Tagged: Đạo đức

ĐẠO ĐỨC LAO ĐỘNG

Khi tết đến xuân về, đong đầy trong nước mắt những người lao động là sự thất vọng với mức thưởng bị cắt xén, là nỗi lo lắng vì những khó khăn vật chất và dịch bệnh đe dọa. Cũng do vậy hàng ngàn người lao động đã và đang...