng riêng biệt hoàn toàn chống lại mọi thứ mà những người Bolshevik đại diện. Trên thực tế, một trong những giai đoạn xác định trong những năm hình thành của RSDLP là cuộc đấu tranh chống Bund, một nỗ lực của tiểu tư sản Do Thái nhằm kiểm soát độc quyền đối với những người công nhân Do Thái vì họ là người Do Thái. Một phần không thể thiếu trong chính sách của Lenin về Câu hỏi dân tộc là ông nhấn mạnh đến sự cần thiết phải duy trì sự thống nhất thiêng liêng của giai cấp công nhân và các tổ chức của nó trên tất cả sự phân biệt quốc tịch, ngôn ngữ, chủng tộc hay tôn giáo. Ông kiên quyết phản đối những nỗ lực của Bund Do Thái để tổ chức các công nhân Do Thái riêng biệt và tách biệt với các công nhân Nga. Về điểm này, ông đã cực kỳ nhấn mạnh:

“Trái với những tranh cãi dân tộc của các đảng tư sản khác nhau về các vấn đề ngôn ngữ, v.v., nền dân chủ của công nhân đòi hỏi: sự thống nhất tuyệt đối và sự hiệp nhất hoàn toàn của các công nhân thuộc mọi dân tộc trong tất cả các tổ chức công nhân, công đoàn, hợp tác xã, người tiêu dùng, giáo dục và mọi người, để cân kèo với chủ nghĩa dân tộc tư sản các loại. Chỉ có sự thống nhất như vậy mới có thể bảo vệ nền dân chủ, bảo vệ lợi ích của người công nhân chống lại tư bản – vốn đã trở thành và ngày càng phát triển tính quốc tế – bảo vệ lợi ích cho sự phát triển của nhân loại đối với một lối sống mới mà mọi đặc quyền và mọi sự bóc lột sẽ trở nên xa lạ.”

Như đã giải thích trong chủ nghĩa Marx và vấn đề dân tộc:

“Đó là một thứ để chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa sô vanh trong dân tộc chiếm đa số. Đó là một điều hoàn toàn khác với phân chia giai cấp công nhân trên các dòng dân tộc, ngôn ngữ, tôn giáo hoặc chủng tộc.”

“Đây không bao giờ là vị trí của Đảng Bolshevik, hay RSDLP trước đó. Không phải là một trong những xu hướng của Dân chủ xã hội Nga (nếu chúng ta loại trừ các nhà lãnh đạo của Bund Do Thái) đã đồng ý với việc chia rẽ phong trào trên những lằn ranh dân tộc. Những người Menshevik có cùng quan điểm về vấn đề này với những người Bolshevik. Vấn đề đã được tranh luận kỹ lưỡng từ thời kỳ đầu tiên, khi nhu cầu được đưa ra là trao cho đảng Dân chủ Xã hội Do Thái một tổ chức riêng trong RSDLP. Bund (tổ chức Dân chủ Xã hội Do Thái) vốn rất mạnh ở phía Tây nước Nga và Litva, nơi có dân số Do Thái đông đảo, yêu cầu mình mình có quyền nói nhân danh người lao động Do Thái và cũng nên có quyền thành lập một tổ chức dân chủ xã hội Do Thái riêng biệt. Yêu cầu này đã bị Lenin và những người Marxist Nga kiên quyết từ chối, những người kiên định rằng chỉ có một đảng của công nhân và một công đoàn. Đây vẫn là vị trí của chúng tôi ngày hôm nay. Vũ khí quan trọng nhất trong tay giai cấp công nhân là sự đoàn kết. Điều này phải được duy trì bằng mọi giá. Chúng tôi hoàn toàn đối lập với sự phân chia của giai cấp công nhân về các dân tộc, chủng tộc, ngôn ngữ, tôn giáo hoặc bất cứ điều gì khác. Nói cách khác, chúng tôi có một vị trí giai cấp.”

Đoạn trích này nêu rõ vị trí của những người theo chủ nghĩa Marx liên quan đến việc thành lập các đảng chính trị (hoặc công đoàn) riêng biệt dọc theo đường lối dân tộc, chủng tộc hoặc sắc tộc. Ngay cả trong điều kiện cực đoan của thập niên 1960, việc Marxist ủng hộ một đảng riêng cho người da đen ở Mỹ là điều không những hoàn toàn không chính xác, mà còn là từ bỏ hiểu biết ABC về chủ nghĩa Bolshevik.

Các vấn đề mà các công nhân da đen phải đối mặt là các vấn đề của toàn bộ giai cấp công nhân, chỉ là ở dạng nghiêm trọng hơn nhiều. Họ tạo thành một cơ sở đặc biệt bị áp bức của giai cấp công nhân. Nhưng vấn đề không phải là yêu cầu các tầng lớp bị siêu áp bức chỉ đơn giản là chờ đợi cho đến khi giai cấp công nhân rộng lớn hơn sẵn sàng đấu tranh. Là những người theo chủ nghĩa Marx, chúng tôi luôn đi đầu trong cuộc đấu tranh hàng ngày chống phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử. Mong muốn cháy bỏng để chống lại áp bức phải được khai thác để nâng cao ý thức và đoàn kết giai cấp, để phá vỡ mọi công nhân khỏi Đảng Dân chủ, xây dựng một đảng lao động quần chúng có thể đại diện cho lợi ích của mọi người lao động. Cuộc đấu tranh chống lại sự áp bức kép của người da đen và các nhóm thiểu số khác phải được liên kết với cuộc đấu tranh của toàn bộ giai cấp công nhân. Xét tới cùng, cách duy nhất người da đen và các nhóm thiểu số khác ở Hoa Kỳ có thể đạt được sự giải phóng của họ là thông qua sự chuyển đổi xã hội chủ nghĩa.

