Chương II. Tiền

Vàng? Vàng lấp lánh, vàng quý giá?…

Vì bao nhiêu đó mà đen hóa trắng; dơ bẩn thành thánh thiện;

Sai hoá đúng; đê tiện thành cao quý;

Già hoá trẻ; hèn lại thành dũng. …

Chúa ơi, gì thế này? Sao lại thế này?

Những gã thầy tu, kẻ tôi tớ hẳn sẽ lết mình đến cạnh bạn,

Dập đầu quỳ mọp bên dưới chân;

Thứ vàng vàng nô dịch này,

Sẽ đan kết và phá vỡ những tôn giáo;

Sẽ ban phước cho kẻ bị nguyền rủa;

Làm phong hủi được tôn sùng; tôn vinh lũ trộm,

Và trao cho chúng danh hiệu, đầu gối và sự phục tùng,

Với các thượng nghị sĩ trên băng ghế dự bị; đây chính là nó,

Làm cho phu nhân goá bụa cũng muốn tái hôn: …

Đến đi nào, trái đất chết tiệt,

Con điếm chung của nhân loại.

(Shakespeare, Timon của Athen, Cảnh 4, Hồi 3)Sau khi phân tích các khái niệm về hàng hóa và giá trị trong chương 1, giờ đây Marx chuyển sự chú ý sang câu hỏi về tiền, giải thích các vai trò và chức năng khác nhau của tiền trong sản xuất và trao đổi hàng hóa, và mối quan hệ giữa tiền, hàng hóa và giá trị.

Điều quan trọng, cần nhấn mạnh rằng phân tích của Marx dựa trên nỗ lực tìm hiểu câu hỏi về tiền từ quan điểm duy vật và biện chứng – nghĩa là lập biểu đồ tiến hóa của tiền từ nguồn gốc lịch sử cho đến hình thức hiện tại; và trong khi đó để giải thích vai trò chủ yếu và năng động của tiền tệ đối với sự vận động chung của sản xuất và trao đổi hàng hóa, những thứ là nền tảng cho chủ nghĩa tư bản.

Tiền tuy chỉ đơn giản là một loại hàng hóa đặc biệt, nhưng nó có một vai trò và chức năng cụ thể. Hàng hóa không còn đối mặt trực tiếp với nhau trong sự trao đổi mà được đổi thành tiền.

Bản chất kép

Trích dẫn của Marx từ vở kịch Timon của Athen của Shakespeare trong Tư bản, quyển 1 cho thấy tiền – và đặc biệt là vàng – đã chiếm một vị trí được tôn kính trong xã hội trong suốt lịch sử như thế nào. Nó dường như có mặt ở khắp mọi nơi và toàn năng, một thế lực thần bí mà chúng ta từng phải cúi đầu và có sức mạnh đối với tất cả chúng ta. Nhu cầu thực tế của chúng ta – cả cá nhân và xã hội – được quy về nhu cầu tiền bạc – “Con điếm chung của nhân loại”.

Tuy nhiên, như đã thảo luận trước đây, từ chương 1 Marx đã giải thích như thế nào về khái niệm tiền tệ, đó là sự cần thiết hợp lý của một hệ thống sản xuất và trao đổi hàng hóa mang tính khái quát và phổ biến; sự kết thúc của một hệ thống sở hữu tư nhân, trong đó sản xuất không còn để tiêu dùng trực tiếp mà để trao đổi, và trong đó nam giới và phụ nữ đối diện với nhau không còn như những con người thông thường mà như những chủ sở hữu hàng hóa. Do đó, chìa khóa để hiểu câu hỏi về tiền là phân tích sự phát triển lịch sử của hàng hóa: “Câu đố về sự tôn sùng tiền là câu đố của sự tôn sùng hàng hóa, giờ đây trở nên hiển hiện và chói lòa trước mắt chúng ta.” [Tr187]

Trong chương 1, Marx đã giải thích hàng hóa – sản phẩm của lao động được sản xuất ra để trao đổi – có bản chất kép như thế nào. Một mặt chúng là giá trị sử dụng – những thứ có công dụng trong xã hội. Mặt khác, những hàng hóa đó phải có giá trị trao đổi – một mối quan hệ định lượng với các hàng hóa khác. Nhưng bản chất kép này cũng dẫn đến một mâu thuẫn; sự căng thẳng và ngăn cách giữa hàng hóa với tư cách là giá trị sử dụng và giá trị trao đổi.

