Daily Archive: Tháng Năm 11, 2023

LẠM PHÁT, ĐỘC QUYỀN, LÒNG THAM

Trong khi một số doanh nghiệp đang công bố mức lợi nhuận kỷ lục thì mức sống của người lao động tiếp tục bị cắt giảm bởi lạm phát. Một số người cho rằng nguyên nhân là do giá cắt cổ và lợi nhuận vượt mức của các doanh nghiệp...