Một ví dụ điển hình của cách tiếp cận mang tính nguyên tắc này là vị trí của IMT liên quan đến vấn đề dân tộc ở xứ Basque, mặc dù có những khác biệt quan trọng giữa câu hỏi Đen ở Mỹ và tình huống mà người Basques phải đối diện. Basques là một dân tộc phát triển trong lịch sử chiếm một lãnh thổ xác định với quyền tự quyết theo nghĩa đầy đủ nhất. Sự bảo vệ kiên định và nguyên tắc của chúng tôi về quyền đó, kết hợp với lập trường không bàn khoan nhượng của chúng tôi về sự cần thiết phải đấu tranh giai cấp chống lại những kẻ bóc lột chung, chúng tôi từ chối điều chỉnh chương trình và quan điểm của chúng tôi trước những áp lực nặng nề của chủ nghĩa dân tộc xứ Basque, bao gồm cả những ảo tưởng chân thành và ngây thơ của hàng chục người trong số hàng ngàn công nhân và thanh niên xứ Basque chán ngấy với sự áp bức dân tộc tàn bạo và tàn bạo của nhà nước Tây Ban Nha, đã được đền đáp trong những năm gần đây. Kinh nghiệm trong ba thập kỷ qua đã khẳng định sự phân tích và quan điểm của chúng tôi, và các lớp phát triển của phong trào dân tộc xứ Basque mở ra cho các ý tưởng và phương pháp của chúng tôi. Vâng, phải mất 30 năm, nhưng bây giờ ở Tây Ban Nha, chúng tôi hiện đang phát triển nhanh nhất chính xác ở xứ Basque, trên cơ sở quan điểm và định hướng giai cấp vững chắc của chúng tôi. Không có lối tắt nào để xây dựng một tổ chức Bolshevik, và bất kỳ sự nhượng bộ nào đối với chủ nghĩa dân tộc tư sản hoặc tiểu tư sản có thể có tác động tiêu cực và phá hoại nhất đối với công việc của chúng tôi.

Hành động quả quyết

Nhìn bên ngoài, cuộc đấu tranh đại chúng do người da đen lãnh đạo trong những năm 1950 và 60 để chống lại sự phân biệt đối xử và vì quyền bình đẳng và cơ hội cho tất cả. Nhưng nguyên nhân cơ bản cho sự bùng nổ này là các điều kiện sống tồi tệ mà quần chúng da đen phải đối mặt như là kết quả của Jim Crow và thứ tương đương ở miền Bắc nhưng tinh vi hơn và cũng không kém phần nguy hiểm. Nhân số da đen ngày càng vô sản đã chán ngấy với tình trạng hạng hai, công việc hạng hai, trường hạng hai và nhà ở hạng hai. Một cuộc đấu tranh kéo dài và cay đắng xảy ra sau đó, đã thu hút sự chú ý của nước Mỹ và thế giới. Dưới áp lực này, giai cấp thống trị đã đưa ra một số nhượng bộ để xoa dịu tình hình, để duy trì sự thống trị của tư bản. Chúng ta đừng quên – những cải cách dưới chủ nghĩa tư bản không bao giờ là kết quả từ “ý định tốt” của giai cấp thống trị – chúng chỉ xuất hiện thông qua áp lực lớn từ bên dưới và cuối cùng là mối đe dọa của cách mạng xã hội. Jim Crow đã bị bãi bỏ và luật dân quyền toàn diện đã được thông qua, ít nhất là trên giấy tờ.

Như chúng ta đã thấy, một khía cạnh khác trong chiến lược của các nhà tư bản là dàn dựng các vụ ám sát của các nhà lãnh đạo cấp tiến nhất của phong trào, và mua chuộc hoặc gây áp lực cho những người khác để chơi theo luật. Về mặt chính trị, phong trào đã bị trật bánh thành Đảng Dân chủ thân tư bản – đảng của những người chủ nô lệ trước đây. Đúng là kết quả của những cuộc đấu tranh anh hùng này, sự phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử đã được giảm xuống ở một mức độ nào đó. Nhưng sự thật vẫn là các điều kiện sống đối với đa số người Mỹ da đen ngày nay theo nhiều cách thậm chí còn tồi tệ hơn, như chúng ta đã thấy ở trên.

Là một phần của các sáng kiến ​​lập pháp của kỷ nguyên Dân quyền, thuật ngữ “hành động quả quyết” đã ra đời trên phạm vi của thế giới. Nó được sử dụng lần đầu tiên bởi Tổng thống John F. Kennedy trong một sắc lệnh hành pháp vào năm 1961, và một lần nữa bởi Lyndon B. Johnson trong một sắc lệnh hành pháp khác vào năm 1965. Ở Mỹ, nó được hiểu là bao gồm một loạt các điều luật, chính sách và chương trình, từ luật chống phân biệt đối xử đến diễn ngôn để khuyến khích người sử dụng lao động “tăng cường nỗ lực sử dụng các nhóm thiểu số” cho đến việc sử dụng hạn ngạch chủng tộc hoặc giới tính cho việc làm và giáo dục. Động lực cho các chính sách này là khắc phục hậu quả của sự phân biệt đối xử trong quá khứ và hiện tại bằng cách khuyến khích tại nơi làm việc, trường học và các tổ chức công cộng như sở cứu hỏa và cảnh sát, và chính phủ liên bang nơi sẽ trở thành đại diện cho dân số.