“Đối với người chủ sở hữu, hàng hóa của anh ta không có giá trị sử dụng trực tiếp. Nếu không, anh ta sẽ không đưa nó ra thị trường. Nó có giá trị sử dụng cho những người khác; nhưng đối với bản thân anh ta, giá trị sử dụng trực tiếp duy nhất của nó là vật mang giá trị trao đổi, và do đó, là phương tiện trao đổi… Tất cả hàng hóa đều không phải là giá trị sử dụng đối với người sở hữu chúng và giá trị sử dụng đối với người không phải là chủ sở hữu của chúng. Do đó, tất cả đều phải đổi chủ.” [Tr179]

Do đó, đối với chủ sở hữu hàng hóa, sản xuất chỉ là một phương tiện để đạt được mục đích cuối cùng – một cách để có được những hàng hóa khác mà họ có nhu cầu. Điều quan tâm của chủ sở hữu hàng hóa không phải là tính hữu dụng của hàng hóa đó mà là hàng hóa này có thể được trao đổi để lấy hàng hóa khác. “Do đó, hàng hóa phải được bán đi dưới dạng giá trị trước khi chúng có thể được thu về dưới dạng giá trị sử dụng.” [Tr179]

Về mặt này, những người tham gia sản xuất trong hệ thống sở hữu tư nhân và sản xuất để trao đổi – nghĩa là trong hệ thống hàng hóa – thường xuyên trở nên xa lạ với sức lao động của họ; những thứ họ tạo ra không hữu ích cho họ mà chỉ đơn giản là cho những người khác.

Trong các cộng đồng nguyên thủy, nơi sản xuất là một quá trình cộng đồng hoá, sự xa lạ đó không tồn tại và sản xuất hàng hóa chỉ giới hạn ở phần rìa, cụ thể là đối với những vật thể được trao đổi với các cộng đồng khác. Nhưng các động lực và quy luật của sản xuất và trao đổi hàng hóa có một logic của riêng chúng, một khi đã bắt đầu, sẽ tự áp đặt lên xã hội. Như Marx lưu ý, “ngay khi sản phẩm trở thành hàng hóa trong các mối quan hệ bên ngoài cộng đồng, thì theo phản ứng, chúng cũng trở thành hàng hóa trong đời sống bên trong cộng đồng.” [Tr182]

Nói cách khác, ngay khi sản phẩm lao động được trao đổi ra bên ngoài, và do đó sự so sánh giữa thời gian lao động chứa trong hàng hóa của cộng đồng này với hàng hóa của cộng đồng khác, thì sự so sánh tương tự nhất thiết phải bắt đầu giữa sản phẩm lao động trong nội bộ cộng đồng, những thứ mà trước đây không được dùng để trao đổi mà thay vào đó được sản xuất cho lợi ích chung của tất cả mọi người. Do đó, quy luật hàng hóa bắt đầu tự khẳng định mình trong xã hội nguyên thủy ở một giai đoạn nhất định và sự tách biệt được thiết lập giữa giá trị sử dụng và giá trị trao đổi.

“Do đó, theo thời gian, ít nhất một số bộ phận của sản phẩm phải được sản xuất có chủ đích nhằm để trao đổi. Từ thời điểm đó, sự phân biệt giữa tính hữu ích của những thứ để tiêu dùng trực tiếp và tính hữu ích của chúng để trao đổi trở nên vững chắc. Giá trị sử dụng của chúng được phân biệt với giá trị trao đổi của chúng” [Tr182]

Trong khi chủ sở hữu cá nhân không xem hàng hóa của họ là giá trị sử dụng cho mình, hàng hóa phải có giá trị sử dụng để trao đổi. “Vì sức lao động họ bỏ ra chỉ được tính trong chừng mực mà nó được sử dụng dưới hình thức hữu ích cho người khác… chỉ có hành động trao đổi mới có thể chứng minh liệu sức lao động đó có ích cho người khác hay không và do đó sản phẩm của nó có khả năng đáp ứng nhu cầu của những người khác hay không.” [Tr179 – 180] Do đó, hành vi trao đổi là bằng chứng duy nhất về tính hữu ích xã hội của bất kỳ sản phẩm lao động nào.

Trong khi đó, chỉ thông qua nhiều hành vi trao đổi trong xã hội, các mối quan hệ định lượng giữa hàng hóa – tức là giá trị trao đổi – mới được thiết lập. “Mối quan hệ định lượng sự trao đổi giữa chúng lúc đầu được xác định hoàn toàn do ngẫu nhiên… tỷ lệ định lượng trong đó mọi thứ có thể trao đổi trở nên phụ thuộc vào chính việc sản xuất ra chúng. Thói quen sửa chữa các giá trị của chúng ở những cường độ xác định.” [Tr182]

Do đó, như đã trình bày ở trên, phân tích của Marx về sự phát triển của tiền tệ dựa trên sự hiểu biết về sự phát triển của hàng hóa. Khi sản xuất và trao đổi hàng hoá ngày càng trở nên phổ biến, chúng ta thấy hình thái chung của giá trị xuất hiện. Mỗi nhà sản xuất cá nhân muốn trao đổi sản phẩm cụ thể của họ với vô số sản phẩm được tìm thấy trên thị trường. Khi hệ thống này trở nên phổ biến, nhu cầu xã hội về giá trị tương đương phổ biến ngày càng tăng – nhu cầu đối với một loại hàng hóa duy nhất đóng vai trò như một thước đo chuẩn để so sánh giá trị của tất cả các hàng hóa khác. Tương đương phổ biến này là cơ sở cho tiền.

