Tagged: Quốc tế thứ hai

ABC về Chủ nghĩa cộng sản (Chương V)

Chương V: Quốc tế hai và Quốc tế ba   § 35. Chủ nghĩa quốc tế của phong trào công nhân là tiên quyết để dẫn đến thắng lợi của cách mạng cộng sản Cách mạng cộng sản chỉ có thể khải hoàn với tư cách là một cuộc cách...