Leonardo Da Vinci: Người nghệ sĩ, nhà tư tưởng và nhà cách mạng
Đã 500 năm kể từ ngày ra đi của Leonardo da Vinci, một con người phi thường thực sự trong lịch sử của tư tưởng và văn hóa nhân loại. Qua bài viết này Alan Woods muốn vinh danh ông, người nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà triết gia vĩ đại, con người mà cuộc đời và ý tưởng của ông đã mang tính cách mạng trong...
event 02/05/2020 - 22:43
Đọc tiếp
Bức họa Mona Lisa và sự thấm nhuần triết học biện chứng.
  Mona Lisa   (Lời người dịch: Đây là phần thứ 2 và cũng là phần cuối bài viết của Alan Woods về Leonardo Da Vinci, người nghệ sĩ, nhà khoa học và triết gia vĩ đại nhất của thời đại phục hưng.)   Leonardo đã phát...
event 13/05/2020 - 18:19
Đọc tiếp