Vì vậy, khái niệm tiền tệ là hình thức cuối cùng của sự xa lánh của người sản xuất khỏi sức lao động của họ. Chúng ta không còn thấy sản xuất để tiêu dùng trực tiếp; cũng không phải hàng hóa được sản xuất ra như một giá trị trao đổi cho chủ sở hữu, mà chỉ đơn giản được mua bán để có được những giá trị sử dụng khác. Thay vào đó, người sản xuất đòi hỏi tiền để đổi lấy sản phẩm của họ – tiền đại diện cho hình thức lao động phổ biến và trừu tượng nhất, không có bất kỳ giá trị sử dụng nào đối với chủ sở hữu, ngoại trừ khả năng đại diện chung cho giá trị sức lao động của họ.

“Tiền nhất thiết phải kết tinh từ quá trình trao đổi, trong đó các sản phẩm lao động khác nhau được bình đẳng với nhau trên thực tế và do đó được chuyển thành hàng hóa. Sự mở ra cả về chiều rộng và chiều sâu lịch sử của hiện tượng trao đổi làm phát triển sự đối lập giữa giá trị sử dụng và giá trị tiềm ẩn trong bản chất của hàng hoá… Khi đó, khi quá trình chuyển hoá sản phẩm lao động thành hàng hoá được thực hiện, một hàng hóa cụ thể được chuyển thành tiền”. [Tr181]

Phương tiện trao đổi

Vì vậy tiền ra đời từ quá trình phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Nhưng điều gì quyết định sự xuất hiện của một loại hàng hóa cụ thể là mặt hàng tương đương phổ biến? Marx nói, “Khó khăn không nằm ở chỗ hiểu rằng tiền là hàng hóa, mà ở chỗ khám phá ra làm thế nào, tại sao và bằng phương tiện gì mà một hàng hóa trở thành tiền.” [Tr186]

“Điều có vẻ như xảy ra không phải là một hàng hóa cụ thể trở thành tiền bởi vì tất cả các hàng hóa khác thể hiện giá trị của chúng trong đó, mà ngược lại, tất cả các hàng hóa khác đều thể hiện một cách phổ biến giá trị của chúng trong một loại hàng hóa cụ thể bởi vì nó là tiền”. [Tr187]

Mặc dù sự kết tinh của một loại hàng hóa thành tiền “thoạt đầu chỉ là một vấn đề tình cờ,” [Tr183] Dù vậy, như Marx đã giải thích bằng cách nào mà một cơ sở vật chất hình thành cho sự phát triển của một số hàng hóa như tiền – đặc biệt là các kim loại quý, chẳng hạn như vàng và bạc. Những kim loại như vậy không trở thành tiền do chất lượng thẩm mỹ của chúng mà do những yếu tố khách quan. Một mặt chúng đồng chất và đồng dạng – vàng là vàng. Mặt khác, chúng có thể chia nhỏ hay hợp lại được thành các khối lượng có độ lớn thay đổi, và do đó có thể biểu thị các lượng giá trị khác nhau. Thêm vào đó, kim loại rất bền – một loại hàng hóa dễ hư hỏng rõ ràng sẽ không đủ để được coi là một mặt hàng tương đương phổ biến.

Bên cạnh những đặc tính hữu ích này của kim loại quý, còn có một yếu tố quan trọng khác dẫn đến sự xuất hiện của chúng như là thứ hàng hóa ngang giá tuyệt vời: thực tế là, do lượng lao động lớn cần thiết để sản xuất một lượng vàng hoặc bạc nhất định, một lượng nhỏ như vậy kim loại có thể được sử dụng để đại diện cho một lượng lớn các hàng hóa khác, ít giá trị hơn.

Đằng sau thực tế này là vai trò chủ yếu của tiền trong hệ thống sản xuất và trao đổi hàng hóa: vai trò của nó như một thước đo giá trị và một phương tiện trao đổi – nghĩa là, như một thước đo phổ biến về thời gian lao động cần thiết cho xã hội thể hiện trong một hàng hóa:

“[Tiền] do đó đóng vai trò như một thước đo chung cho giá trị, và chỉ khi thực hiện chức năng này, vàng, một loại hàng hóa tương đương cụ thể, mới trở thành tiền… 

“… Tiền như một thước đo giá trị là hình thức cần thiết cho sự xuất hiện thước đo giá trị tồn tại trong hàng hóa, cụ thể là thời gian lao động.” [Tr188]

Tuy nhiên, theo thời gian, khi tổng giá trị hàng hóa được trao đổi trong xã hội tăng lên và khi những trao đổi này trở nên thường xuyên hơn, nhu cầu khách quan về tiền trở nên lớn đến mức mà giá trị thực tế của kim loại quý chứa trong đồng tiền trở nên ngày càng ly dị với sự đại diện trên danh nghĩa của chúng: “Mệnh giá của vàng và chất của nó, nội dung danh nghĩa và nội dung thực, bắt đầu tách rời nhau.” [Tr222]

Từ thời điểm này, tiền trở thành một ký tự đại diện đơn thuần – một biểu tượng của giá trị. Điều này, đến lượt nó, mở ra một thế giới hoàn toàn mới về các khả năng. Giờ đây, không có giới hạn về số lượng tiền có thể được ném vào lưu thông:

