NGHỆ SĨ CÓ PHẢI LÀ MỘT CÁ NHÂN TỰ DO?
“Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội.” -  Đó là đóng góp to lớn của Marx và Engels cho sự hiểu biết về lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, sẽ là giản hoá vấn đề nếu như, chẳng hạn, cố gắng rút...
event 19/11/2020 - 17:33
Đọc tiếp
Thu nhập cơ bản phổ quát: giấc mơ không tưởng hay cơn ác mộng của chủ nghĩa tự do?
Adam Booth, IMT, 10 tháng 2, 2017   Thu nhập cơ bản phổ quát (UBI), tức là một khoản chi trả vô điều kiện dành cho mọi công dân, trong những năm gần đây đã trở thành một phần của ‘hệ tư tưởng kinh tế mang tầm thời đại’,...
event 03/11/2020 - 21:07
Đọc tiếp
Biện chứng cách mạng và sự giải phóng nhân loại. (Phần I)
BIỆN CHỨNG CÁCH MẠNG VÀ SỰ GIẢI PHÓNG NHÂN LOẠI   Ann Robertson, ngày 26 tháng 10 năm 2007   Trong khi phát triển quan điểm triết học này, điểm tựa của Marx là những nhà tư tưởng vĩ đại đi trước ông nhưng...
event 07/08/2020 - 17:34
Đọc tiếp
Chủ nghĩa Marx và Darwin
  (Lời người dịch: Đây là một chương trong Lý trí trong sự nổi loạn: Triết học Marx và khoa học hiện đại, một công trình nghiên cứu đồ sộ của Alan Woods và Ted Grant, biên tập viên của Bảo vệ Chủ nghĩa Marx. Bởi mức độ kiến...
event 19/04/2020 - 07:55
Đọc tiếp
Kiểm soát của công nhân và quốc hữu hóa (Phần II)
  (Lời người dịch: Phần II của bài viết sẽ đi vào kinh nghiệm kiểm soát dân chủ của Nam Tư và Venezuela)   Kinh nghiệm từ Nam Tư   Tôi muốn dành một vài phút cho Nam Tư với câu hỏi về hợp tác xã...
event 14/04/2020 - 10:03
Đọc tiếp
Kiểm soát của công nhân và quốc hữu hóa (Phần I)
( Vài lời từ người dịch: Bài viết này ra đời trong cao trào của cuộc cách mạng ở Venezuela và kể từ đó đến nay rất nhiều sự kiện đã diễn ra, có những phân tích đã trở lên lỗi thời bên cạnh nhiều phân...
event 14/04/2020 - 09:46
Đọc tiếp
Chủ nghĩa Marx vs Chính trị bản sắc (Phần III)
Trong bất kỳ bài viết và bài phát biểu nào của các tín đồ trực tiếp của “Giao thoa”, người ta hiếm khi tìm thấy bất kỳ đề cập nào về giai cấp, ít hơn nữa là giai cấp công nhân.   Trong những...
event 13/04/2020 - 08:07
Đọc tiếp
Chủ nghĩa Marx vs Chính trị bản sắc (Phần II)
Những nguy cơ từ công tác sinh viên   Những người cách mạng xã hội chủ nghĩa đã quá quen với những cuộc tấn công dữ dội chống lại chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản - không chỉ từ những người bảo vệ chủ nghĩa tư bản và...
event 13/04/2020 - 07:58
Đọc tiếp
Chủ nghĩa Marx với Chính trị bản sắc (Phần I)
( Tài liệu này được thông qua tại đại hội IMT thế giới cuối tháng 7 năm 2018 với tiêu đề ban đầu là “lý thuyết Marxist và cuộc đấu tranh chống lại những ý tưởng xa lạ”. Mục đích của nó là vạch ra ranh giới giữa...
event 13/04/2020 - 07:47
Đọc tiếp
Chủ nghĩa xã hội sẽ trông như thế nào? (Phần II)
Công xã Paris Cũng như nước Nga Xô viết, Công xã Paris năm 1871 trước đó cũng là một ví dụ về một nhà nước vô sản, rất khác biệt với nhà nước mà chúng ta biết đến dưới chủ nghĩa tư bản. Marx mô tả Công xã như sau: “Sắc lệnh đầu tiên của Công xã là sự thu hồi quân đội thường trực và thay thế bằng nhân...
event 10/04/2020 - 16:31
Đọc tiếp
  • 1
  • 2
  • 3