VNYoungMarxist Blog

TẦNG LỚP TRUNG LƯU HỌ LÀ AI?

Trong tất cả các giai tầng, tầng lớp trung lưu có lẽ là tầng lớp mà nhiều người mong muốn được trở thành một phần của nó nhất. Nhiều thành viên của giai cấp thống trị thích cái nhãn “trung lưu” hơn cái nhãn làm cho sự thống trị tư...

CHỦ NGHĨA MARX VÀ THẾ GIỚI THỨ BA

CHỦ NGHĨA MARX VÀ THẾ GIỚI THỨ BA

Phần lớn dân số thế giới sống trong cái gọi là các quốc gia đang phát triển, trong điều kiện kinh tế suy thoái và bất bình đẳng đáng xấu hổ. Các giải pháp đối với bất bình đẳng toàn cầu được đưa ra thông thường nhấn mạnh vào viện...

QUẦN CHÚNG PHÁP BÊN BỜ VỰC

QUẦN CHÚNG PHÁP BÊN BỜ VỰC

Banque de France (Ngân hàng Trung ương Pháp) lại một lần nữa điều chỉnh lại mức dự báo của mình đối với nền kinh tế Pháp, một điều chỉnh theo chiều hướng đi xuống: GDP của 2023 sẽ dao động trong khoảng giảm 0,5% đến tăng trưởng thấp 0,8%. Còn...

IRAN 1979: Cuộc cách mạng bị đánh cắp

IRAN 1979: Cuộc cách mạng bị đánh cắp

Minoo Jalali là một trong những người chống lại việc Ayatollah Khomeini lên nắm quyền ở Iran. Vào những tháng đầu năm 1979, bà tham gia một cuộc biểu tình của đông đảo phụ nữ phản đối việc bắt buộc đội khăn trùm đầu ở nơi công cộng. “Cuộc cách...