ABC VỀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN - Chương III
N.Bukharin và E.Preobrazhensky, 1922 Chương III  CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀ NỀN CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN   § 19. Những đặc điểm của chế độ cộng sản. Sản xuất dưới chế độ cộng sản   Vậy là ta đã hiểu rằng vì sao mà...
event 7 ngày trước
Đọc tiếp
ABC VỀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN - Chương II
N.Bukharin và E.Preobrazhensky, 1922 Chương Ⅱ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẬT TỰ XÃ HỘI TƯ BẢN     §14 Mâu thuẫn giữa nền sản xuất hàng hoá nhỏ và nền đại sản xuất   Các nhà máy lớn với hơn mười...
event 16 ngày trước
Đọc tiếp
ABC VỀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN - Chương I
N.Bukharin và E.Preobrazhensky, 1922   Chương I. Nền tảng của xã hội tư sản   § 6. Nền kinh tế hàng hóa   Nếu ta nghiên cứu về cách mà đời sống kinh tế hoạt động dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, ta sẽ thấy rằng...
event 24 ngày trước
Đọc tiếp
ABC VỀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN
N.Bukharin và E.Preobrazhensky, 1922 *Mục lục: PHẦN THỨ NHẤT: LÝ THUYẾT - SỰ PHÁT TRIỂN VÀ SUY TÀN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Giới thiệu: Cương lĩnh của chúng tôi § 1. Cương lĩnh là gì? § 2. Cương lĩnh trước đây...
event 25 ngày trước
Đọc tiếp
Cơ sở xã hội cho vấn đề phụ nữ
Alexandra Kollontai, 1909 Những cuộc thảo luận về những vấn đề như là tính ưu việt của giới này so với giới kia, hoặc trò cân não hay sự so sánh cấu trúc tâm lý giữa nam và nữ, những cái như vậy hãy để lại cho các...
event 38 ngày trước
Đọc tiếp
TÌM HIỂU TƯ BẢN CỦA MARX: MỘT HƯỚNG DẪN CHO ĐỘC GIẢ - Lời mở đầu.
  Adam Booth và Rob Sewell, IMT, 03 tháng bảy 2017 Lời mở đầu: Sự hình thành bộ Tư bản của Marx   Viết bởi Rob Sewell --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   “Karl...
event 21/11/2020 - 21:07
Đọc tiếp
Thư Engels gửi tới Franz Mehring
Nguồn: Thư từ của Marx và Engels   Nhà xuất bản: International Publishers (1968);   Xuất bản lần đầu bởi: Gestamtausgabe; Chuyển qua tiếng Anh bởi: Donna Torr; Tiếng Việt bởi Hừng Đông. London, ngày 14 tháng 7 năm 1893 Mehring thân...
event 20/10/2020 - 20:50
Đọc tiếp
Tóm tắt tư bản - Chương III
*Mục lục:   Chương I. Hàng hóa và tiền 1. Bản thân hàng hóa 2. Quá trình trao đổi hàng hóa 3. Tiền, hay sự lưu thông hàng hóa Chương II. Sự chuyển hóa tiền thành tư bản 1....
event 22/09/2020 - 15:54
Đọc tiếp
Tóm tắt tư bản - Chương II
*Mục lục:   Chương I. Hàng hóa và tiền 1. Bản thân hàng hóa 2. Quá trình trao đổi hàng hóa 3. Tiền, hay sự lưu thông hàng hóa Chương II. Sự chuyển hóa tiền thành tư bản 1....
event 16/09/2020 - 02:03
Đọc tiếp
Tóm tắt tư bản - Chương I
*Mục lục:   Chương I. Hàng hóa và tiền 1. Bản thân hàng hóa 2. Quá trình trao đổi hàng hóa 3. Tiền, hay sự lưu thông hàng hóa Chương II. Sự chuyển hóa tiền thành tư bản 1....
event 10/09/2020 - 21:31
Đọc tiếp
  • 1
  • 2