Nói chung, đại đa số dân số nhận thức được tính tích cực của hành động quả quyết. Nhưng cũng có nhiều quan niệm sai lầm về hành động quả quyết là gì và không là gì. Mặc dù chúng tôi không đặt mình trên các định nghĩa học thuật hay thăm dò ý kiến, đoạn trích sau đây từ một báo cáo có tên Mười huyền thoại về hành động quả quyết đưa ra một số dấu hiệu cho thấy có bao nhiêu người Mỹ nhận thức được vấn đề này:

“Các cuộc thăm dò dư luận cộng đồng cho thấy phần lớn người Mỹ ủng hộ hành động quả quyết, đặc biệt là khi các cuộc thăm dò tránh sự lựa chọn tất cả hoặc không gì cả giữa hành động quả quyết như hiện tại và không có hành động quả quyết nào. Ví dụ, một cuộc thăm dò của Time / CNN cho thấy 80% công chúng cảm thấy “các chương trình hành động quả quyết cho người thiểu số và phụ nữ nên được tiếp tục ở một mức độ nào đó” (Trung tâm Roper cho ý kiến ​​công chúng, 1995a). Những gì công chúng phản đối là hạn ngạch, quy định và ‘sự phân biệt đối xử’. Chẳng hạn, khi cùng một cuộc thăm dò đã hỏi mọi người rằng họ có thích các chương trình ‘yêu cầu các doanh nghiệp thuê một số lượng cụ thể hoặc hạn ngạch của phụ nữ thiểu số và phụ nữ hay không’, 63% phản đối kế hoạch đó (Trung tâm Roper cho ý kiến ​​công chúng, 1995b). Như những kết quả này chỉ ra, hầu hết các bộ phận công chúng phản đối thiên vị chủng tộc thứ vi phạm các quan niệm về công lý tố tụng – họ không phản đối hành động quả quyết.” (Plous, S. (2003)

Với tư cách là những người Marxist, chúng tôi ủng hộ phần lớn các chính sách nằm trong phạm vi rộng của hành động quả quyết. Tuy nhiên, chúng ta phải xem xét các bộ phận cấu thành của nó và xác định thái độ của chúng ta đối với từng bộ phận đó, không gộp tất cả chúng lại với nhau. Chúng tôi bắt đầu từ góc độ của bất kỳ chính sách nhất định nào ảnh hưởng đến toàn bộ giai cấp công nhân, đặc biệt là ý thức giai cấp của nó, từng trường hợp cụ thể. Ví dụ, chúng tôi rất ủng hộ các luật như Chứng thư VII của Đạo luật Dân quyền năm 1964. Chúng tôi yêu cầu việc thông qua và thi hành luật chống phân biệt đối xử và phân biệt chủng tộc, và khi cần thiết, chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng các tòa án tư sản để bảo vệ các quyền dân chủ của mình.

Chúng tôi cũng ủng hộ tăng cường nỗ lực để đảm bảo mọi người thực sự đều có cơ hội việc làm và giáo dục như nhau, bất kể chủng tộc, giới tính, kinh nghiệm, nền tảng giáo dục, v.v. Chúng tôi dành cho đào tạo nghề và giáo dục thường xuyên để mọi người lao động đều có thể có được kiến thức và kỹ năng họ cần. Chúng tôi đang thiết lập các hội trường tuyển dụng do công đoàn kiểm soát trong các cộng đồng nghèo để tiếp cận với những người được đại diện trong lực lượng lao động. Trên hết, chúng tôi đấu tranh cho các công việc chất lượng, chăm sóc sức khỏe, nhà ở và giáo dục cho tất cả mọi người.

Tuy nhiên, chúng tôi không ủng hộ hạn ngạch, ý nghĩa của nó là để phân chia sự khan hiếm tư bản chủ nghĩa công bằng hơn dựa trên chủng tộc, dân tộc, giới tính, tôn giáo, v.v. Nguyên nhân sâu xa của phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử là sự khan hiếm việc làm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nhà ở, v.v.. tồn tại dưới chủ nghĩa tư bản. Vấn đề chính trị với hạn ngạch là họ khiến người lao động suy nghĩ về cách chúng ta có thể chia sẻ sự nghèo nàn của chủ nghĩa tư bản, dựa trên “sự công tâm” của nhà nước tư bản, thay vì làm thế nào để chúng ta có thể có nhiều hơn dưới chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ của những người theo chủ nghĩa Marx cách mạng không chỉ là kề vai sát cánh để cải thiện từng ngày chất lượng cuộc sống của giai cấp công nhân, mà còn trình bày được bức tranh rộng lớn hơn. Chúng ta phải nâng cao tầm nhìn của những người lao động tiên tiến nhất, một cách rõ ràng đặt ra nhu cầu đoàn kết giai cấp để đấu tranh lật đổ chủ nghĩa tư bản và cho sự thiết lập chủ nghĩa xã hội, và tuyển dụng họ vào tổ chức của chúng ta.

Một lý do khác mà chúng tôi không ủng hộ hạn ngạch là vai trò nguy hiểm mà nó có thể và đã thực sự đảm nhận trong phong trào lao động, các đảng chính trị và thậm chí các mặt trận thống nhất, khi lãnh đạo được lựa chọn trên cơ sở chủng tộc, sắc tộc hoặc giới tính, mà không phải trên chương trình chính trị và lợi ích giai cấp được đại diện bởi các ứng cử viên tiềm năng. Không có lối tắt để đạt được đại diện gia tăng cho phụ nữ và dân tộc thiểu số. Hạn ngạch không thể đảm bảo rằng chúng ta có các ứng cử viên hoặc đại diện bảo vệ một chương trình và quan điểm của giai cấp công nhân.

