Daily Archive: Tháng Mười Hai 1, 2022

TẦNG LỚP TRUNG LƯU HỌ LÀ AI?

Trong tất cả các giai tầng, tầng lớp trung lưu có lẽ là tầng lớp mà nhiều người mong muốn được trở thành một phần của nó nhất. Nhiều thành viên của giai cấp thống trị thích cái nhãn “trung lưu” hơn cái nhãn làm cho sự thống trị tư...