Chủ nghĩa xã hội sẽ trông như thế nào? (Phần I)
Ngày nay, chúng ta đang thấy mình ở giữa một trong những cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất mà chủ nghĩa tư bản từng phải đối mặt. Trong khi 99% đang được yêu cầu trả giá cho cuộc khủng hoảng, thì 1% đang tích lũy của cải với một tốc độ chóng mặt. Trong khi đó, quá đủ các vụ bê bối và tham nhũng trong chính...
event 08/04/2020 - 09:35
Đọc tiếp
Chủ nghĩa Marx với Lý thuyết Queer (Phần III)
Kháng cự là vô ích! Nếu chúng ta vẫn ở trong môi trường sống tự nhiên của Lý thuyết Queer, thế giới của những bài báo học thuật, cuộc tranh luận này có vẻ giống như một thứ hồi hộp trí tuệ mà trong đó người ta trao qua đổi lại các trích dẫn triết học lỗi thời. Tuy nhiên, như chúng tôi đã viết lúc đầu,...
event 07/04/2020 - 19:19
Đọc tiếp
Chủ nghĩa Marx với Lý thuyết Queer (Phần II)
Xã hội có giai cấp, sự áp bức và văn hóa Lý thuyết Queer thu hút sự chú ý tới một khía cạnh về giới mà không thể giải thích bằng một định nghĩa sinh học cứng nhắc: Trong xã hội của chúng ta, chúng ta bị ép buộc và xã hội hóa với vai trò giới. Không có lời giải thích sinh học nào cho lý do tại sao màu hồng...
event 07/04/2020 - 18:16
Đọc tiếp
Chủ nghĩa Marx với Lý thuyết Queer (Phần I)
  Sự áp bức và phân biệt đối xử là những phần không thể thiếu của hệ thống thống trị mà chúng ta đang sống trong đó, bao gồm sự khủng bố có hệ thống, sự kỳ thị với tình dục và bản sắc không tuân theo ‘chuẩn...
event 07/04/2020 - 15:43
Đọc tiếp
Chủ nghĩa Marx và sự giải phóng phụ nữ (Phần III)
Chủ nghĩa Marx hay nữ quyền? Những người Marxist phải xông xáo cho sự nghiệp của phụ nữ, đấu tranh chống lại sự bất bình đẳng và mọi biểu hiện của sự áp bức, phân biệt đối xử và bất công. Nhưng chúng ta cũng phải luôn luôn làm điều này từ quan điểm của giai cấp. Trong khi đấu tranh kiên định cho mọi cải cách...
event 03/04/2020 - 15:42
Đọc tiếp
Chủ nghĩa Marx và sự giải phóng phụ nữ (Phần II)
Thế giới thứ ba Trong nửa thế kỷ qua ở các nước tư bản tiên tiến, vị thế của phụ nữ đã được cải thiện rõ rệt. Ít nhất là về mặt hình thức, họ có quyền hợp pháp như nam giới. Cũng như vậy với sự tiếp cận giáo dục và với một số sự mở rộng, đã cải thiện khả năng tiếp cận công việc của họ. Tuy nhiên, trong...
event 03/04/2020 - 15:29
Đọc tiếp
Chủ nghĩa Marx và sự giải phóng phụ nữ (Phần I)
Chủ nghĩa Marx luôn đi đầu trong sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Ngày 8 tháng 3 (Ngày Quốc tế Phụ nữ) là một ngày trọng đại đối với chúng tôi vì nó là biểu tượng cho cuộc đấu tranh của phụ nữ thuộc giai cấp công nhân nhằm chống lại chủ nghĩa tư bản, cũng như sự áp bức và phân biệt đối xử trên toàn thế giới....
event 03/04/2020 - 15:08
Đọc tiếp
Chủ nghĩa Marx với vấn đề dân tộc (Chương V)
  Phần thứ năm: Nhà nước dân tộc ngày nay   Trong thời kỳ cổ điển của cuộc cách mạng tư sản ở Châu Âu, khoảng từ năm 1780 tới 1871, việc thành lập các quốc gia đóng một vai trò tương đối tiến bộ trong việc phá...
event 03/04/2020 - 14:58
Đọc tiếp
Chủ nghĩa Marx với vấn đề dân tộc (Phần IV)
Phần thứ tư: Vấn đề dân tộc sau cách mạng tháng 10   Lênin đã viết:   “Những đòi hỏi dân chủ khác nhau, bao gồm quyền tự quyết, không phải là một phần quyết định, mà chỉ là một phần nhỏ của phong...
event 22/03/2020 - 18:11
Đọc tiếp
Chủ nghĩa Marx với vấn đề dân tộc (Phần III)
Phần thứ ba: Lênin với vấn đề dân tộc   “Trong khi ở các quốc gia đồng nhất về dân tộc, các cuộc cách mạng tư sản đã phát triển những xu hướng hướng tâm mạnh mẽ, thống nhất những ý tưởng để vượt qua chủ nghĩa cục bộ địa phương,...
event 22/03/2020 - 16:43
Đọc tiếp
  • 1
  • 2
  • 3