“Do đó, những đồ vật tương đối vô giá trị, chẳng hạn như tiền giấy, có thể đóng vai trò như tiền thay cho vàng. Đặc tính biểu tượng thuần túy này của tiền tệ vẫn được ngụy trang phần nào trong trường hợp của các ký tự đại diện bằng kim loại. Trong tiền giấy, nó nổi bật rõ ràng. Nhưng chúng ta có thể thấy: mọi thứ phụ thuộc vào bước đầu tiên.” [Tr223 – 224]

Ngày nay, chúng ta thấy kết luận hợp lý của quá trình này: không chỉ có đồng tiền vàng và bạc bị thay thế bằng các kim loại ít quý hơn; không chỉ tiền xu đã được thay thế bằng tiền giấy; mà bây giờ tiền còn được chúng ta biểu thị như một thông tin kỹ thuật số đơn thuần – như những con số trên màn hình. Không còn cần các mã thông báo vật lý có giá trị để trao đổi tay; thay vào đó chúng ta có chuyển khoản ngân hàng điện tử.

Lạm phát và cung tiền

Trong hệ thống hàng đổi hàng, chúng ta thấy hàng hóa được trao đổi lấy hàng hóa – tức là C-C. Từ đó phát triển một trung gian trao đổi bằng tiền, – tức là C-M-C. Tiền, với tư cách là vật tương đương phổ biến của giá trị, do đó đồng thời đóng vai trò là phương tiện lưu thông, biến hành vi trao đổi đơn lẻ thành một quá trình có hai cực: mua bán, trong đó hàng hóa C được đổi lấy tiền M; và một giao dịch mua, trong đó tiền M được dùng để mua một hàng hóa khác C. Tất nhiên, việc bán (C-M) cho một thứ đồng thời là một mua (M-C) cho một thứ khác; mọi người bán là người mua và mọi người mua cũng là người bán. Tổng cộng, bây giờ chúng ta đi đến quá trình trao đổi: C-M-C. Hàng hóa ra vào lưu thông thông qua các hành vi sản xuất và tiêu dùng, nhưng tiền luôn bị bỏ lại; “Sự lưu thông rỉ tiền ra từ từng lỗ chân lông” [Tr208]

Do đó, tiền đóng vai trò là chất bôi trơn cho toàn bộ dòng chảy sản xuất và trao đổi hàng hóa, cho phép trao đổi và mua bán trở nên phổ biến giữa các cá nhân hoặc cộng đồng, những người không bao giờ cần phải gặp nhau và phá vỡ hành vi trao đổi trong cả thời gian và không gian. Do đó, nó cung cấp sự chuyển dịch, sự năng động và thay đổi. Một bước đi như vậy đánh dấu một bước nhảy vọt mạnh mẽ về tiềm năng cho mở rộng thị trường, và do đó cả lực lượng sản xuất. Nhưng cũng có những nguy hiểm trong việc này. Bây giờ có khả năng là việc bán và mua có thể chia thành hai quá trình riêng biệt. Đây là cơ sở cho các cuộc khủng hoảng tư bản chủ nghĩa.

“Sự lưu thông bùng nổ vượt qua tất cả các rào cản về thời gian, không gian và cá nhân được áp đặt bởi việc trao đổi sản phẩm trực tiếp và nó thực hiện điều này bằng cách tách biệt đặc tính trực tiếp có trong trường hợp này giữa việc trao đổi sản phẩm của chính mình và mua của người khác thành hai phân đoạn đối lập mua và bán.” [Tr209]

Tương tự như vậy, chuyển khoản điện tử ngày nay đã mở ra thị trường thực sự trên quy mô toàn cầu, với rất nhiều nhà sản xuất trên toàn thế giới hiện có thể tìm người mua cho hàng hóa của họ thông qua Amazon hoặc eBay. Vì vậy, lịch sử của tiền tệ là lịch sử về nhu cầu khách quan của sự phát triển và mở rộng lực lượng sản xuất.

Mặc dù không có giới hạn rõ ràng về số lượng tiền có thể được đưa vào lưu thông, nhưng rõ ràng rằng nó không phải là tùy tiện. Tiền, với vai trò là phương tiện trao đổi, là thước đo giá trị – thước đo phổ biến của giá trị. Do đó, lượng tiền lưu thông cuối cùng phải được liên kết với tổng giá trị của hàng hóa trong lưu thông – sự tương đương về mặt tiền đối với tổng giá của những hàng hóa này và với tốc độ (sự mau lẹ hoặc quay vòng) mà chúng được chuyển qua tay. Nếu số lượng hàng hóa không đổi nhưng số lượng giấy bạc lưu thông tăng gấp đôi, thì giá của mỗi loại hàng hóa cũng sẽ tăng gấp đôi.

Về mặt này, số lượng vàng lưu thông trên thị trường thế giới nói chung có hạn và ổn định đã giúp thực thi vai trò của vàng như một tiêu chuẩn đáng tin cậy về giá cả. “Do đó, càng ít đơn vị đo lường (ở đây là số lượng vàng) có thể bị thay đổi, thì tiêu chuẩn giá cả càng đáp ứng tốt nhiệm vụ của nó.” [Tr192]

Tuy nhiên, việc sử dụng các kim loại quý làm hàng hóa tiền hoặc làm giá neo cho tiền tệ không đảm bảo sự ổn định của giá cả. Điều này đã được chứng minh bằng ví dụ của Đế chế Tây Ban Nha vào thế kỷ 16, sau khi Tây Ban Nha tràn ngập với vô số vàng và bạc cướp bóc được từ các vùng đất ở Nam Mỹ, đất nước đã lâm vào tình trạng bất ổn với lạm phát cao và đầu tư thấp, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của nền kinh tế Tây Ban Nha. Như một câu châm ngôn dí dỏm thời đó: “Ở Tây Ban Nha, mọi thứ đều đắt đỏ ngoại trừ bạc.”

