Nền kinh tế chia sẻ, những công việc tương lai và chủ nghĩa hậu tư bản - Phần 2
Adam Booth, IMT, ngày 2 tháng 10 năm 2015   Tại sao là bây giờ?   Việc nền kinh tế theo yêu cầu và “chia sẻ” nổi lên mạnh mẽ sau vụ sụp đổ năm 2008 không phải là ngẫu nhiên. Tiền đề của nó,...
event 17/02/2020 - 10:36
Đọc tiếp
Nền kinh tế chia sẻ, những công việc tương lai và chủ nghĩa hậu tư bản - Phần 3
Adam Booth, IMT, ngày 2 tháng 10 năm 2015   Con đường nào phía trước: hậu tư bản chủ nghĩa hay chủ nghĩa xã hội?   Đối với những người theo chủ nghĩa Marx, giải pháp cho mâu thuẫn này rất rõ ràng: chúng...
event 17/02/2020 - 14:55
Đọc tiếp
Nền kinh tế chia sẻ, những công việc tương lai và chủ nghĩa hậu tư bản - Phần I
Adam Booth, IMT, ngày 2 tháng 10 năm 2015   Trong bài viết dài hơi này, Adam Booth sẽ xem xét sự trỗi dậy của nền kinh tế chia sẻ, thứ mà ngày nay đang được tôn vinh trên các phương tiện truyền thông với các...
event 16/02/2020 - 06:59
Đọc tiếp
Marx, Keynes, Hayek và cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản - Phần 3
Hayek, tín dụng và khủng hoảngKhông giống như Keynes, người coi vấn đề là ở cầu hiệu quả trong cuộc khủng hoảng, Hayek coi vấn đề nằm ở một chính sách tiền tệ lỏng lẻo trong giai đoạn trước cuộc khủng hoảng. Cụ thể, Hayek lập luận rằng chính sự can thiệp của chính phủ vào nguồn cung tiền qua mức lãi suất...
event 18/02/2020 - 10:49
Đọc tiếp
Marx, Keynes, Hayek và cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản - Phần 2
( Trong phần thứ hai của bài viết về Keynes, Hayek và Marx, Adam Booth đề cập đến những hạn chế trong lý thuyết kinh tế của Keynes.)Lý thuyết chungKeynes coi thường sự lý tưởng hóa và giáo điều của các nhà kinh tế tư sản đương thời với ông, những người đã phải đối mặt với khủng hoảng trong cuộc Đại suy thoái...
event 18/02/2020 - 10:21
Đọc tiếp
Marx, Keynes, Hayek và cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản - Phần 1
Gần đây trong một loạt phim tài liệu mang tên “Bậc thầy kiếm tiền” BBC đã tiến hành khám phá những ý tưởng của ba gã khổng lồ của nền kinh tế học: Keynes, Hayek và Marx. Trong bài viết này, chúng tôi cũng so sánh và đối chiếu các ý tưởng của họ đặt trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng tư bản hiện đại,...
event 18/02/2020 - 08:12
Đọc tiếp
Hệ thống tư bản trong vụ nổ lõi
Dịch coronavirus đã trở thành chất xúc tác cho một thảm họa trên thị trường chứng khoán, với sự sụt giảm nghiêm trọng ở khắp mọi nơi trong cái gọi là ‘Ngày thứ Hai Đen tối’. Dịch bệnh này là một tai nạn lịch sử thứ đã phơi bày căn bệnh trầm kha của hệ thống tư bản, điều bất cứ lúc nào cũng có khả năng...
event 04/04/2020 - 11:48
Đọc tiếp
Sau lệnh đóng cửa: chủ nghĩa tư bản sẽ như thế nào?
Đại dịch coronavirus đã phơi bày những mâu thuẫn tiềm ẩn của chủ nghĩa tư bản, gây ra một cuộc khủng hoảng sâu sắc trên quy mô của những năm 1930. Sẽ không có sự phục hồi sau khi lệnh đóng cửa kết thúc, thay vào đó sẽ là một suy thoái kinh tế kéo dài. Thế giới đã bị đảo lộn mọi mặt bởi đại dịch coronavirus....
event 08/05/2020 - 10:33
Đọc tiếp
Lịch sử phát triển tư bản ở Indonesia (Phần một - Thực dân Hà Lan)
Ted Sprague, In defence of Marxism, ngày 30 tháng 3 năm 2011  Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một bài viết gồm bốn phần về sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Indonesia. Trong Phần một, chúng ta sẽ xem xem làm thế nào mà...
event 12/07/2020 - 17:39
Đọc tiếp
Thất nghiệp là không cần thiết
Hàng trăm ngàn người đã mất việc ở Úc trong tháng qua. Nhiều người khác đã ngừng nhận được chi phiếu nhưng điều đó chưa được đưa vào số liệu chính thức. Và đây mới chỉ là khởi đầu. Thất nghiệp không phát...
