Daily Archive: Tháng Chín 10, 2021

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương IX)

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương IX)

CHƯƠNG IX.  HỆ THỐNG TƯ PHÁP VÔ SẢN § 70. Hệ thống tư pháp trong xã hội tư sản Trong số rất nhiều các định chế của xã hội tư sản được sử dụng để áp bức và lừa dối đông đảo quần chúng lao động hẳn ta phải nhắc...