Tương tự, ngày nay có những người tưởng tượng rằng việc quay trở lại chế độ bản vị vàng – nghĩa là, một hệ thống theo đó tiền tệ được gắn với một lượng vàng cố định – sẽ là một biện pháp phòng thủ công hiệu trước nguy cơ lạm phát. Bản vị vàng không phải là thuốc chữa bách bệnh. Cuối cùng thì nhu cầu của sản xuất và trao đổi hàng hóa tự nó sẽ phát sinh nhu cầu lớn hơn của tiền tệ lưu thông; và mối liên hệ chặt chẽ giữa cung tiền và một loại hàng hóa – dù là vàng hay bất cứ thứ gì khác – trở thành rào cản đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế và sự phát triển của lực lượng sản xuất. Đây là điều đã buộc sự phát triển từ tiền vàng và bạc – được gọi là bản vị vàng – sang hệ thống tiền tệ giấy bạc được hỗ trợ bằng vàng; và đây là điều đã dẫn đến việc từ bỏ hoàn toàn bản vị vàng ngày nay.

Ngày nay, ngân hàng trung ương của một quốc gia đứng đằng sau tiền tệ của quốc gia đó. Nó có độc quyền trong việc phát hành tiền giấy. Trên mỗi tờ tiền là một lời hứa trả cho người mang một số tiền nhất định. Nếu hệ thống ngân hàng hoặc tiền tệ bị mất niềm tin, điều này có thể dẫn đến tình trạng “tháo chạy khỏi ngân hàng”, như đã xảy ra với Northern Rock năm 2007. Ngân hàng trung ương hoặc nhà nước buộc phải vào cuộc để khôi phục niềm tin.

Do đó, giá trị của tiền tuy là một biểu thức về quan hệ định lượng, nhưng không phải là tùy tiện hay ngẫu nhiên, mà nằm trên cơ sở vật chất khách quan: Đại diện cho thời gian lao động xã hội cần thiết. Thực tế quan trọng này có những hậu quả quan trọng không kém, đặc biệt là liên quan đến vấn đề lạm phát và cung tiền mà chúng ta thấy ngày nay.

Trên bình diện quốc tế, sau khi chế độ bản vị vàng bị bỏ đi trong thời kỳ Đại suy thoái, hệ thống Bretton Woods đã được thành lập, trong đó các đồng tiền quốc gia được cố định so với Dollar Mỹ, thứ “tốt như vàng” do 2/3 vàng của thế giới nằm trong hầm của Fort Knox. Tuy nhiên, sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970, thỏa thuận Bretton Woods đã tan rã. Cố định tỷ giá hối đoái, cũng như việc người Anh tuân theo chế độ bản vị vàng được định giá quá cao trong những năm 1920, hoặc nền kinh tế Hy Lạp trong mối liên quan với đồng Euro ngày nay, trở nên bất khả thi về mặt chính trị khi sức cạnh tranh suy giảm. Miễn là có một tỷ giá hối đoái cố định, phá giá tiền tệ để duy trì tính cạnh tranh không phải là một lựa chọn. Thay vào đó, người lao động bị buộc phải trả giá cho sự suy giảm khả năng cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia của họ bằng cách chấp nhận cắt giảm lương. Ngày nay, để cố gắng tránh những vấn đề chính trị mà điều này gây ra, tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ có thể thay đổi so với nhau, với các ngân hàng trung ương tự do in tiền và phá giá tiền tệ. Tuy nhiên, cuối cùng người lao động vẫn phải trả giá cho sự suy giảm kinh tế của đất nước họ vì phá giá khiến giá hàng nhập khẩu tăng và do đó bất kể thế nào tiền lương thực tế vẫn.

Ngày nay, giữa cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản, các ngân hàng trung ương đã sử dụng đến biện pháp tuyệt vọng là “nới lỏng định lượng” (QE) – mua các tài sản tài chính và do đó tăng cung tiền. Trên thực tế, QE như vậy chỉ là một cách khác để in tiền, gây ra nguy cơ lạm phát ngày càng gia tăng, giống như các “vị vua và hoàng tử”, những người mà sau “hàng thế kỷ liên tục giảm giá tiền tệ… trên thực tế đã không để lại gì đằng sau trọng lượng ban đầu của đồng tiền vàng ngoại trừ tên của chúng.” [Tr194]

Tuy nhiên, sự sụp đổ nhu cầu là một phần của cuộc khủng hoảng hiện tại thì đồng nghĩa là – thay vì dẫn đến lạm phát cao hơn – QE chỉ đơn giản là đã thêm vào sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu. Tiền giá rẻ đang tràn ngập thị trường và thổi phồng bong bóng đầu cơ, đặc biệt là ở các nền kinh tế mới nổi. Một lần nữa, điều này quay trở lại vấn đề cơ bản liên quan đến cung ứng tiền tệ: tiền đang lưu thông phải có cơ sở vật chất: cuối cùng là cơ sở về giá trị thực – tức là thời gian lao động cần thiết cho xã hội – thể hiện trong hàng hóa đang lưu thông.

