Tagged: Israel

Gaza đang bị san bằng và xóa sổ

Có nỗi buồn nào trên trái đất lớn hơn việc mất quê hương. Euripides Mục tiêu chiến tranh của Israel đã đủ rõ ràng. Lộ trình mà quân đội nước này theo đuổi trong bốn tháng qua đã được Giora Eiland, một cựu sĩ quan quân đội có ảnh hưởng...