Chủ nghĩa Marx với vấn đề dân tộc (Phần II)
  Phần thứ hai: Marx và Engels với vấn đề dân tộc     Vấn đề dân tộc có một lịch sử lâu dài trong kho vũ khí lý thuyết của chủ nghĩa Mác. Từ các tác phẩm của Marx và Engels, chúng ta có...
event 22/03/2020 - 15:36
Đọc tiếp
Chủ nghĩa Marx với vấn đề dân tộc ( Phần I)
  Lời tựa   Vấn đề dân tộc - theo nghĩa là sự áp bức với các quốc gia và dân tộc thiểu số - là đặc điểm tiêu biểu của chủ nghĩa tư bản kể từ khi ra đời cho tới nay và luôn chiếm một vị trí trung tâm trong...
event 06/03/2020 - 16:17
Đọc tiếp
Lý thuyết Marxist và vô chính phủ
Điều gì làm nên khác biệt giữa chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa vô chính phủ? Vì sao bằng cách phân biệt hai lý thuyết này với nhau, những giá trị tương đối của chúng, xem xem một trong hai hay, sự kết hợp giữa các ý tưởng của chúng với nhau sẽ là cách tốt nhất để chống lại chủ nghĩa tư bản và nhà nước tư sản?...
event 04/03/2020 - 09:03
Đọc tiếp
Biện chứng cách mạng và sự giải phóng nhân loại (Phần II)
Ann Robertson, Socialist Revolution, Ngày 26 tháng 10 năm 2007   PHẦN II: Phép biện chứng của Marx   Quay trở lại với truyền thống của chủ nghĩa Marx, chúng ta sẽ khám phá ra rằng cả Marx và Engels đều giữ lại cấu trúc...
event 03/03/2020 - 16:48
Đọc tiếp
  • 1
  • 2
  • 3