Một số cánh tả tin rằng đôi khi có thể phù hợp để hỗ trợ việc sử dụng hạn ngạch trong tuyển dụng và thăng chức, và chỉ ra các ví dụ nơi hạn ngạch theo lệnh của tòa án được sử dụng để tích hợp tại nơi làm việc. Tuy nhiên, cách tiếp cận này không nâng cao ý thức và sự tự tin giai cấp hoặc phục vụ để huy động giai cấp trong một cuộc đấu tranh thống nhất vì lợi ích chung của chúng ta. Hạn ngạch không giải quyết vấn đề cơ bản của sự khan hiếm dưới chủ nghĩa tư bản. Chúng tập trung vào sự bất bình đẳng vốn có trong hệ thống tư bản và do đó, buộc các công nhân chiến đấu với nhau cho những mẩu vụn. Chúng luôn luôn dẫn đến sự phẫn nộ và các tình huống trong đó công nhân của một chủng tộc, giới tính hoặc sắc tộc đổ lỗi cho công nhân của một chủng tộc, giới tính hoặc sắc tộc khác vì ăn cắp công việc của họ.

Mặc dù chủ nghĩa phân biệt chủng tộc vẫn còn tràn lan trong xã hội Hoa Kỳ, sự xóa bỏ phân biệt chủng tộc ở nơi làm việc đã đạt được một mức độ lớn trong nhiều lĩnh vực. Trong 40 năm qua, công nhân da đen đã tham gia vào các ngành công nghiệp, dịch vụ và công việc liên bang / tiểu bang / thành phố với số lượng lớn. Công nhân da đen đại diện cho một tỷ lệ lớn các thành viên công đoàn ngày nay, và nhiều công nhân kỹ thuật cao ngày nay là người da đen. Trong trường hợp có các điều khoản thâm niên, hợp đồng này bắt buộc các ông chủ phải cung cấp công việc hoặc các vị trí được đào tạo trước tiên cho những người lao động lâu năm nhất. Trong trường hợp sa thải, nó lại đi theo hướng khác. Vì hệ thống này chỉ dựa trên thâm niên làm việc, nên thâm niên thực tế là một sự bảo vệ chống lại sự phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính của các ông chủ ở chỗ nó bảo vệ tất cả những người lao động có thâm niên cao hơn như nhau.

Tiền thưởng thâm niên cho người lao động có nhiều năm phục vụ với mức lương cao hơn, bảo vệ công việc tốt hơn và cơ hội thăng tiến, v.v… Tuy nhiên, một số người cánh tả tin rằng có thể thích hợp trong một số trường hợp để bãi bỏ hệ thống thâm niên trong công đoàn để ưu tiên công nhân da đen và các nhóm thiểu số khác khi nói đến thăng chức hoặc để tránh bị sa thải. Vấn đề với điều này là nơi có một hệ thống thâm niên, nếu chúng ta cho phép ngoại lệ này hoặc ngoại lệ kia, các ông chủ sẽ sử dụng nó để chia rẽ giai cấp. Nếu công nhân được chọn lọc để thăng chức hoặc sa thải dựa trên giới tính hoặc màu da của họ, mà không dựa trên thời gian phục vụ hoặc trình độ công việc, các ông chủ sẽ có thể khai thác hoặc tạo ra sự chia rẽ giữa các công nhân bằng cách làm cho họ đọ sức với nhau.

Chúng ta đấu tranh cho các công việc chất lượng cho tất cả và chống lại tất cả sự sa thải. Nhưng nếu chúng ta thua trong cuộc đấu tranh chống sa thải tại nơi làm việc và buộc phải chấp nhận cắt giảm việc làm, hệ thống thâm niên, trong khi không hoàn hảo, ít nhất cung cấp một cơ chế tiêu chuẩn để xác định ai sẽ mất việc. Phương pháp này cũng bảo vệ các công nhân chiến binh và quản lý khỏi thành nạn nhân của các ông chủ. Nếu không có thâm niên, các ông chủ sẽ được tự do lựa chọn và sa thải ai, hoặc ai sẽ thăng chức lên các vị trí được trả lương cao hơn, hoặc chọn ai cho các chương trình đào tạo, dựa trên những cân nhắc chủ quan của họ. Hệ thống thâm niên là một cuộc chinh phục cơ bản của phong trào lao động và nó phải được bảo vệ một cách rõ ràng.

Những người khác ủng hộ việc sử dụng hạn ngạch vì nó được cho là được ủng hộ bởi các nhân vật như Martin Luther King Jr., người đã nói điều này trong một bài phát biểu của mình: “Nếu tỷ lệ người da đen trên tổng dân số là 12%, thì chúng tôi sẽ yêu cầu 12% nhân viên là người da đen.” Hoặc Quỹ cứu trợ nhân dân sau bão và Liên minh giám sát ở New Orleans, những người đã yêu cầu 67% tất cả các công việc liên bang liên quan đến việc tái thiết sau cơn bão Katrina đến với những người lao động da đen (trước cơn bão và sau hậu quả của nó, New Orleans có 67% người dân là da đen). Tuy nhiên, chúng tôi không chỉ dựa vào những gì mà các nhà lãnh đạo của phong trào Đen nói, ngay cả những nhà lãnh đạo quần chúng cũng chịu ảnh hưởng và di chuyển về cánh tả như Martin Luther King Jr. Chúng tôi dựa trên cơ sở và củng cố sự thống nhất tối đa và thúc đẩy lợi ích của toàn thể giai cấp công nhân. Quan trọng hơn, có nhiều cách để đảm bảo rằng cấu trúc chủng tộc trong dân số địa phương được thể hiện trong lực lượng lao động mà không cần sử dụng tới hạn ngạch, có nhiều cách để huy động công nhân hoặc nâng cao sự đoàn kết và ý thức giai cấp.

