Author: Admin

TÍNH QUỐC TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MARX

TÍNH QUỐC TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MARX

– Chủ nghĩa Marx phải được đặt trên nền tảng của chủ nghĩa quốc tế, hoặc thế hoặc nó không còn là chính nó nữa – Điều này không đơn thuần xuất phát từ cảm tính, rằng những người theo chủ nghĩa Marx căm ghét mọi sự áp bức và...

CƯƠNG LĨNH ĐẢNG CỘNG SẢN NGA

CƯƠNG LĨNH ĐẢNG CỘNG SẢN NGA

(Được thông qua tại Đại hội Đảng Cộng sản Nga lần thứ tám, tổ chức từ ngày 18 đến 28 tháng 3 năm 1919) Cách mạng tháng Mười một [25 tháng 10, lịch cũ; Ngày 11 tháng 11, lịch mới, năm 1917] ở Nga, hiện thực hóa chế độ chuyên...

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương XIX)

CHƯƠNG XIX  VỆ SINH CÔNG CỘNG  §135. Sự cấp thiết phải bảo vệ sức khỏe cộng đồng Dưới chủ nghĩa tư bản, người lao động luôn bị buộc phải sống trong những khu vực bẩn thỉu của thành thị, nơi dịch bệnh dễ hoành hành. Chỉ vì nỗi sợ rằng...

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương XVIII)

CHƯƠNG XVIII BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TỰ CHỦ XÃ HỘI § 127. Thế nào là bảo vệ lao động?  Giai cấp công nhân chiến đấu để bảo vệ chế độ cộng sản, bởi vì chế độ đó sẽ giải phóng người lao động khỏi sự bóc lột, bởi...

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương XVII)

CHƯƠNG XVII  VẤN ĐỀ NHÀ Ở § 125. Vấn đề nhà ở trong xã hội tư bản Đặc quyền của giai cấp tư sản trong vấn đề nhà ở rõ ràng hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác. Những người tư sản thường sống ở những khu tốt nhất của...