event 15/07/2020 - 16:20
Đọc tiếp
Lịch sử phát triển tư bản ở Indonesia (Phần hai - Độc lập dân tộc và trật tự cũ)
Ted Sprague, In defence of Marxism, ngày 30 tháng 3 năm 2011 Sự thất bại của PKI (Đảng Cộng sản Indonesia) trong những năm 1920 đã dẫn tới việc trao quyền lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vào tay giai cấp tư sản dân tộc mới nổi, những...
event 20/07/2020 - 10:02
Đọc tiếp
Sự lạc quan trong nền kinh tế thế giới che giấu sự bất ổn sâu sắc hơn
    Các nhà tư bản và thị trường chứng khoán đang thở phào nhẹ nhõm khi các số liệu kinh tế mới cho thấy đà chậm lại của tốc độ suy giảm trong nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, không có vấn đề nào được giải...
event 21/07/2020 - 14:40
Đọc tiếp
Lịch sử phát triển tư bản ở Indonesia (Phần thứ ba - Trật tự mới và sự trỗi dậy của giai cấp công nhân Indonesia)
Ted Sprague, In defence of Marxism, ngày 30 tháng 3 năm 2011  Mặc dù độc lập, nền kinh tế của Indonesia hoàn toàn lệ thuộc vào nhu cầu của chủ nghĩa đế quốc. Sự phát triển kinh tế kéo theo nó sự tăng trưởng công nghiệp hóa...
event 24/07/2020 - 09:20
Đọc tiếp
Lịch sử phát triển tư bản ở Indonesia (Phần thứ tư - Cuộc cải cách năm 1998 và hậu quả)
Ted Sprague, 15 tháng 4 năm 2011  Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997 một cú đánh với các nước Đông Nam Á, trong bối cảnh của sự thay đổi đang diễn ra Indonesia đã làm nên cuộc cách mạng năm 1998 và lật đổ chế độ cũ. Tuy nhiên,...
event 27/07/2020 - 02:46
Đọc tiếp
BẢN THẢO KINH TẾ TRIẾT HỌC (1844): Bản thảo thứ nhất - Lợi nhuận tư bản.
*Mục lục Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844 Lời tựa. [Bản thảo thứ nhất] 1. Tiền công 2. Lợi nhuận tư bản  Tư bản. Lợi nhuận tư bản. Sự thống trị của tư bản đối với lao động và động cơ của nhà tư bản. Tích luỹ tư bản và cạnh tranh...
event 05/08/2020 - 09:21
Đọc tiếp
LAO ĐỘNG LÀM THUÊ VÀ TƯ BẢN (1847)
*Mục lục: Đề tựa của Engels cho bản tiếng Anh năm 1891. Lời mở đầu. Tiền lương là gì? Cái gì xác định giá của hàng hóa. Cái gì xác định tiền lương. Bản chất và sự phát triển của tư bản. Quan hệ giữa...
event 11/08/2020 - 08:41
Đọc tiếp
LAO ĐỘNG LÀM THUÊ VÀ TƯ BẢN (1847) - Tiền lương là gì?
*Mục lục: Đề tựa của Engels cho bản tiếng Anh năm 1891. Lời mở đầu. Tiền lương là gì? Cái gì xác định giá của hàng hóa. Cái gì xác định tiền lương. Bản chất và sự phát triển của tư bản. Quan hệ giữa...
event 11/08/2020 - 16:50
Đọc tiếp
LAO ĐỘNG LÀM THUÊ VÀ TƯ BẢN (1847) - Quan hệ giữa lao động làm thuê và tư bản.
*Mục lục: Đề tựa của Engels cho bản tiếng Anh năm 1891. Lời mở đầu. Tiền lương là gì? Cái gì xác định giá của hàng hóa. Cái gì xác định tiền lương. Bản chất và sự phát triển của tư bản. Quan hệ giữa...
event 12/08/2020 - 10:35
Đọc tiếp
LAO ĐỘNG LÀM THUÊ VÀ TƯ BẢN (1847) - Lợi ích đối lập.
*Mục lục: Đề tựa của Engels cho bản tiếng Anh năm 1891. Lời mở đầu. Tiền lương là gì? Cái gì xác định giá của hàng hóa. Cái gì xác định tiền lương. Bản chất và sự phát triển của tư bản. Quan hệ giữa...
event 13/08/2020 - 10:32
Đọc tiếp
TIỀN CÔNG, GIÁ CẢ VÀ LỢI NHUẬN (1865) - Cuộc đấu tranh giữa tư bản và lao động và kết quả của nó.