Đoàn kết giai cấp công nhân

Khi chúng ta tiếp cận câu hỏi về phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử, chúng ta luôn bắt đầu với chương trình chung của mình. Một lần nữa: chúng tôi đấu tranh cho việc làm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và nhà ở cho tất cả mọi người. Đối với một tuần làm việc ngắn hơn mà không mất tiền lương như một cách ngay lập tức tạo ra nhiều việc làm hơn, ví dụ bằng cách sử dụng khẩu hiệu “làm việc 30 giờ cho lương 40 giờ”. Cho sự kiểm soát của công đoàn đối với việc thuê và sa thải, và việc thiết lập các trụ sở tuyển dụng trong các cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi tình trạng thất nghiệp và đại diện trong lực lượng lao động, như một cách để chức năng đó tránh xa các nhà tư bản sử dụng sự phân biệt đối xử để phân chia giai cấp. Đối với các chương trình đào tạo do công đoàn kiểm soát để cung cấp kỹ năng công việc cho người không có kỹ năng, cũng được kết nối với các phòng tuyển dụng. Chúng tôi kêu gọi các công đoàn tiếp cận với các nhóm người thất nghiệp, hiệp hội người thuê nhà, và cộng đồng nói chung để kết nối mọi người với các chương trình đào tạo và trụ sở tuyển dụng. Chúng tôi cũng sẽ đấu tranh để cung cấp các cơ sở chăm sóc ban ngày tại nơi làm việc và trong các trường học để tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia.

Đưa ra các chính sách và yêu cầu này nhằm đoàn kết và huy động công nhân và các đoàn thể của họ để bảo vệ lợi ích tập thể của họ, và nếu đạt được thông qua đấu tranh, sẽ có nghĩa là tích hợp và thống nhất tại nơi làm việc trong khi đoạt các chức năng quan trọng như thuê và sa thải khỏi tay người sử dụng lao động, tòa án và luật sư. Một hệ thống dựa trên hạn ngạch không làm được điều này. Tòa án trong một số trường hợp ra lệnh hạn ngạch để thực thi luật chống phân biệt đối xử không có nghĩa là chúng tôi, với tư cách là những người mácxít cách mạng, biện hộ, yêu cầu hoặc đưa ra bất kỳ ảo tưởng nào mà hạn ngạch hoặc tòa án có thể giải quyết câu hỏi này. Điểm chính là chúng ta phải đưa ra các đề xuất tích cực giải thích những gì chúng ta đang làm, kêu gọi công việc bình đẳng và cơ hội giáo dục và nhà ở cho tất cả người lao động, chứ không phải sự phân chia lại nhờ các tòa án nguồn tài nguyên khan hiếm bởi chủ nghĩa tư bản, dựa trên giới tính hoặc màu da của công nhân. Một lần nữa, chúng ta phải luôn kiên nhẫn giải thích rằng xét tới cùng, không có giải pháp nào trong giới hạn của chủ nghĩa tư bản.

Hạn ngạch có thể tích hợp vào nơi làm việc theo nghĩa là chúng có thể dẫn đến một nơi làm việc phản ánh chặt chẽ hơn sự cân bằng về chủng tộc và giới tính trong cộng đồng. Nhưng không liên kết điều này với cuộc đấu tranh cho công việc ngày càng tốt hơn cho tất cả, điều đó chỉ có nghĩa là mở ra cơ hội việc làm cho một số người lao động với chi phí của những người còn lại. Nếu một khu vực của tầng lớp lao động cảm thấy rằng họ bằng cách nào đó là nạn nhân của sự phân biệt đối xử ngược lại, thì điều này không tiếp tục thống nhất giai cấp, mà ngược lại, gieo rắc sự nghi ngờ, tập trung sự chú ý của công nhân vào những người công nhân đã lấy đi công việc của họ thay vì đấu tranh chung chống lại các ông chủ và hệ thống của họ.

Vấn đề của công việc là một vấn đề trung tâm. Có phải phong trào lao động chỉ đơn giản là bỏ qua sự phân biệt đối xử tại nơi làm việc hoặc ở nơi khác? Tuyệt đối không! Chúng ta phải đấu tranh chống phân biệt đối xử trong công việc, nhưng liên kết nó với một cuộc chiến chống thất nghiệp và để có mức lương tốt hơn nói chung. Chúng ta phải đấu tranh cho một sự thay thế giai cấp có thể thu hút các cấp bậc của giai cấp công nhân lại với nhau trong cuộc đấu tranh chung. Phân biệt đối xử tại nơi làm việc phải được đấu tranh thông qua sự kiểm soát của công đoàn đối với việc thuê và sa thải. Phong trào lao động phải luôn nói rõ rằng họ sẽ không thể phân biệt đối xử với người da đen hoặc các nhóm thiểu số khác.

