VNYoungMarxist Blog

Một giáo sư tự do bàn về bình đẳng

V.I  Lênin, Put Pravdy số 33, ngày 11 tháng 3 năm 1914. (Lê- nin Tuyển tập, Nxb Tiến bộ, 1972, Mát-xcơ-va, Tập 20, trang  144-147.) Ông giáo sư tự do Tugan-Baranovsky đang trên con đường chiến tranh chống lại chủ nghĩa xã hội. Lần này, ông đã tiếp cận vấn...

TOÀN CẦU HÓA ĐÃ ĐẾN HỒI KẾT?

Giám đốc điều hành của BlackRock, trong một tuyên bố vào tháng 5 năm 2022, đã nói rằng “Nga xâm lược Ukraine đã đặt dấu chấm hết cho quá trình toàn cầu hóa mà chúng ta đã trải qua trong ba thập kỷ qua”. Chắc chắn anh ấy đã đúng...

ĐẤU TRANH GIAI CẤP Ở BẮC CỰC

ĐẤU TRANH GIAI CẤP Ở BẮC CỰC

Điều gì đằng sau sự trỗi dậy đẫm máu của ông già Noel? Ba nhà hoạt động vì người lao động hàng đầu đưa ra phân tích giai cấp đối với ‘nền kinh tế quà tặng’ ở Bắc Cực.   Nhóm nghiên cứu lao động được thành lập bởi một...