TÌM HIỂU TƯ BẢN CỦA MARX: MỘT HƯỚNG DẪN CHO ĐỘC GIẢ - Lời mở đầu.
  Adam Booth và Rob Sewell, IMT, 03 tháng bảy 2017 Lời mở đầu: Sự hình thành bộ Tư bản của Marx   Viết bởi Rob Sewell --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   “Karl...
event 21/11/2020 - 21:07
Đọc tiếp
Thư Engels gửi tới Franz Mehring
Nguồn: Thư từ của Marx và Engels   Nhà xuất bản: International Publishers (1968);   Xuất bản lần đầu bởi: Gestamtausgabe; Chuyển qua tiếng Anh bởi: Donna Torr; Tiếng Việt bởi Hừng Đông. London, ngày 14 tháng 7 năm 1893 Mehring thân...
event 20/10/2020 - 20:50
Đọc tiếp
Tóm tắt tư bản - Chương III
*Mục lục:   Chương I. Hàng hóa và tiền 1. Bản thân hàng hóa 2. Quá trình trao đổi hàng hóa 3. Tiền, hay sự lưu thông hàng hóa Chương II. Sự chuyển hóa tiền thành tư bản 1....
event 22/09/2020 - 15:54
Đọc tiếp
Tóm tắt tư bản - Chương II
*Mục lục:   Chương I. Hàng hóa và tiền 1. Bản thân hàng hóa 2. Quá trình trao đổi hàng hóa 3. Tiền, hay sự lưu thông hàng hóa Chương II. Sự chuyển hóa tiền thành tư bản 1....
event 16/09/2020 - 02:03
Đọc tiếp
Tóm tắt tư bản - Chương I
*Mục lục:   Chương I. Hàng hóa và tiền 1. Bản thân hàng hóa 2. Quá trình trao đổi hàng hóa 3. Tiền, hay sự lưu thông hàng hóa Chương II. Sự chuyển hóa tiền thành tư bản 1....
event 10/09/2020 - 21:31
Đọc tiếp
Tóm tắt tư bản
  *Giới thiệu    Đây là bản tóm tắt cho Tư bản, Tập I, được viết bởi Engels vào năm 1868. Ngay sau khi bộ Tư bản được phát hành Engels đã bắt đầu xây dựng một bản tổng kết toàn diện cho nó.    Vào...
event 09/09/2020 - 16:14
Đọc tiếp
Bài học từ Công xã
Mỗi lần chúng ta nghiên cứu về lịch sử Công xã, chúng ta lại thấy nó từ một khía cạnh mới, nhờ vào kinh nghiệm có được từ những cuộc đấu tranh cách mạng sau này và trên hết là các cuộc cách mạng mới nhất, không chỉ cách mạng Nga mà cả các cuộc cách mạng ở Đức và Hungary. Chiến tranh Pháp-Phổ là một bùng...
event 28/05/2020 - 17:38
Đọc tiếp
Lenin và ngày 1 tháng 5
Đây là tờ rơi được phát hành bởi Lenin nhân kỷ niệm ngày mùng một tháng 5 năm 1904. Nó như một dự báo mạnh mẽ cho cuộc cách mạng diễn ra chỉ 1 năm sau đó, cách mạng Nga 1905. Ngày hôm nay, như một phần trong hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế lao động ⅕, chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn bài viết này....
event 01/05/2020 - 05:34
Đọc tiếp