Rõ ràng là không đủ để chỉ kêu gọi kiểm soát công đoàn về việc thuê và sa thải mà không có gì khác. Nhiều lãnh đạo công đoàn là những kẻ phân biệt chủng tộc và những người theo chủ nghĩa hoài nghi và chúng ta phải chiến đấu chống lại họ bằng cả răng và móng tay. Nhưng cách tiếp cận của chúng tôi phải tập trung vào nhu cầu đoàn kết và huy động công nhân. Hầu hết các nhà lãnh đạo lao động ngày nay đều nhanh chóng đề xuất thêm các lựa chọn thay thế thực tế và là một lý do cho việc không huy động mọi cấp bậc để chống phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Nhưng thông qua kinh nghiệm của chính họ, người lao động sẽ biết rằng đây không phải là những nhà lãnh đạo họ cần. Họ sẽ học được rằng thay vì cách tiếp cận hiện tại của sự hợp tác giai cấp, nơi chúng ta được tuyên bố rằng, những gì tốt cho ông chủ là tốt cho công nhân, chúng ta cần một cách tiếp cận đấu tranh giai cấp bắt đầu từ quan điểm rằng lợi ích của người lao động trái ngược với lợi ích của người sử dụng lao động. Tuy nhiên, việc lãnh đạo công đoàn hiện tại không thể tiến hành một cuộc đấu tranh hiệu quả chống phân biệt đối xử không có nghĩa là chúng tôi chuyển trọng tâm sang các luật sư, tòa án và quan chức như đó là một thay thế duy nhất. Cách tiếp cận như vậy không phục vụ nâng cao ý thức giai cấp của các tầng tiên tiến nhất, những người chúng ta đang làm việc để giành chiến thắng trước các ý tưởng của chủ nghĩa Mác cách mạng và WIL.

Điểm mấu chốt là trong thời kỳ khủng hoảng tư bản mà chúng ta đã bước vào, các ông chủ không thể chịu đựng được ngay cả những nhượng bộ nhỏ nhất mà họ đã buộc phải đưa ra trong quá khứ. Họ muốn hoàn toàn linh hoạt về lao động và đang tấn công vào tiền lương, điều kiện làm việc, lương hưu, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, hành động quả quyết và bất cứ điều gì khác cản trở họ tối đa hóa lợi nhuận của mình. Chúng tôi bảo vệ chống lại các cuộc tấn công này như là một phần của các cuộc tấn công diễn ra chống lại giai cấp nói chung. Đồng thời, chúng tôi không gieo bất kỳ ảo tưởng nào rằng vấn đề phân biệt đối xử và phân biệt chủng tộc có thể được giải quyết trong giới hạn của hệ thống tư bản.

Tiềm năng cách mạng

Sự áp bức với người da đen ở Mỹ trên hết là một vấn đề giai cấp. Đại đa số người Mỹ da đen và gia đình họ là thành viên của tầng lớp lao động. Do hậu quả của quá trình vô sản hóa bắt đầu ngay cả trước Chiến tranh thế giới thứ hai, một tỷ lệ cao hơn của các công nhân da đen ở trong các công đoàn so với các công nhân thuộc các chủng tộc hoặc dân tộc khác hầu hết thời kỳ hậu chiến. Bắt đầu từ những năm 1960, người da đen có nhiều khả năng làm việc trong ngành công nghiệp ô tô được liên kết chặt chẽ hơn so với công nhân da trắng hoặc Latinh. Năm 1983, chứng kiến đỉnh cao tỷ lệ tham gia công đoàn sau chiến tranh với 27% công nhân da đen là thành viên công đoàn, so với 19% là người da trắng. Vào thời điểm đó, những người lao động da đen có khả năng cao hơn 50% so với những người lao động khác ở trong hoặc được bảo vệ bởi một công đoàn. Tuy nhiên, kể từ đó, tỷ lệ tham gia công đoàn với tất cả người lao động đã giảm nhanh chóng và thậm chí còn mạnh hơn đối với người da đen, do các cuộc tấn công tàn độc của các ông chủ và chính phủ của họ, sự thay đổi trong nền kinh tế Mỹ từ sản xuất sang dịch vụ và chính sách hợp tác giai cấp của các lãnh đạo công đoàn.

Theo Trung tâm nghiên cứu chính sách và kinh tế (CEPR):

“Tỷ lệ người Mỹ gốc Phi làm việc trong ngành sản xuất đã giảm từ 23,9% năm 1979 xuống còn 10,1% năm 2006. Người da trắng giảm nhẹ hơn (từ 23,5% xuống 11,9%), trong khi Người gốc Tây Ban Nha đã trải qua một sự sụt giảm lớn hơn (từ 30,2 phần trăm đến 12,6 phần trăm) … Trong toàn bộ giai đoạn 1983-2006, công nhân da đen đã chiếm 13-15 phần trăm của tất cả các công nhân công đoàn. Trong cùng thời gian, tỷ lệ người da trắng trong tổng lực lượng lao động công đoàn đã giảm từ 78,1% xuống 69,2%, trong khi tỷ lệ người gốc Tây Ban Nha tăng từ 5,8% lên 11,5% trong tổng số nhân viên công đoàn.”

