Monthly Archive: Tháng Năm 2023

Chương từ IX – XI. SỰ KHAI THÁC BÓC LỘT

Chương từ IX – XI. SỰ KHAI THÁC BÓC LỘT

  Trong chương 4-8, bí mật đã được tiết lộ: lợi nhuận thúc đẩy chủ nghĩa tư bản tiến lên không gì khác hơn là lao động không công của giai cấp công nhân, phát sinh từ thực tế là giá trị mà nhà tư bản trả cho sức lao...

NHỮNG SUY NGẪM VỀ GANDHI

Thánh thần nên bị phán là có tội, luôn là như vậy, cho đến khi người ta chứng minh được rằng họ vô tội, nhưng những bài kiểm tra được áp dụng đối với họ thì tất nhiên, không nhất thiết phải giống nhau trong mọi trường hợp. Đối với...

LẠM PHÁT, ĐỘC QUYỀN, LÒNG THAM

Trong khi một số doanh nghiệp đang công bố mức lợi nhuận kỷ lục thì mức sống của người lao động tiếp tục bị cắt giảm bởi lạm phát. Một số người cho rằng nguyên nhân là do giá cắt cổ và lợi nhuận vượt mức của các doanh nghiệp...

Hệ thống ngân hàng bên bờ vực

Đối với thị trường tài chính Mỹ, tình hình vẫn tiếp tục đi từ chỗ tồi tệ đến tồi tệ hơn. Sau Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank và First Republic Bank, đâu sẽ là mắt xích yếu tiếp theo? Vào đầu tháng 3, Silicon Valley Bank (SVB) và Signature...

Nguồn gốc của ngày tháng năm

Nguồn gốc của ngày tháng năm

  “Ý tưởng về cơ bản là tuyệt vời của Ngày một tháng Năm là bước tiến tự chủ, ngay lập tức của quần chúng vô sản”, Rosa Luxemburg đã viết trong niềm sau mê vào đêm trước Ngày tháng Năm năm 1913. Được viết một phần tư thế kỷ...