Nền kinh tế chia sẻ, những công việc tương lai và chủ nghĩa hậu tư bản - Phần 2
Adam Booth, IMT, ngày 2 tháng 10 năm 2015   Tại sao là bây giờ?   Việc nền kinh tế theo yêu cầu và “chia sẻ” nổi lên mạnh mẽ sau vụ sụp đổ năm 2008 không phải là ngẫu nhiên. Tiền đề của nó,...
event 17/02/2020 - 10:36
Đọc tiếp
Nền kinh tế chia sẻ, những công việc tương lai và chủ nghĩa hậu tư bản - Phần 3
Adam Booth, IMT, ngày 2 tháng 10 năm 2015   Con đường nào phía trước: hậu tư bản chủ nghĩa hay chủ nghĩa xã hội?   Đối với những người theo chủ nghĩa Marx, giải pháp cho mâu thuẫn này rất rõ ràng: chúng...
event 17/02/2020 - 14:55
Đọc tiếp
Nền kinh tế chia sẻ, những công việc tương lai và chủ nghĩa hậu tư bản - Phần I
Adam Booth, IMT, ngày 2 tháng 10 năm 2015   Trong bài viết dài hơi này, Adam Booth sẽ xem xét sự trỗi dậy của nền kinh tế chia sẻ, thứ mà ngày nay đang được tôn vinh trên các phương tiện truyền thông với các...
event 16/02/2020 - 06:59
Đọc tiếp
Marx, Keynes, Hayek và cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản - Phần 3
Hayek, tín dụng và khủng hoảngKhông giống như Keynes, người coi vấn đề là ở cầu hiệu quả trong cuộc khủng hoảng, Hayek coi vấn đề nằm ở một chính sách tiền tệ lỏng lẻo trong giai đoạn trước cuộc khủng hoảng. Cụ thể, Hayek lập luận rằng chính sự can thiệp của chính phủ vào nguồn cung tiền qua mức lãi suất...
event 18/02/2020 - 10:49
Đọc tiếp
Marx, Keynes, Hayek và cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản - Phần 2
( Trong phần thứ hai của bài viết về Keynes, Hayek và Marx, Adam Booth đề cập đến những hạn chế trong lý thuyết kinh tế của Keynes.)Lý thuyết chungKeynes coi thường sự lý tưởng hóa và giáo điều của các nhà kinh tế tư sản đương thời với ông, những người đã phải đối mặt với khủng hoảng trong cuộc Đại suy thoái...
event 18/02/2020 - 10:21
Đọc tiếp
Marx, Keynes, Hayek và cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản - Phần 1
Gần đây trong một loạt phim tài liệu mang tên “Bậc thầy kiếm tiền” BBC đã tiến hành khám phá những ý tưởng của ba gã khổng lồ của nền kinh tế học: Keynes, Hayek và Marx. Trong bài viết này, chúng tôi cũng so sánh và đối chiếu các ý tưởng của họ đặt trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng tư bản hiện đại,...
event 18/02/2020 - 08:12
Đọc tiếp
Sau lệnh đóng cửa: chủ nghĩa tư bản sẽ như thế nào?
Đại dịch coronavirus đã phơi bày những mâu thuẫn tiềm ẩn của chủ nghĩa tư bản, gây ra một cuộc khủng hoảng sâu sắc trên quy mô của những năm 1930. Sẽ không có sự phục hồi sau khi lệnh đóng cửa kết thúc, thay vào đó sẽ là một suy thoái kinh tế kéo dài. Thế giới đã bị đảo lộn mọi mặt bởi đại dịch coronavirus....
event 08/05/2020 - 10:33
Đọc tiếp
Sự lạc quan trong nền kinh tế thế giới che giấu sự bất ổn sâu sắc hơn
    Các nhà tư bản và thị trường chứng khoán đang thở phào nhẹ nhõm khi các số liệu kinh tế mới cho thấy đà chậm lại của tốc độ suy giảm trong nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, không có vấn đề nào được giải...
event 21/07/2020 - 14:40
Đọc tiếp
BẢN THẢO KINH TẾ TRIẾT HỌC (1844) - Giới thiệu và lời tựa.