Theo báo cáo, Người da đen được xem như là “đại diện trên hết” trong các công đoàn ngành sản xuất ô tô, nhưng lại là “người đại diện bên dưới” trong các ngành sản xuất chế tạo nói chung, với tỷ lệ công đoàn viên người da đen trong khu vực sản xuất chế tạo cao hơn so với công nhân của các chủng tộc hoặc sắc tộc khác. Tuy nhiên, công nhân da đen ngày nay vẫn có khả năng cao hơn khoảng 30% so với phần còn lại của lực lượng lao động trong một liên đoàn. Vào năm 2006, người da đen vẫn có nhiều khả năng ở trong một liên đoàn (16,0%) hơn so với người da trắng (13,3) hoặc người gốc Tây Ban Nha (10,7%), và do đó trong cân nhắc của CEPR coi họ là “đại diện vượt trội hơn” so với tỷ lệ chung của họ trong dân số. Điều này làm nổi bật tính cách vô sản áp đảo của dân số Đen, đặc biệt là khi chúng ta tính đến tình trạng thất nghiệp được thể chế hóa và tỷ lệ bị bỏ tù, mà không có điều đó, thậm chí nhiều người da đen hơn sẽ là một phần của lực lượng lao động và trong các công đoàn.

Người da đen cũng tham gia vào quá trình chính trị nhiều hơn các nhóm thiểu số khác ở Mỹ, với mức độ đăng ký cử tri và tham gia bầu cử cao. Thật không may, các cử tri da đen vẫn phần lớn gắn liền với Đảng Dân chủ, đảng giống như Đảng Cộng hòa là một đảng của, cho và vì các doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, trong giai đoạn tới, lòng trung thành này sẽ được đưa vào thử nghiệm, khi đảng Dân chủ ngày càng tiết lộ lòng trung thành thực sự của họ với giai cấp tư bản. Một nhóm lao động đông đảo được trang bị một chương trình có thể thực sự giải quyết nhu cầu và nguyện vọng của người lao động, bao gồm cách tiếp cận giai cấp để chống phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử, sẽ tạo ra tiếng vang lớn trong số những người lao động da đen, những người sẽ cung cấp nhiều nhà lãnh đạo can đảm và nhiệt huyết cho đảng.

Những nỗ lực phôi thai để xây dựng Đảng Tái thiết, xuất hiện từ thảm họa Katrina ở New Orleans, và đang tiếp cận với các công nhân trên khắp đất nước, là một dấu hiệu cho thấy những điều sắp xảy ra. Ngay cả việc lựa chọn tên Đảng là “Tái thiết” cũng gợi lên không chỉ sự cần thiết phải xây dựng lại cơ sở hạ tầng tan vỡ của Vùng vịnh và các thành phố nội địa, mà cả thời kỳ Tái thiết cách mạng của thời kỳ hậu Nội chiến, khi sự thống nhất của quần chúng vượt trên chủng tộc. các dòng đã khiến cho giai cấp thống trị sợ hãi đến mức họ buộc phải đập tan nó bằng khủng bố và bạo lực.

Trong giai đoạn gần đây, công nhân và thanh niên da đen đã tham gia vào nhiều cuộc đấu tranh quan trọng trên cả nước. Từ sự tham gia mạnh mẽ của các thành viên UAW da đen trong nỗ lực chống lại các cuộc tấn công của bộ ba Tập đoàn sản xuất oto cho đến nỗ tổ chức công đoàn ở miền Nam; từ cuộc đấu tranh để xây dựng lại Vùng vịnh và cuộc đấu tranh vì quyền trở lại của những người phải di dời vì Katrina đến cuộc đấu tranh của nhiều cộng đồng da đen chủ yếu khác chống lại tái định cư; từ các cuộc vận động để bảo vệ Jena Six đến tham gia vào phong trào phản chiến, rõ ràng là sau nhiều thập kỷ không hoạt động, công nhân và thanh niên da đen lại một lần nữa được khuấy động. WIL phải tham gia mạnh mẽ vào các cuộc đấu tranh và các mặt trận thống nhất chống phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử, ví dụ như xung quanh trường hợp của Jena Six hoặc vụ giết người Sean Bell. Những tác động từ sự hồi sinh của cuộc đấu tranh đen, đặc biệt là trong bối cảnh khủng hoảng chung của hệ thống tư bản, sẽ mang tính cách mạng.

Chủ nghĩa xã hội là giải pháp duy nhất

Trong thời kỳ sắp tới của sự hỗn loạn kinh tế, quân sự, xã hội và chính trị trên quy mô thế giới, sự phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử nói chung sẽ ngày càng trầm trọng hơn khi sự khan hiếm gia tăng và giai cấp thống trị sử dụng nọc độc này để chia rẽ giai cấp (chúng ta có thể thấy điều này trong mối quan hệ với lao động nhập cư). Có thể các ý tưởng của chủ nghĩa dân tộc đen có thể có tiếng vang rộng hơn trong các tầng nhất định của dân số trong những điều kiện này. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng xu hướng rất có thể sẽ là hướng tới cuộc đấu tranh giai cấp thống nhất giữa các chủng tộc và sắc tộc. Đây là lý do tại sao chúng ta phải ở đó với chương trình, phương pháp và quan điểm của chúng ta.

Phải nhắc lại rằng: không có giải pháp nào là khả thi trong giới hạn của chủ nghĩa tư bản, thứ đã bước vào kỷ nguyên suy tàn. Chủ nghĩa xã hội là giải pháp thực sự và lâu dài duy nhất cho các vấn đề mà người lao động da đen phải đối mặt. Hệ thống tư bản đang khủng hoảng, và đặc biệt ở Mỹ Latinh, chúng ta đã có thể thấy những biến động mang tính cách mạng đầu tiên khi quần chúng lao động và bị áp bức di chuyển để tự mình nắm lấy số phận. Các cuộc cách mạng không quan tâm tới biên giới nhân tạo của chủ nghĩa tư bản, và sớm hơn hầu hết mọi người nghĩ, chính nước Mỹ sẽ ở giữa một cuộc nổi dậy mang tính cách mạng. Chúng ta phải làm hết sức mình để đảm bảo rằng năng lượng tiềm năng khổng lồ của tầng lớp lao động Hoa Kỳ được hướng vào sự chuyển đổi mang tính cách mạng của xã hội. Chúng tôi phải tuyển mộ những công nhân và thanh niên da đen chiến binh nhất vào Liên đoàn Công nhân Quốc tế trên cơ sở chương trình của chúng ta.

