Tagged: y tế

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương XIX)

CHƯƠNG XIX  VỆ SINH CÔNG CỘNG  §135. Sự cấp thiết phải bảo vệ sức khỏe cộng đồng Dưới chủ nghĩa tư bản, người lao động luôn bị buộc phải sống trong những khu vực bẩn thỉu của thành thị, nơi dịch bệnh dễ hoành hành. Chỉ vì nỗi sợ rằng...