Phương tiện thanh toán

Như đã thảo luận ở trên, tiền với tư cách là phương tiện lưu thông đã mở ra thế giới nhiều triển vọng cho sản xuất và trao đổi hàng hóa. Giờ đây, người sản xuất cá nhân có thể trao đổi sản phẩm lao động cụ thể của họ để lấy hình thức lao động chung và trừu tượng nhất – hình thức lao động tương đương phổ biến. Đến lượt nó, điều này lại cho phép giá trị được lưu trữ và tích trữ, thay vì tiêu dùng ngay lập tức. Tiền có thể được tiết kiệm và tích lũy để thực hiện các giao dịch mua lớn hơn; và việc tiêu thụ trong một thời gian dài hơn có thể được thực hiện suôn sẻ dựa trên bản chất luôn biến động của sản xuất.

Bên cạnh đó, tiền phát triển một vai trò mới, như một “phương tiện thanh toán”, hoạt động như một lời hứa sẽ thanh toán trong tương lai bởi người mua. “Do đó, anh ta mua nó trước khi trả tiền cho nó. Người bán bán một hàng hóa hiện có; người mua mua với tư cách là đại diện đơn thuần của tiền, hay đúng hơn là đại diện của tiền trong tương lai. Người bán trở thành chủ nợ, người mua trở thành con nợ.” [Tr233]

Khả năng tích trữ và tiết kiệm, cho vay và đi vay đưa mâu thuẫn biện chứng vào sự vận động chung của sản xuất, trao đổi và lưu thông hàng hóa. Bây giờ có thể mua mà không cần phải bán lần đầu; sở hữu mà không thực sự phải trả bất cứ thứ gì. Khi đó, có một sự mất kết nối giữa hàng hóa trao tay và khả năng thanh toán những hàng hóa này trong thực tế. “Người mua chuyển đổi tiền trở lại thành hàng hóa trước khi anh ta chuyển hàng hóa thành tiền.” [Tr234]

Sự ngắt kết nối này đã phá vỡ ‘Định luật Say’ – ý tưởng chủ đạo được đưa ra trước thời Marx rằng thị trường sẽ luôn ở trạng thái cân bằng. Theo Định luật Say, các cuộc khủng hoảng sản xuất thừa nói chung là điều không thể xảy ra, vì mọi người bán cũng từng là người mua; do đó, mỗi lần bán hàng sẽ mang lại một lần mua tương đương cho thị trường. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta thấy rằng người bán có thể tích trữ. Đến lượt mình, khoản tiết kiệm của họ lại tạo cơ sở cho tín dụng – để cho người mua vay.

Như chúng ta đã thấy trong suốt lịch sử, làm cách nào mà việc cho vay tiền dưới hình thức tín dụng được sử dụng để mở rộng thị trường một cách giả tạo; để cho phép lực lượng sản xuất tiếp tục mở rộng ra ngoài giới hạn của chủ nghĩa tư bản; để cho phép khả năng sản xuất của xã hội vượt qua khả năng tiêu dùng hạn chế của quần chúng. Tuy nhiên, hệ thống không thể vượt quá giới hạn của nó mãi mãi. Tại một thời điểm nào đó, như trong ‘Vụ vỡ nợ tín dụng’ năm 2008, một sợi dây thun bị kéo căng quá cũng phải đứt hoặc bật lại. Với việc không trả được nợ, tình trạng vô chính phủ và hỗn loạn trong cán cân thanh toán trở nên rõ ràng. Các chủ nợ yêu cầu các khoản nợ phải được hoàn trả và từ chối cho vay thêm. Do vậy lời hứa trả tiền mất đi bất kỳ ý nghĩa nào; chỉ có tiền mặt cứng là đủ. Tín dụng được kiềm chế, làm cho chuyển động của lưu thông – và do đó sản xuất cũng bị đình trệ. Việc thiếu tín dụng không gây ra khủng hoảng mà chính ngược lại, cuộc khủng hoảng gây ra tình trạng thiếu tín dụng.

