VNYoungMarxist Blog

ĐỪNG CƯỜI NỮA:  Max Horkheimer và Theodor Adorno về Tiếng cười, Hạnh phúc giả tạo và Ngành công nghiệp văn hóa

Khi người ta nghĩ về các triết gia, người ta không nghĩ về sự hài hước. Những triết gia thường được thể hiện như một người già dặn, khắc khổ, nội tâm và nghiêm túc. Chúng ta cũng thấy điều tương tự trong thần học và tôn giáo phương Tây....

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương XV)

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương XV)

CHƯƠNG XV TỔ CHỨC NGÂN HÀNG VÀ SỰ LƯU THÔNG TIỀN TỆ §120. Quốc hữu hóa Ngân hàng và Ngân hàng Nhân dân Thống nhất. Ngân hàng với tư cách là Trung tâm lưu giữ sổ sách Rất ít công nhân nhận thức được chính xác ngân hàng là gì,...

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương XIV)

CHƯƠNG XIV VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHÂN PHỐI § 115. Bãi bỏ hoạt động buôn bán tư nhân Mỗi phương thức sản xuất sẽ tương ứng với một phương thức phân phối (hàng hóa); sau khi đã thủ tiêu sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, nước cộng...

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương XIII)

CHƯƠNG ⅫⅠ VỀ VIỆC TỔ CHỨC NỀN NÔNG NGHIỆP  §103. Điều kiện nông nghiệp ở nước Nga trước Cách mạng  Ngay cả trước cách mạng, nông nghiệp Nga hoàn toàn là nền nông nghiệp tiểu nông. Sau cách mạng tháng Mười, sau khi điền sản của địa chủ đã bị...

150 năm của nhà tư tưởng Rosa Luxemburg

150 năm của nhà tư tưởng Rosa Luxemburg

Ngày 05/03 , một trăm năm mươi năm trước, nhà tư tưởng và Marxist người Ba Lan Rosa Luxemburg đã được sinh ra. Không nghi ngờ gì nữa, bà là một trong những nhân vật cao quý nhất trong toàn bộ lịch sử của phong trào xã hội chủ nghĩa....

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương XII)

CHƯƠNG XII TỔ CHỨC CÔNG NGHIỆP §93. Trưng thu từ giai cấp tư sản và quá trình quốc hữu hóa nền công nghiệp quy mô lớn Việc tước đoạt quyền sở hữu của giai cấp tư sản được bắt đầu ngay sau cuộc cách mạng tháng Mười một cho đến...

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương XI)

CHƯƠNG XI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀ TÔN GIÁO § 89. Tại sao tôn giáo và chủ nghĩa cộng sản không thể tương hợp “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”, Mác đã nói như vậy. Phơi bày sự thật này và quần chúng lao động cần được thấu...

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương X)

Chương X CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀ GIÁO DỤC § 76. Trường học dưới chế độ tư sản Trong xã hội tư sản, nhà trường có ba nhiệm vụ chính cần hoàn thành. Đầu tiên, nó truyền cho thế hệ công nhân sắp tới sự tận tâm và kính trọng...

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương IX)

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương IX)

CHƯƠNG IX.  HỆ THỐNG TƯ PHÁP VÔ SẢN § 70. Hệ thống tư pháp trong xã hội tư sản Trong số rất nhiều các định chế của xã hội tư sản được sử dụng để áp bức và lừa dối đông đảo quần chúng lao động hẳn ta phải nhắc...