*Giới thiệu  Bản thảo là một loạt các ghi chú của K.Marx được viết trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 8 năm 1844. Nó chưa bao giờ được xuất bản khi ông còn sống mà chỉ được xuất bản lần đầu năm 1932 bởi nỗ lực của các nhà...
event 03/08/2020 - 10:51
Đọc tiếp
BẢN THẢO KINH TẾ TRIẾT HỌC (1844): Bản thảo thứ nhất - Tiền công
*Mục lục Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844 Lời tựa. [Bản thảo thứ nhất] 1. Tiền công 2. Lợi nhuận tư bản  Tư bản. Lợi nhuận tư bản. Sự thống trị của tư bản đối với lao động và động cơ của nhà tư bản. Tích luỹ tư bản và cạnh tranh...
event 04/08/2020 - 09:27
Đọc tiếp
BẢN THẢO KINH TẾ TRIẾT HỌC (1844): Bản thảo thứ nhất - Lợi nhuận tư bản.
*Mục lục Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844 Lời tựa. [Bản thảo thứ nhất] 1. Tiền công 2. Lợi nhuận tư bản  Tư bản. Lợi nhuận tư bản. Sự thống trị của tư bản đối với lao động và động cơ của nhà tư bản. Tích luỹ tư bản và cạnh tranh...
event 05/08/2020 - 09:21
Đọc tiếp
BẢN THẢO KINH TẾ TRIẾT HỌC (1844): Bản thảo thứ nhất - Địa tô
*Mục lục Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844 Lời tựa. [Bản thảo thứ nhất] 1. Tiền công 2. Lợi nhuận tư bản  Tư bản. Lợi nhuận tư bản. Sự thống trị của tư bản đối với lao động và động cơ của nhà tư bản. Tích luỹ tư bản và cạnh...
event 05/08/2020 - 16:13
Đọc tiếp
BẢN THẢO KINH TẾ TRIẾT HỌC (1844): Bản thảo thứ hai.
*Mục lục Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844   Lời tựa. [Bản thảo thứ nhất] 1. Tiền công 2. Lợi nhuận tư bản  Tư bản. Lợi nhuận tư bản. Sự thống trị của tư bản đối với lao động và động cơ của nhà tư bản. Tích luỹ tư bản và...
event 06/08/2020 - 10:15
Đọc tiếp
BẢN THẢO KINH TẾ TRIẾT HỌC (1844): Bản thảo thứ ba.
*Mục lục Bản thảo Lời tựa. [Bản thảo thứ nhất] 1. Tiền công 2. Lợi nhuận tư bản  Tư bản. Lợi nhuận tư bản. Sự thống trị của tư bản đối với lao động và động cơ của nhà tư bản. Tích luỹ tư bản và cạnh tranh giữa các nhà tư bản 3....
event 07/08/2020 - 16:34
Đọc tiếp
LAO ĐỘNG LÀM THUÊ VÀ TƯ BẢN (1847)
*Mục lục: Đề tựa của Engels cho bản tiếng Anh năm 1891. Lời mở đầu. Tiền lương là gì? Cái gì xác định giá của hàng hóa. Cái gì xác định tiền lương. Bản chất và sự phát triển của tư bản. Quan hệ giữa...
event 11/08/2020 - 08:41
Đọc tiếp
LAO ĐỘNG LÀM THUÊ VÀ TƯ BẢN (1847) - Tiền lương là gì?
*Mục lục: Đề tựa của Engels cho bản tiếng Anh năm 1891. Lời mở đầu. Tiền lương là gì? Cái gì xác định giá của hàng hóa. Cái gì xác định tiền lương. Bản chất và sự phát triển của tư bản. Quan hệ giữa...
event 11/08/2020 - 16:50
Đọc tiếp
LAO ĐỘNG LÀM THUÊ VÀ TƯ BẢN (1847) - Quan hệ giữa lao động làm thuê và tư bản.