*Mục lục:      * Lời mở đầu. Sản xuất và tiền công Sản xuất, tiền công và lợi nhuận Tiền công và tiền Cung và cầu Tiền công và giá cả Giá trị và lao động Sức lao động Sự sản xuất...
event 20/08/2020 - 15:50
Đọc tiếp
Tóm tắt tư bản
  *Giới thiệu    Đây là bản tóm tắt cho Tư bản, Tập I, được viết bởi Engels vào năm 1868. Ngay sau khi bộ Tư bản được phát hành Engels đã bắt đầu xây dựng một bản tổng kết toàn diện cho nó.    Vào...
event 09/09/2020 - 16:14
Đọc tiếp
Tóm tắt tư bản - Chương I
*Mục lục:   Chương I. Hàng hóa và tiền 1. Bản thân hàng hóa 2. Quá trình trao đổi hàng hóa 3. Tiền, hay sự lưu thông hàng hóa Chương II. Sự chuyển hóa tiền thành tư bản 1....
event 10/09/2020 - 21:31
Đọc tiếp
Tóm tắt tư bản - Chương II
*Mục lục:   Chương I. Hàng hóa và tiền 1. Bản thân hàng hóa 2. Quá trình trao đổi hàng hóa 3. Tiền, hay sự lưu thông hàng hóa Chương II. Sự chuyển hóa tiền thành tư bản 1....
event 16/09/2020 - 02:03
Đọc tiếp
Tóm tắt tư bản - Chương III
*Mục lục:   Chương I. Hàng hóa và tiền 1. Bản thân hàng hóa 2. Quá trình trao đổi hàng hóa 3. Tiền, hay sự lưu thông hàng hóa Chương II. Sự chuyển hóa tiền thành tư bản 1....
event 22/09/2020 - 15:54
Đọc tiếp
Oxfam tiết lộ cách các tỷ phú hút máu đã kiếm được lợi nhuận từ đại dịch
Dejan Kukic, IMT, 23 tháng 9 năm 2020    Một báo cáo chuyên sâu do Oxfam công bố vào ngày 9 tháng 9 có tựa đề Quyền lực, Lợi nhuận và Đại dịch cho thấy làm thế nào mà giai cấp các nhà...
event 25/09/2020 - 16:53
Đọc tiếp
Cuộc tranh luận tổng thống # 1: Cuộc tranh cãi của chủ nghĩa tư bản
Ezra Brain, Left voice, 30/09/2020 Cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên, với đủ sự kịch tính và hỗn loạn, đã cho thấy thực sự có rất ít sự khác biệt về chính trị giữa hai ứng cử viên. Mặc dù việc ​​Donald Trump tiếp tục ngày...
event 02/10/2020 - 22:41
Đọc tiếp
Thu nhập cơ bản phổ quát: giấc mơ không tưởng hay cơn ác mộng của chủ nghĩa tự do?
Adam Booth, IMT, 10 tháng 2, 2017   Thu nhập cơ bản phổ quát (UBI), tức là một khoản chi trả vô điều kiện dành cho mọi công dân, trong những năm gần đây đã trở thành một phần của ‘hệ tư tưởng kinh tế mang tầm thời đại’,...
event 03/11/2020 - 21:07
Đọc tiếp
TÌM HIỂU TƯ BẢN CỦA MARX: MỘT HƯỚNG DẪN CHO ĐỘC GIẢ - Lời mở đầu.
  Adam Booth và Rob Sewell, IMT, 03 tháng bảy 2017 Lời mở đầu: Sự hình thành bộ Tư bản của Marx   Viết bởi Rob Sewell --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   “Karl...
event 21/11/2020 - 21:07
Đọc tiếp
GameStop và sự hỗn loạn trên phố Wall, sòng bạc của chủ nghĩa tư bản
Jorge Martin, ngày 28 tháng 1 năm 2021   Kể từ đầu năm nay, một nhóm những nhà đầu tư nghiệp dư, được tập hợp trên Reddit, đã khởi xướng một cuộc đấu với các quỹ đầu cơ lớn, những người đang bán khống để kiếm lời từ cổ phiếu GameStop,...
event 102 ngày trước
Đọc tiếp
Ecuador: Vì sao ứng cử viên tư bản Lasso lại thắng và bài học nào cần được rút ra?
Jorge Martín, Inicio, 14 tháng 4 năm 2021   Vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống Ecuador đã kết thúc với chiến thắng cho Lasso, ứng cử viên cánh hữu và cũng là chủ ngân hàng. Vì sao mà điều này...
event 28 ngày trước
Đọc tiếp
Chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản
  Được viết từ tháng Giêng tới tháng Sáu, năm 1916. Nhà xuất bản "Cánh buồm" in lần đầu tiên thành sách riêng vào giữa năm 1917 ở Pê-tơ-rô-grát; lời tựa viết cho các lần xuất bản bằng...
event 21 ngày trước
Đọc tiếp
CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC, GIAI ĐOẠN TỘT CÙNG CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN - CHƯƠNG I
Lenin, ngày 25 tháng 6 năm 1916   I. Sự tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền   Sự phát triển vượt bậc của các ngành công nghiệp và quá trình tập trung cực kỳ nhanh chóng của sản xuất...
event 8 ngày trước
Đọc tiếp