“Sự mâu thuẫn này bộc phát trong khía cạnh đó của một cuộc khủng hoảng công nghiệp và thương mại được gọi là cuộc khủng hoảng tiền tệ. Một cuộc khủng hoảng như vậy chỉ xảy ra khi chuỗi thanh toán đương thời đã được phát triển đầy đủ, và cùng với đó là một hệ thống nhân tạo để giải quyết chúng. Bất cứ khi nào có sự xáo trộn chung của cơ chế, bất kể nguyên nhân của nó là gì, tiền đột ngột và ngay lập tức thay đổi từ hình dạng danh nghĩa đơn thuần của nó, tiền tài khoản, thành tiền mặt cứng. Hàng hóa trần tục không còn có thể thế thân được nữa. Giá trị sử dụng của hàng hóa trở nên vô giá trị và giá trị của chúng biến mất khi đối mặt với hình thức giá trị của chính chúng.” [Tr236]

Do đó mà chúng ta có thể thể thấy, trong vai trò là phương tiện thanh toán thì tiền làm cách nào đã trở thành ngọn nguồn của sức mạnh. Những người tích lũy và cho vay tiền giành được ưu thế trước những người đi vay và chi tiêu. Con nợ phải khuất phục trước sự manh động của chủ nợ. Ví dụ, các quốc vương trong quá khứ cuối cùng đã mất quyền lực vào tay giai cấp tư sản đang nổi lên, những người sở hữu tư bản, sau khi để bản thân bị mắc nợ vì những cuộc chiến tốn kém. Nhưng không ở đâu vai trò của tiền tệ với tư cách là một mối quan hệ xã hội lại rõ ràng hơn ngày nay, nơi mà các ngân hàng và thị trường tài chính nắm giữ cuống họng của toàn bộ xã hội, và đang đòi nợ không sót cân thịt nào.

Tương lai của tiền

Có thể thấy trong mọi lĩnh vực của đời sống, giai cấp thống trị đều ra sức đảm bảo quyền thống trị của mình. Nó liên tục thúc đẩy huyền thoại rằng chủ nghĩa tư bản là điều tốt nhất trong tất cả những gì tốt nhất có thể. Như thuở ban đầu, bây giờ và mãi mãi về sau: đây là bài thánh ca của những kẻ bóc lột, những kẻ cố gắng củng cố ảo tưởng rằng tình trạng hiện tại đại diện cho trật tự ‘tự nhiên’ và ‘lý tưởng’, và do đó là vĩnh cửu, bất biến.

Ngược lại, những người Marxist hướng tới mục tiêu là trở thành những nhà duy vật thấu đáo nhất, hiểu được nguồn gốc của các hiện tượng trong điều kiện vật chất cụ thể và lập biểu đồ về sự thay đổi lịch sử của chúng thông qua mâu thuẫn. Thông qua một phương pháp như vậy, người ta có thể giải thích các quy luật thực sự bên trong và chuyển động của một quá trình, đồng thời cũng hiểu được những hiện tượng đó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi những phát triển ở những nơi khác trong xã hội.

Trong chương 2-3 của Tư bản, tập một, Marx áp dụng nghiêm ngặt phương pháp này cho câu hỏi về tiền, tước bỏ những phẩm chất có vẻ thần bí và ma thuật của nó để bộc lộ bản chất thực sự tiềm ẩn. Thay cho sự tôn kính đối với tiền bạc, Marx đã khám phá ra cơ sở vật chất của tiền bạc và do đó, cho thấy nó là gì: kết quả cần thiết của quá trình sản xuất và trao đổi hàng hóa ở một giai đoạn phát triển nhất định của loài người.

Vậy thì tương lai của tiền bạc là gì? Tiền vẫn sẽ tồn tại trong xã hội xã hội chủ nghĩa chứ?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải nhớ rằng tiền phát sinh như một phần của hệ thống sản xuất và trao đổi hàng hóa. Đến lượt nó, sự tồn tại của hàng hóa bao hàm sự tồn tại của tài sản tư nhân – sự sở hữu tư nhân đối với sản phẩm lao động. Tuy nhiên, những bước đầu tiên của một xã hội xã hội chủ nghĩa sẽ là tiếp quản các đòn bẩy chủ chốt của nền kinh tế – ngân hàng, các công ty độc quyền lớn, cơ sở hạ tầng và đất đai – và đặt chúng dưới một kế hoạch sản xuất hợp lý và dân chủ; nói cách khác, xã hội hóa sản xuất và đặt của cải của xã hội vào tay công chúng.

Với một bước tiến như vậy, phần lớn các giá trị sử dụng trong xã hội giờ đây sẽ được sản xuất và sở hữu theo phương thức xã hội. Sẽ không còn nhu cầu trao đổi hàng hóa và dịch vụ tư nhân để thu lợi nhuận; thay vào đó, mọi người sẽ đóng góp sức lao động của họ cho xã hội “theo khả năng” và lấy từ của cải chung “theo nhu cầu”. Các sản phẩm của lao động, được sản xuất ra cho xã hội và sở hữu bởi xã hội, do đó sẽ mất đi vị thế hàng hóa trước đây của chúng.

Các thử nghiệm tiền tệ theo chủ nghĩa tự do như Bitcoin chắc chắn sẽ thất bại vì họ coi các ngân hàng trung ương – và sự độc quyền của họ đối với nguồn cung tiền – là nguồn gốc của các cuộc khủng hoảng kinh tế. Do đó, những người ủng hộ ‘tiền điện tử’ này tưởng tượng rằng giải pháp là phân phối các phương tiện mà từ đó tiền được tạo ra. Nhưng nguồn gốc thực sự của vấn đề dưới chủ nghĩa tư bản là sở hữu tư nhân đối với tư liệu sản xuất – phương tiện tạo ra của cải xã hội – và hệ thống sản xuất vì lợi nhuận tạo ra từ đó; có nghĩa là, vấn đề là bản thân hệ thống tư bản. Chỉ bằng cách xã hội hóa tư liệu sản xuất theo một kế hoạch sản xuất dân chủ, chúng ta mới có thể xóa bỏ khủng hoảng.