Trong một xã hội bị chia rẽ bởi sự phân biệt chủng tộc, hàng thập kỷ của sự hoài nghi và mất lòng tin sâu sắc, ý tưởng về sự đoàn kết người lao động giữa các dòng giai cấp có vẻ trừu tượng hoặc xa vời đối với một số người. Nhưng nhìn vào bất kỳ dòng người nào và bạn sẽ thấy người da đen, người da trắng, người Latin, người châu Á, người Ả Rập, đàn ông, phụ nữ, v.v. Tóm lại, bạn sẽ thấy công nhân bảo vệ lợi ích giai cấp cơ bản của họ thông qua sự thống nhất và tổ chức. Đây là con đường phía trước.

Nâng cao khẩu hiệu đoàn kết giai cấp trong cuộc chiến chống phân biệt đối xử là nhiệm vụ cơ bản của chúng ta, ngay cả khi chúng ta đôi khi phải lội ngược dòng và dường như là một tiếng nói lẻ loi “cất lên giữa miền hoang dã.” Như Leon Trotsky đã từng giải thích rằng, “giai cấp công nhân sẽ chấp nhận vào ngày mai những gì nó không chấp nhận ngày hôm nay.” Đó là trách nhiệm của các cán bộ của chúng ta thông qua công việc khó khăn và kiên nhẫn, như Trotsky nói, “hãy soi sáng con đường với sự thành công ngày càng tăng cho các ý tưởng và khẩu hiệu của chúng ta, điều này sẽ được chứng minh là đúng, bởi vì chúng được xác nhận bởi diễn tiến của các sự kiện chứ không phải bằng đánh giá chủ quan và cá nhân.” Sự rõ ràng của chúng ta về ý tưởng và quan điểm là những gì sẽ mang lại cho chúng ta những cán bộ sẽ cho phép chúng ta trong tương lai tranh thủ được đa số giai cấp công nhân cho các ý tưởng của chủ nghĩa xã hội.

Phong trào lao động phải đấu tranh cho triển vọng việc làm bình đẳng, tiền lương và điều kiện sống cho toàn thể người lao động. Sự áp bức đặc biệt với người da đen và các nhóm thiểu số khác phải được liên kết với sự áp bức và bóc lột lên toàn thể công nhân. Chiến lược của các ông chủ trong việc giữ một nhóm lao động giá rẻ giúp chia rẽ và làm suy yếu toàn bộ giai cấp công nhân. Tình huống này không thể được chống lại chỉ bằng những lời nói đơn thuần mà phải được thách thức bởi một chương trình hành động. 30 giờ làm việc/tuần mà không mất tiền lương! Một chương trình triệt để cho các công trình công cộng để cung cấp việc làm và nhà ở cho tất cả mọi người! Một mức lương đủ sống cho tất cả người lao động! Liên đoàn kiểm soát việc thuê và sa thải!

Điều này phải gắn liền với việc thành lập một đảng lao động quần chúng, một đảng đấu tranh cho một chương trình xã hội chủ nghĩa, một đảng đại diện cho lợi ích của tất cả mọi người dân lao động. Chính phủ của công nhân sẽ tiếp quản các công ty độc quyền và ngân hàng dưới sự kiểm soát và quản lý dân chủ của công nhân. Một nền kinh tế kế hoạch hóa xã hội chủ nghĩa sẽ giải phóng các nguồn lực của xã hội khỏi sự tham lam của chủ nghĩa tư bản để đảm bảo mọi người đều có một công việc tốt với mức lương đủ sống, nhà ở an toàn và giá cả phải chăng, tiếp cận phổ cập với chăm sóc sức khỏe và giáo dục chất lượng và một tương lai tươi sáng cho con cái họ.

Cuộc khủng hoảng chung của chủ nghĩa tư bản Mỹ thậm chí còn nặng nề hơn đối với người da đen và các nhóm thiểu số khác. Tuy nhiên, giải phóng đen không thể tách rời khỏi sự giải phóng của toàn bộ giai cấp công nhân. Là những người theo chủ nghĩa Mác cách mạng, chúng ta có trách nhiệm đưa ra một viễn cảnh và một hướng đi cho phong trào ở từng giai đoạn, giải thích những điểm yếu của nó và củng cố những điểm mạnh của nó. Với cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc, đó sẽ là những vấn đề giai cấp chắc chắn xuất hiện. Giai cấp công nhân Mỹ sẽ đi theo con đường đấu tranh theo cùng một truyền thống tại các trận chiến mạnh mẽ xung quanh sự hình thành của CIO.

Người Mỹ da đen đã có những đóng góp to lớn và không thể thiếu cho lịch sử thế giới, nghệ thuật, âm nhạc, văn học, công nghệ và khoa học. Tuy nhiên, những đóng góp lớn nhất của công nhân và thanh niên da đen vẫn chưa đến. Để đoàn kết với các anh chị em cùng giai cấp thuộc mọi chủng tộc và sắc tộc, họ sẽ đóng một vai trò không thể thiếu và dẫn đầu trong cuộc đấu tranh lật đổ hệ thống phân biệt chủng tộc, bóc lột của tư bản một lần và mãi mãi.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận