VNYoungMarxist Blog

Thất nghiệp là không cần thiết

Thất nghiệp là không cần thiết

Hàng trăm ngàn người đã mất việc ở Úc trong tháng qua. Nhiều người khác đã ngừng nhận được chi phiếu nhưng điều đó chưa được đưa vào số liệu chính thức. Và đây mới chỉ là khởi đầu. Thất nghiệp không phát sinh chỉ với sự khởi phát của...

Chủ nghĩa Marx và nước Mỹ  – Chương 2

Chủ nghĩa Marx và nước Mỹ – Chương 2

Chương II – Cách mạng Mỹ “Quốc gia nào có thể bảo vệ quyền tự do của chính nó nếu như nhà cầm quyền không được cảnh báo không ngừng rằng người dân giữ gìn tinh thần của sự kháng cự? Hãy để họ cầm vũ khí. Cây tự do...