Tất nhiên, xã hội hóa sản xuất này sẽ không xảy ra ngay lập tức, vì sản xuất hàng hóa và trao đổi vẫn tồn tại trong “thời kỳ quá độ”. Các yếu tố của chủ nghĩa tư bản, chẳng hạn như những người sản xuất và chủ sở hữu nhỏ – giai cấp tư sản – sẽ tiếp tục tồn tại trong một thời gian. Nhưng ‘tầm cao chỉ huy’ chính của nền kinh tế, đòn bẩy quyết định, sẽ là một phần của kế hoạch sản xuất xã hội chủ nghĩa, và do đó phần lớn của cải sẽ không ở dạng hàng hóa. Theo thời gian, khi hiệu quả và tính ưu việt của nền kinh tế kế hoạch dân chủ tự chứng minh nó, các nhà sản xuất nhỏ sẽ bị thuyết phục và được khuyến khích để tham gia kế hoạch xã hội này, và do đó, tất cả tàn dư của sản xuất hàng hóa cuối cùng sẽ tàn lụi.

Cùng với sự khô héo của sản xuất và trao đổi hàng hóa, nhu cầu về tiền cũng sẽ khô héo, bắt đầu từ tiền thuê nhà, tiền cho các tiện ích cũng như những nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Thay vì đóng vai trò đại diện cho giá trị trao đổi – tức là thời gian lao động xã hội cần thiết – thay vào đó, các mã thông báo có thể được đưa ra để biểu thị quyền được hưởng các sản phẩm lao động thông thường. Với công nghệ hiện tại, các mã thông báo vật lý có thể được thay thế bằng thông tin kỹ thuật số đơn thuần. Mức độ lập kế hoạch khủng khiếp hiện đang được thấy trong các công ty đa quốc gia khổng lồ nhân danh lợi nhuận sau đó có thể được thực hiện trên quy mô toàn cầu để loại bỏ chúng ta khỏi tình trạng hỗn loạn và vô chính phủ của bàn tay vô hình của thị trường và đảm bảo một thế giới rộng lớn cho tất cả mọi người. Và với những lực lượng sản xuất khổng lồ trong tầm tay của chúng ta trên quy mô thế giới, không có lý do gì chúng ta không thể nhanh chóng tiến tới một xã hội siêu thừa, theo đó mọi nhu cầu của chúng ta sẽ được đáp ứng, không cần tiền, an toàn khi biết rằng sự khan hiếm sẽ là một sai lệch lịch sử của quá khứ.

Chúng tôi xin nhường những lời cuối cùng về vấn đề này lại cho Leon Trotsky, nhà cách mạng vĩ đại của Nga:

“Trong một xã hội cộng sản, nhà nước và tiền bạc sẽ biến mất. Do đó, sự chết dần chết mòn của chúng nên bắt đầu dưới chủ nghĩa xã hội. Người ta chỉ có thể nói về thắng lợi thật sự của chủ nghĩa xã hội kể từ thời điểm lịch sử mà Nhà nước sẽ chỉ còn là một nửa Nhà nước và tiền bạc bắt đầu mất quyền lực ma quái của nó. Điều đó có nghĩa là chủ nghĩa xã hội được giải phóng khỏi những vật tôn thờ tư bản, bắt đầu thiết lập được những quan hệ trong sáng hơn, tự do hơn và xứng đáng hơn giữa người với người. Những đòi hỏi đặc trưng của chủ nghĩa vô chính phủ như ‘xóa bỏ’ tiền, ‘xóa bỏ’ tiền lương, hay ‘thanh lý’ nhà nước và gia đình, sự sở hữu chỉ đơn thuần là mô hình của tư duy máy móc.

“Tiền bạc không thể được “thủ tiêu” một cách độc đoán, cũng như Nhà nước và gia đình không thể “thanh lý”, chúng phải làm hết nhiệm vụ lịch sử của chúng, mất hết ý nghĩa rồi mới tiêu tan. Sự tôn thờ đồng tiền sẽ chỉ nhận phát súng kết liễu cuộc đời của nó khi sự phát triển không ngừng của cải xã hội giải phóng giống động vật hai chân khỏi sự keo xỉn từng phút làm việc thêm và sự băn khoăn xấu hổ trước mỗi khẩu phần lớn, nhỏ. Một khi mất đi cái quyền lực mang lại hạnh phúc và ném con người vào cát bụi, tiền bạc chỉ còn là phương tiện kế toán thuận lợi cho thống kê và kế hoạch. Sau đó, chắc người ta sẽ không cần đến thứ biên lai ấy. Nhưng điều lo lắng ấy chúng ta để dành phần cho cháu chắt chúng ta, chắc chắn chúng sẽ thông minh hơn chúng ta.” [Leon Trotsky, Cuộc cách mạng bị phản bội, chương IV]


Phần trướcMục lụcPhần tiếp


Adam Booth and Rob Sewell,

Nguồn: Xu hướng Marxist quốc tế

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận