GameStop và sự hỗn loạn trên phố Wall, sòng bạc của chủ nghĩa tư bản
Jorge Martin, ngày 28 tháng 1 năm 2021   Kể từ đầu năm nay, một nhóm những nhà đầu tư nghiệp dư, được tập hợp trên Reddit, đã khởi xướng một cuộc đấu với các quỹ đầu cơ lớn, những người đang bán khống để kiếm lời từ cổ phiếu GameStop,...
event 138 ngày trước
Đọc tiếp
Trung Quốc: Các vụ vỡ nợ trái phiếu của DNNN cho thấy những ngày hỗn loạn sắp tới
Parson Young, IMT, 09 tháng 12 năm 2020   Tháng 11 năm nay, một loạt các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được xếp hạng hàng đầu của Trung Quốc đã bị vỡ nợ trái phiếu, điều này đã phủ bóng đen lên sự phục hồi kinh tế sau đại dịch,...
event 18/12/2020 - 04:51
Đọc tiếp
Đánh giá: 'The Deficit Myth' - Hai sai không thành một đúng.
Adam Booth, IMT, 18 tháng 9 năm 2020    Lý thuyết tiền tệ hiện đại (Modern Monetary Theory) đã trở nên thịnh hành trong cánh tả như là một câu trả lời khả dĩ cho chương trình nghị sự thắt lưng buộc bụng mà đám...
event 18/09/2020 - 23:56
Đọc tiếp
GÓP PHẦN PHÊ PHÁN KHOA KINH TẾ - CHÍNH TRỊ (1859) - Lưu ý C
*Mục lục: *Lời tựa Chương I: Hàng hóa Lưu ý A. Ghi chú lịch sử về phân tích hàng hóa Chương II: Tiền tệ hoặc Lưu thông đơn giản 1. Thước đo Giá trị Lưu ý B. Các lý thuyết về tiêu chuẩn tiền...
event 05/09/2020 - 08:11
Đọc tiếp
GÓP PHẦN PHÊ PHÁN KHOA KINH TẾ - CHÍNH TRỊ (1859) - Chương II - P4
*Mục lục: *Lời tựa Chương I: Hàng hóa Lưu ý A. Ghi chú lịch sử về phân tích hàng hóa Chương II: Tiền tệ hoặc Lưu thông đơn giản 1. Thước đo Giá trị Lưu ý B. Các lý thuyết về tiêu chuẩn tiền...
event 04/09/2020 - 16:04
Đọc tiếp
GÓP PHẦN PHÊ PHÁN KHOA KINH TẾ - CHÍNH TRỊ (1859) - Chương II - P3c.
*Mục lục: *Lời tựa Chương I: Hàng hóa Lưu ý A. Ghi chú lịch sử về phân tích hàng hóa Chương II: Tiền tệ hoặc Lưu thông đơn giản 1. Thước đo Giá trị Lưu ý B. Các lý thuyết về tiêu chuẩn tiền...
event 03/09/2020 - 16:44
Đọc tiếp
GÓP PHẦN PHÊ PHÁN KHOA KINH TẾ - CHÍNH TRỊ (1859) - Chương II - P3b.
*Mục lục: *Lời tựa Chương I: Hàng hóa Lưu ý A. Ghi chú lịch sử về phân tích hàng hóa Chương II: Tiền tệ hoặc Lưu thông đơn giản 1. Thước đo Giá trị Lưu ý B. Các lý thuyết về tiêu chuẩn tiền...
event 03/09/2020 - 16:40
Đọc tiếp
GÓP PHẦN PHÊ PHÁN KHOA KINH TẾ - CHÍNH TRỊ (1859) - Chương II - P3a.
*Mục lục: *Lời tựa Chương I: Hàng hóa Lưu ý A. Ghi chú lịch sử về phân tích hàng hóa Chương II: Tiền tệ hoặc Lưu thông đơn giản 1. Thước đo Giá trị Lưu ý B. Các lý thuyết về tiêu chuẩn tiền...
event 03/09/2020 - 16:31
Đọc tiếp
GÓP PHẦN PHÊ PHÁN KHOA KINH TẾ - CHÍNH TRỊ (1859) - Chương II - P2c.
*Mục lục: *Lời tựa Chương I: Hàng hóa Lưu ý A. Ghi chú lịch sử về phân tích hàng hóa Chương II: Tiền tệ hoặc Lưu thông đơn giản 1. Thước đo Giá trị Lưu ý B. Các lý thuyết về tiêu chuẩn tiền...
event 02/09/2020 - 07:21
Đọc tiếp
GÓP PHẦN PHÊ PHÁN KHOA KINH TẾ - CHÍNH TRỊ (1859) - Chương II - P2b
*Mục lục: *Lời tựa Chương I: Hàng hóa Lưu ý A. Ghi chú lịch sử về phân tích hàng hóa Chương II: Tiền tệ hoặc Lưu thông đơn giản 1. Thước đo Giá trị Lưu ý B. Các lý thuyết về tiêu chuẩn tiền...
event 02/09/2020 - 07:15
Đọc tiếp
  • 1
  • 2
  • 3
  • N
  • 5