*Mục lục: Đề tựa của Engels cho bản tiếng Anh năm 1891. Lời mở đầu. Tiền lương là gì? Cái gì xác định giá của hàng hóa. Cái gì xác định tiền lương. Bản chất và sự phát triển của tư bản. Quan hệ giữa...
event 12/08/2020 - 10:35
Đọc tiếp
LAO ĐỘNG LÀM THUÊ VÀ TƯ BẢN (1847) - Lợi ích đối lập.
*Mục lục: Đề tựa của Engels cho bản tiếng Anh năm 1891. Lời mở đầu. Tiền lương là gì? Cái gì xác định giá của hàng hóa. Cái gì xác định tiền lương. Bản chất và sự phát triển của tư bản. Quan hệ giữa...
event 13/08/2020 - 10:32
Đọc tiếp
TIỀN CÔNG, GIÁ CẢ VÀ LỢI NHUẬN (1865) - Sản xuất, tiền công và lợi nhuận.
*Mục lục:      * Lời mở đầu. Sản xuất và tiền công Sản xuất, tiền công và lợi nhuận Tiền công và tiền Cung và cầu Tiền công và giá cả Giá trị và lao động Sức lao động Sự sản xuất...
event 16/08/2020 - 04:41
Đọc tiếp
TIỀN CÔNG, GIÁ CẢ VÀ LỢI NHUẬN (1865)
*Mục lục:      * Lời mở đầu. Sản xuất và tiền công Sản xuất, tiền công và lợi nhuận Tiền công và tiền Cung và cầu Tiền công và giá cả Giá trị và lao động Sức lao động Sự sản xuất...
event 14/08/2020 - 08:50
Đọc tiếp
TIỀN CÔNG, GIÁ CẢ VÀ LỢI NHUẬN (1865) - Tiền công và tiền.
*Mục lục:      * Lời mở đầu. Sản xuất và tiền công Sản xuất, tiền công và lợi nhuận Tiền công và tiền Cung và cầu Tiền công và giá cả Giá trị và lao động Sức lao động Sự sản xuất...
event 17/08/2020 - 04:39
Đọc tiếp
TIỀN CÔNG, GIÁ CẢ VÀ LỢI NHUẬN (1865) - Cung và cầu.
*Mục lục:      * Lời mở đầu. Sản xuất và tiền công Sản xuất, tiền công và lợi nhuận Tiền công và tiền Cung và cầu Tiền công và giá cả Giá trị và lao động Sức lao động Sự sản xuất...
event 17/08/2020 - 09:49
Đọc tiếp
TIỀN CÔNG, GIÁ CẢ VÀ LỢI NHUẬN (1865) - Tiền công và giá cả.
*Mục lục:      * Lời mở đầu. Sản xuất và tiền công Sản xuất, tiền công và lợi nhuận Tiền công và tiền Cung và cầu Tiền công và giá cả Giá trị và lao động Sức lao động Sự sản xuất...
event 17/08/2020 - 16:34
Đọc tiếp
TIỀN CÔNG, GIÁ CẢ VÀ LỢI NHUẬN (1865) - Giá trị và lao động
*Mục lục:      * Lời mở đầu. Sản xuất và tiền công Sản xuất, tiền công và lợi nhuận Tiền công và tiền Cung và cầu Tiền công và giá cả Giá trị và lao động Sức lao động Sự sản xuất...
event 18/08/2020 - 13:24
Đọc tiếp
TIỀN CÔNG, GIÁ CẢ VÀ LỢI NHUẬN (1865) - Sự sản xuất ra giá trị thặng dư.
