Chủ nghĩa Marx với vấn đề dân tộc (Chương V)
  Phần thứ năm: Nhà nước dân tộc ngày nay   Trong thời kỳ cổ điển của cuộc cách mạng tư sản ở Châu Âu, khoảng từ năm 1780 tới 1871, việc thành lập các quốc gia đóng một vai trò tương đối tiến bộ trong việc phá...
event 03/04/2020 - 14:58
Đọc tiếp
Chủ nghĩa Marx với vấn đề dân tộc (Phần IV)
Phần thứ tư: Vấn đề dân tộc sau cách mạng tháng 10   Lênin đã viết:   “Những đòi hỏi dân chủ khác nhau, bao gồm quyền tự quyết, không phải là một phần quyết định, mà chỉ là một phần nhỏ của phong...
event 22/03/2020 - 18:11
Đọc tiếp
Chủ nghĩa Marx với vấn đề dân tộc (Phần III)
Phần thứ ba: Lênin với vấn đề dân tộc   “Trong khi ở các quốc gia đồng nhất về dân tộc, các cuộc cách mạng tư sản đã phát triển những xu hướng hướng tâm mạnh mẽ, thống nhất những ý tưởng để vượt qua chủ nghĩa cục bộ địa phương,...
event 22/03/2020 - 16:43
Đọc tiếp
Chủ nghĩa Marx với vấn đề dân tộc (Phần II)
  Phần thứ hai: Marx và Engels với vấn đề dân tộc     Vấn đề dân tộc có một lịch sử lâu dài trong kho vũ khí lý thuyết của chủ nghĩa Mác. Từ các tác phẩm của Marx và Engels, chúng ta có...
event 22/03/2020 - 15:36
Đọc tiếp
Chủ nghĩa Marx với vấn đề dân tộc ( Phần I)
  Lời tựa   Vấn đề dân tộc - theo nghĩa là sự áp bức với các quốc gia và dân tộc thiểu số - là đặc điểm tiêu biểu của chủ nghĩa tư bản kể từ khi ra đời cho tới nay và luôn chiếm một vị trí trung tâm trong...
event 06/03/2020 - 16:17
Đọc tiếp
Lịch sử phát triển tư bản ở Indonesia (Phần hai - Độc lập dân tộc và trật tự cũ)
Ted Sprague, In defence of Marxism, ngày 30 tháng 3 năm 2011 Sự thất bại của PKI (Đảng Cộng sản Indonesia) trong những năm 1920 đã dẫn tới việc trao quyền lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vào tay giai cấp tư sản dân tộc mới nổi, những...
event 20/07/2020 - 10:02
Đọc tiếp
Người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương: áp bức dân tộc và thói đạo đức giả của chủ nghĩa đế quốc
James Kilby, IMT, 20 tháng 10 năm 2020   Các chính phủ, cả Hoa Kỳ và Anh gần đây đã tung ra một loạt chỉ trích chống lại cách mà Trung Quốc đối xử đối với người Duy Ngô Nhĩ. Thậm chí Hoa Kỳ đã đi xa đến mức áp...
event 25/10/2020 - 01:31
Đọc tiếp
Cuộc tấn công ở Conflans và sự giả hiệu của "đoàn kết dân tộc"
Révolution, 21 tháng 10 năm 2020 Vụ sát hại thầy giáo Samuel Paty hôm thứ Sáu tuần trước đã gây nên làn sóng phẫn nộ trên khắp nước Pháp. Đây là lần đầu tiên một cuộc tấn công như vậy nhắm...
event 25/10/2020 - 13:01
Đọc tiếp