Tagged: Marxist

Trân trọng giới thiệu với các bạn: Event teach-in “Phê phán chủ nghĩa phục quốc Do Thái từ góc nhìn cánh tả Do Thái” – trình bày bởi giáo sư Peter Hudis Giáo sư Peter Hudis hiện đang giảng dạy Triết học và Nhân văn tại Đại học Oakton và...