*Mục lục:      * Lời mở đầu. Sản xuất và tiền công Sản xuất, tiền công và lợi nhuận Tiền công và tiền Cung và cầu Tiền công và giá cả Giá trị và lao động Sức lao động Sự sản xuất...
event 20/08/2020 - 08:23
Đọc tiếp
TIỀN CÔNG, GIÁ CẢ VÀ LỢI NHUẬN (1865) - Sức lao động
*Mục lục:      * Lời mở đầu. Sản xuất và tiền công Sản xuất, tiền công và lợi nhuận Tiền công và tiền Cung và cầu Tiền công và giá cả Giá trị và lao động Sức lao động Sự sản xuất...
event 19/08/2020 - 23:47
Đọc tiếp
TIỀN CÔNG, GIÁ CẢ VÀ LỢI NHUẬN (1865) - Giá trị của lao động
*Mục lục:      * Lời mở đầu. Sản xuất và tiền công Sản xuất, tiền công và lợi nhuận Tiền công và tiền Cung và cầu Tiền công và giá cả Giá trị và lao động Sức lao động Sự sản xuất...
event 20/08/2020 - 15:16
Đọc tiếp
TIỀN CÔNG, GIÁ CẢ VÀ LỢI NHUẬN (1865) - LỢI NHUẬN ĐƯỢC THỰC HIỆN KHI BÁN HÀNG HÓA THEO GIÁ TRỊ CỦA NÓ
*Mục lục:      * Lời mở đầu. Sản xuất và tiền công Sản xuất, tiền công và lợi nhuận Tiền công và tiền Cung và cầu Tiền công và giá cả Giá trị và lao động Sức lao động Sự sản xuất...
event 20/08/2020 - 15:19
Đọc tiếp
TIỀN CÔNG, GIÁ CẢ VÀ LỢI NHUẬN (1865) - Những phần khác nhau mà giá trị thặng dư phân giải thành.
*Mục lục:    * Lời mở đầu. Sản xuất và tiền công Sản xuất, tiền công và lợi nhuận Tiền công và tiền Cung và cầu Tiền công và giá cả Giá trị và lao động Sức lao động Sự sản xuất ra giá...
event 20/08/2020 - 15:24
Đọc tiếp
TIỀN CÔNG, GIÁ CẢ VÀ LỢI NHUẬN (1865) - Tỷ lệ chung giữa lợi nhuận, tiền công và giá cả
*Mục lục:      * Lời mở đầu. Sản xuất và tiền công Sản xuất, tiền công và lợi nhuận Tiền công và tiền Cung và cầu Tiền công và giá cả Giá trị và lao động Sức lao động Sự sản xuất...
event 20/08/2020 - 15:41
Đọc tiếp
TIỀN CÔNG, GIÁ CẢ VÀ LỢI NHUẬN (1865) - Những trường hợp quan trọng nhất trong cuộc đấu tranh đòi tăng tiền công hay chống lại việc giảm tiền công.
*Mục lục:      * Lời mở đầu. Sản xuất và tiền công Sản xuất, tiền công và lợi nhuận Tiền công và tiền Cung và cầu Tiền công và giá cả Giá trị và lao động Sức lao động Sự sản xuất...
event 20/08/2020 - 15:45
Đọc tiếp
TIỀN CÔNG, GIÁ CẢ VÀ LỢI NHUẬN (1865) - Cuộc đấu tranh giữa tư bản và lao động và kết quả của nó.
*Mục lục:      * Lời mở đầu. Sản xuất và tiền công Sản xuất, tiền công và lợi nhuận Tiền công và tiền Cung và cầu Tiền công và giá cả Giá trị và lao động Sức lao động Sự sản xuất...
event 20/08/2020 - 15:50
Đọc tiếp
GÓP PHẦN PHÊ PHÁN KHOA KINH TẾ - CHÍNH TRỊ (1859)[1] - Chú thích
*Mục lục: *Lời tựa Chương I: Hàng hóa Lưu ý A. Ghi chú lịch sử về phân tích hàng hóa Chương II: Tiền tệ hoặc Lưu thông đơn giản 1. Thước đo Giá trị Lưu ý B. Các lý thuyết về tiêu chuẩn tiền...
