09/09/2020 16:14

Tóm tắt tư bản

 

*Giới thiệu

 

 Đây là bản tóm tắt cho Tư bản, Tập I, được viết bởi Engels vào năm 1868. Ngay sau khi bộ Tư bản được phát hành Engels đã bắt đầu xây dựng một bản tổng kết toàn diện cho nó.

 

 Vào ngày 17 tháng 4 năm 1868, ông viết cho Marx: "Tôi có một thời gian giới hạn và việc tóm tắt cuốn sách của cậu đòi hỏi nhiều công sức hơn tôi nghĩ; rốt cuộc, một khi đã bắt tay vào công việc, tôi phải làm cho đúng ..." Bản tóm tắt của Engels mang tới hai đóng góp hữu ích: Thứ nhất, Engels là một nhà văn linh hoạt hơn Marx rất nhiều và dễ đọc hơn. Thứ hai, Engels có thể tách mình ra khỏi mạng lưới những ý tưởng khổng lồ mà không "đánh mất vị trí của mình trong đó" và xác định những điểm chính cần làm rõ.

 

 Engels có thể đạt được điều này vì ông đã có mối liên hệ mật thiết tới việc tạo nên bộ Tư bản. Marx đã chuyển tiếp cho Engels ngay khi chúng được in và Engels gửi lại những ấn tượng và suy nghĩ của mình.

 

Văn bản này đã được xuất bản trong Fortnightly Review. Engels chỉ tóm tắt bốn chương đầu tiên của Tập I của Tư bản.

 

(Lưu ý: Trong lần xuất bản đầu tiên, Tập I được chia thành sáu chương. Các ấn bản tiếp theo đã đổi tên các chương này thành "phần". Chương thứ 5 được chia thành hai phần; sao cho tổng cộng có bảy phần. Bốn chương tóm tắt bởi Engels do đó tương ứng với bốn phần đầu tiên của Tư bản như ta thấy ngày hôm nay. Cũng lưu ý rằng Marx đã bổ sung và thay đổi văn bản trong các lần xuất bản tiếp theo. Ví dụ, Marx không tập trung vào chương / phần thứ nhất (Hàng hóa) về giá trị và giá trị trao đổi - vì vậy tóm tắt của Engels không đề cập đến chủ đề đó, dẫu ngày nay nó không thể tách rời với chương một.

 

 Đây là phần giới thiệu của Nhà xuất bản Tiến bộ:

 

 Các đánh giá và tóm tắt của Engels là sự hỗ trợ vô giá cho việc nghiên cứu Tư bản. Nội dung của Tư bản được mang tới phần lớn là theo cách của Marx.

 Trọng tâm, trong phần tóm tắt, cũng như trong các bài phê bình, nằm trong lý thuyết giá trị thặng dư, hòn đá tảng trong học thuyết kinh tế của Marx. Engels đã tóm tắt lý thuyết giá trị thặng dư của Marx một cách đặc biệt, mô tả chi tiết hoàn cảnh lịch sử mà quan hệ bóc lột tư bản lan rộng, giai cấp công nhân bước đầu trong cuộc đấu tranh và những cuộc giao tranh đầu tiên diễn ra giữa lao động và tư bản.

 Bản tóm tắt của Engels cho rằng sự chuyển đổi từ phạm trù này sang phạm trù khác không phải là một điều kỳ lạ của lý trí mà là sự phản ánh quá trình lịch sử phát triển thực tế. Theo đúng trình tự mà Marx đã trình bày, ông cho thấy trong quá trình phát triển lịch sử, làm thế nào tư bản xuất hiện trên cơ sở sản xuất hàng hóa, nó phụ thuộc như thế nào vào toàn bộ hoạt động sản xuất, làm thế nào hoạt động hợp tác đơn giản được thay thế bằng sản xuất, chế tạo và điều này, đến lượt mình, được thay thế bằng sản xuất với máy móc*Mục lục:

 

Chương I. Hàng hóa và tiền

1. Hàng hóa như vậy

2. Quá trình trao đổi hàng hóa

3. Tiền, hay sự lưu thông hàng hóa

Chương II. Sự chuyển hóa tiền thành tư bản

1. Công thức chung cho Tư bản

2. Những mâu thuẫn trong công thức chung

3. Mua bán sức lao động

Chương III. Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối

1. Quá trình lao động và quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư

2. Tư bản bất biến và khả biến

3. Tỷ lệ giá trị thặng dư

4. Ngày làm việc

5. Tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư

Chương IV. Sản xuất giá trị thặng dư tương đối

1. Khái niệm giá trị thặng dư tương đối

2. Hợp tác

3. Phân công lao động và sản xuất

4. Máy móc và công nghiệp hiện đại

Nguồn
Chia sẻ

Biện chứng cách mạng và sự giải phóng nhân loại (Phần II)

Ann Robertson, Socialist Revolution, Ngày 26 tháng 10 năm 2007   PHẦN II: Phép biện chứng của Marx   Quay trở lại với truyền thống của chủ nghĩa Marx, chúng ta sẽ khám phá ra rằng cả Marx và Engels đều giữ lại cấu trúc...

Xem bài viết

TIỀN CÔNG, GIÁ CẢ VÀ LỢI NHUẬN (1865) - Giá trị và lao động

*Mục lục:      * Lời mở đầu. Sản xuất và tiền công Sản xuất, tiền công và lợi nhuận Tiền công và tiền Cung và cầu Tiền công và giá cả Giá trị và lao động Sức lao động Sự sản xuất...

Xem bài viết

Chủ nghĩa Marx và Darwin

  (Lời người dịch: Đây là một chương trong Lý trí trong sự nổi loạn: Triết học Marx và khoa học hiện đại, một công trình nghiên cứu đồ sộ của Alan Woods và Ted Grant, biên tập viên của Bảo vệ Chủ nghĩa Marx. Bởi mức độ kiến...

Xem bài viết

1918: năm đầu tiên của Cách mạng Nga (Phần I)

Giới thiệu 100 năm về trước, thế giới đã bị rúng động trước cuộc Cách mạng Tháng Mười. Chúng ta chân thành tôn vinh hành động anh hùng này như là minh chứng đầu tiên trong lịch sử về sức mạnh của giai cấp công nhân. Nhưng chính xác bằng cách nào mà những người Bolshevik và giai cấp công nhân Nga đã có được...

Xem bài viết

Kiểm soát của công nhân và quốc hữu hóa (Phần II)

  (Lời người dịch: Phần II của bài viết sẽ đi vào kinh nghiệm kiểm soát dân chủ của Nam Tư và Venezuela)   Kinh nghiệm từ Nam Tư   Tôi muốn dành một vài phút cho Nam Tư với câu hỏi về hợp tác xã...

Xem bài viết

CUỘC ĐẤU TRANH CỦA NÔNG DÂN ẤN ĐỘ

Ngày 26 tháng 11 vừa qua, thủ đô Delhi của Ấn Độ đã bị rúng động bởi cuộc tuần hành khổng lồ có sự tham gia của hàng vạn nông dân nhằm kêu gọi bãi bỏ các đạo luật cải cách nông nghiệp vừa mới được...

Xem bài viết