Author: Sally Mju

ĐỪNG CƯỜI NỮA:  Max Horkheimer và Theodor Adorno về Tiếng cười, Hạnh phúc giả tạo và Ngành công nghiệp văn hóa

Khi người ta nghĩ về các triết gia, người ta không nghĩ về sự hài hước. Những triết gia thường được thể hiện như một người già dặn, khắc khổ, nội tâm và nghiêm túc. Chúng ta cũng thấy điều tương tự trong thần học và tôn giáo phương Tây....