event 24/08/2020 - 16:13
Đọc tiếp
GÓP PHẦN PHÊ PHÁN KHOA KINH TẾ - CHÍNH TRỊ (1859) - Chương I
*Mục lục: *Lời tựa Chương I: Hàng hóa Lưu ý A. Ghi chú lịch sử về phân tích hàng hóa Chương II: Tiền tệ hoặc Lưu thông đơn giản 1. Thước đo Giá trị Lưu ý B. Các lý thuyết về tiêu chuẩn tiền...
event 26/08/2020 - 16:22
Đọc tiếp
GÓP PHẦN PHÊ PHÁN KHOA KINH TẾ - CHÍNH TRỊ (1859) - Chương II phần I
*Mục lục: *Lời tựa Chương I: Hàng hóa Lưu ý A. Ghi chú lịch sử về phân tích hàng hóa Chương II: Tiền tệ hoặc Lưu thông đơn giản 1. Thước đo Giá trị Lưu ý B. Các lý thuyết về tiêu chuẩn tiền...
event 27/08/2020 - 20:35
Đọc tiếp
GÓP PHẦN PHÊ PHÁN KHOA KINH TẾ - CHÍNH TRỊ (1859) - Chương II Lưu ý B
*Mục lục: *Lời tựa Chương I: Hàng hóa Lưu ý A. Ghi chú lịch sử về phân tích hàng hóa Chương II: Tiền tệ hoặc Lưu thông đơn giản 1. Thước đo Giá trị Lưu ý B. Các lý thuyết về tiêu chuẩn tiền...
event 29/08/2020 - 17:47
Đọc tiếp
GÓP PHẦN PHÊ PHÁN KHOA KINH TẾ - CHÍNH TRỊ (1859) - Chương II - P2a.
*Mục lục: *Lời tựa Chương I: Hàng hóa Lưu ý A. Ghi chú lịch sử về phân tích hàng hóa Chương II: Tiền tệ hoặc Lưu thông đơn giản 1. Thước đo Giá trị Lưu ý B. Các lý thuyết về tiêu chuẩn tiền...
event 01/09/2020 - 17:24
Đọc tiếp
GÓP PHẦN PHÊ PHÁN KHOA KINH TẾ - CHÍNH TRỊ (1859) - Chương II - P2b
*Mục lục: *Lời tựa Chương I: Hàng hóa Lưu ý A. Ghi chú lịch sử về phân tích hàng hóa Chương II: Tiền tệ hoặc Lưu thông đơn giản 1. Thước đo Giá trị Lưu ý B. Các lý thuyết về tiêu chuẩn tiền...
event 02/09/2020 - 07:15
Đọc tiếp
GÓP PHẦN PHÊ PHÁN KHOA KINH TẾ - CHÍNH TRỊ (1859) - Chương II - P2c.
*Mục lục: *Lời tựa Chương I: Hàng hóa Lưu ý A. Ghi chú lịch sử về phân tích hàng hóa Chương II: Tiền tệ hoặc Lưu thông đơn giản 1. Thước đo Giá trị Lưu ý B. Các lý thuyết về tiêu chuẩn tiền...
event 02/09/2020 - 07:21
Đọc tiếp
GÓP PHẦN PHÊ PHÁN KHOA KINH TẾ - CHÍNH TRỊ (1859) - Chương II - P3a.
*Mục lục: *Lời tựa Chương I: Hàng hóa Lưu ý A. Ghi chú lịch sử về phân tích hàng hóa Chương II: Tiền tệ hoặc Lưu thông đơn giản 1. Thước đo Giá trị Lưu ý B. Các lý thuyết về tiêu chuẩn tiền...
event 03/09/2020 - 16:31
Đọc tiếp
GÓP PHẦN PHÊ PHÁN KHOA KINH TẾ - CHÍNH TRỊ (1859) - Chương II - P3b.
*Mục lục: *Lời tựa Chương I: Hàng hóa Lưu ý A. Ghi chú lịch sử về phân tích hàng hóa Chương II: Tiền tệ hoặc Lưu thông đơn giản 1. Thước đo Giá trị Lưu ý B. Các lý thuyết về tiêu chuẩn tiền...
event 03/09/2020 - 16:40
Đọc tiếp
GÓP PHẦN PHÊ PHÁN KHOA KINH TẾ - CHÍNH TRỊ (1859) - Chương II - P3c.
