VNYoungMarxist Blog

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương VI)

Chương Ⅵ CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT § 46. Chính quyền Xô Viết, một hình thức chuyên chính vô sản Đảng chúng ta là người đầu tiên thành lập, người đầu tiên nhận ra nhu cầu về một chính quyền Xô Viết. Cuộc cách mạng vĩ đại tháng 11 năm 1917...

LỊCH SỬ CÁCH MẠNG NGA (Lời nói đầu)

LỜI NÓI ĐẦU Trong 2 tháng đầu năm 1917 nước Nga hãy còn nằm dưới ách cai trị của vương triều Romanov, nhưng chỉ tám tháng sau cầm lái con tàu đã là những người Bolshevik. Ít ai trong số họ dám nghĩ tới điều đó khi năm mới bắt...

ABC về Chủ nghĩa cộng sản (Chương V)

Chương V: Quốc tế hai và Quốc tế ba   § 35. Chủ nghĩa quốc tế của phong trào công nhân là tiên quyết để dẫn đến thắng lợi của cách mạng cộng sản Cách mạng cộng sản chỉ có thể khải hoàn với tư cách là một cuộc cách...

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Mục lục)

MỤC LỤC Phần thứ nhất: Lý thuyết – Sự phát triển và suy tàn của chủ nghĩa tư bản Giới thiệu: Chương trình của chúng tôi 1. Chương trình là gì? 2. Chương trình trước đây của chúng tôi là gì? 3. Tại sao cần thiết lập một chương trình...

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương IV)

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương IV)

Chương Ⅳ  LÀM THẾ NÀO MÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TƯ BẢN LẠI DẪN ĐẾN CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN  (CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC, CHIẾN TRANH VÀ SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN) §26 Tư bản tài chính Chúng ta đã thấy giữa các doanh nghiệp có một cuộc...

Bảo vệ cuộc cách mạng ở Cuba!

Bảo vệ cuộc cách mạng ở Cuba!

Cuba đang đứng trước một tình huống rất nghiêm trọng. Vào hôm chủ nhật, ngày 11 tháng 7, một loạt các cuộc biểu tình đã diễn ra tại các thị trấn và thành phố khác nhau ở Cuba. Nguồn cơn của những cuộc biểu tình này đến từ đâu? Tính...