1918: năm đầu tiên của Cách mạng Nga (Phần I)
Giới thiệu 100 năm về trước, thế giới đã bị rúng động trước cuộc Cách mạng Tháng Mười. Chúng ta chân thành tôn vinh hành động anh hùng này như là minh chứng đầu tiên trong lịch sử về sức mạnh của giai cấp công nhân. Nhưng chính xác bằng cách nào mà những người Bolshevik và giai cấp công nhân Nga đã có được...
event 13/07/2020 - 05:36
Đọc tiếp
Lịch sử phát triển tư bản ở Indonesia (Phần một - Thực dân Hà Lan)
Ted Sprague, In defence of Marxism, ngày 30 tháng 3 năm 2011  Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một bài viết gồm bốn phần về sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Indonesia. Trong Phần một, chúng ta sẽ xem xem làm thế nào mà...
event 12/07/2020 - 17:39
Đọc tiếp
Chủ nghĩa Marx và nước Mỹ (chương II)
Chương II - Cách mạng Mỹ “Quốc gia nào có thể bảo vệ quyền tự do của chính nó nếu như nhà cầm quyền không được cảnh báo không ngừng rằng người dân giữ gìn tinh thần của sự kháng cự? Hãy để họ cầm vũ khí. Cây tự do phải được tưới tắm không ngừng, với máu của những người yêu nước và bạo chúa.” (Thomas...
event 02/07/2020 - 16:24
Đọc tiếp
CHỦ NGHĨA MARX VÀ NƯỚC MỸ (Chương I)
Chương I - Máu từ mọi lỗ chân lông Một ý tưởng không phải của Mỹ sao? Để hiểu được các ý tưởng của chủ nghĩa Marx, trước tiên cần phải tiếp cận chúng mà không có thành kiến. Điều này thật khó bởi vì cho đến nay, đại đa số người Mỹ mới chỉ nghe nói về chủ nghĩa Marx trong mối liên quan với bức tranh...
event 26/06/2020 - 21:00
Đọc tiếp
CHỦ NGHĨA MARX VÀ NƯỚC MỸ
Lời tựa Công việc hiện tại bắt đầu như là một bản thảo giới thiệu cho lần xuất bản Lý trí trong sự nổi dậy ở Mỹ. Xuất phát từ ý niệm rằng hầu hết người Mỹ đã có thành kiến ​​chống lại chủ nghĩa Marx như thể nó là một thứ ngoài hành tinh (hoặc “nước ngoài”), tôi bắt đầu lý giải rằng chính lịch sử của nước...
event 26/06/2020 - 10:36
Đọc tiếp
Bài học từ lịch sử và cuộc đấu tranh của đảng Báo đen
    Phong trào #BlackLivesMatter cho thấy rõ ràng rằng nạn phân biệt chủng tộc vẫn còn tồn tại dai dẳng trên nước Mỹ ngày nay, kể cả sau những công cuộc đấu tranh của phong trào dân quyền những thập kỷ trước. Nhiều người...
event 25/06/2020 - 05:50
Đọc tiếp
Lênin, tuổi trẻ và điều làm nên ông
Qua bài viết này Ted Sprague sẽ nhìn lại thời đại mà Lenin được sinh ra, đặc trưng xã hội, những sự kiện quan trọng đánh dấu tuổi trẻ của Lenin. Ông nhìn vào cách mà Lenin khám phá chủ nghĩa Marx và biến nó thành của mình, sử dụng nó trong cuộc sống sau này để lãnh đạo đảng Bolshevik. Người ta đã nói nhiều...
event 22/04/2020 - 02:12
Đọc tiếp
  • 1
  • 2