*Mục lục: *Lời tựa Chương I: Hàng hóa Lưu ý A. Ghi chú lịch sử về phân tích hàng hóa Chương II: Tiền tệ hoặc Lưu thông đơn giản 1. Thước đo Giá trị Lưu ý B. Các lý thuyết về tiêu chuẩn tiền...
event 03/09/2020 - 16:44
Đọc tiếp
GÓP PHẦN PHÊ PHÁN KHOA KINH TẾ - CHÍNH TRỊ (1859) - Chương II - P4
*Mục lục: *Lời tựa Chương I: Hàng hóa Lưu ý A. Ghi chú lịch sử về phân tích hàng hóa Chương II: Tiền tệ hoặc Lưu thông đơn giản 1. Thước đo Giá trị Lưu ý B. Các lý thuyết về tiêu chuẩn tiền...
event 04/09/2020 - 16:04
Đọc tiếp
GÓP PHẦN PHÊ PHÁN KHOA KINH TẾ - CHÍNH TRỊ (1859) - Lưu ý C
*Mục lục: *Lời tựa Chương I: Hàng hóa Lưu ý A. Ghi chú lịch sử về phân tích hàng hóa Chương II: Tiền tệ hoặc Lưu thông đơn giản 1. Thước đo Giá trị Lưu ý B. Các lý thuyết về tiêu chuẩn tiền...
event 05/09/2020 - 08:11
Đọc tiếp
Tóm tắt tư bản
  *Giới thiệu    Đây là bản tóm tắt cho Tư bản, Tập I, được viết bởi Engels vào năm 1868. Ngay sau khi bộ Tư bản được phát hành Engels đã bắt đầu xây dựng một bản tổng kết toàn diện cho nó.    Vào...
event 09/09/2020 - 16:14
Đọc tiếp
Tóm tắt tư bản - Chương I
*Mục lục:   Chương I. Hàng hóa và tiền 1. Bản thân hàng hóa 2. Quá trình trao đổi hàng hóa 3. Tiền, hay sự lưu thông hàng hóa Chương II. Sự chuyển hóa tiền thành tư bản 1....
event 10/09/2020 - 21:31
Đọc tiếp
Tóm tắt tư bản - Chương II
*Mục lục:   Chương I. Hàng hóa và tiền 1. Bản thân hàng hóa 2. Quá trình trao đổi hàng hóa 3. Tiền, hay sự lưu thông hàng hóa Chương II. Sự chuyển hóa tiền thành tư bản 1....
event 16/09/2020 - 02:03
Đọc tiếp
Tóm tắt tư bản - Chương III
*Mục lục:   Chương I. Hàng hóa và tiền 1. Bản thân hàng hóa 2. Quá trình trao đổi hàng hóa 3. Tiền, hay sự lưu thông hàng hóa Chương II. Sự chuyển hóa tiền thành tư bản 1....
event 22/09/2020 - 15:54
Đọc tiếp
TÌM HIỂU TƯ BẢN CỦA MARX: MỘT HƯỚNG DẪN CHO ĐỘC GIẢ - Lời mở đầu.
  Adam Booth và Rob Sewell, IMT, 03 tháng bảy 2017 Lời mở đầu: Sự hình thành bộ Tư bản của Marx   Viết bởi Rob Sewell --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   “Karl...
event 21/11/2020 - 21:07
Đọc tiếp
Tắc nghẽn ở kênh đào Suez và sự đình trệ trong thương mại thế giới
Emanuele Miraglia và Roberto Sarti, 31 tháng 3 năm 2021   Vào thời điểm mà bài này được viết, con tàu chở container Ever Given, thuộc sở hữu của Shoei Kisen Kaisha và điều hành bởi Evergreen Marine, cuối cùng cũng thoát...
event 38 ngày trước
Đọc tiếp